Änglarna via Ann Albers, 13 maj, 2017

Änglarna via Ann Albers

13 maj 2017

Kära vänner, vi älskar er så mycket.

Det är en tid av stora förändringar på er planet jorden. I åratal har många av er existerat i stagnation och apati. Nu är väldigt mycket i rörelse! Nästan alla för upp sina hjärtan till ytan. Fler och fler människor delar sina åsikter – några vackert och kärleksfullt, andra inte fullt lika vänligt. De som försöker undvika sina känslor blir lite psykotiska, för energin är så stark så motstånd mot de egna känslorna blir smärtsamt.

Många av er upplever ett plötsligt kaos i livet, namnlös ängslan, till och med märkliga fysiska tillstånd. Samtidigt upplever många av er en större känsla av frid, frihet och klarhet.

Det är viktigt i dessa spännande och intensiva energier att låta er själva känna den fulla vidden av era känslor. Det är viktigt att inte skjuta dem åt sidan, att inte undvika dem genom att ta till beroendeframkallande beteenden, eller genom att låtsas vara någon ni inte är.

Föreställ er en mäktig styrka av vatten som försöker trycka sig genom ett rör. Om röret skulle ”trycka undan sina känslor” skulle det täppas till. Vattentrycket skulle byggas upp tills röret var färdigt att brista. Så, om ni inte låter era känslor flöda på ett hälsosamt sätt kan energin som strömmar genom er kanske orsaka att ni brister – i utbrott av ilska, tårar eller märkliga fysiska tillstånd.

Även undantryckta känslor från ert förflutna flyter upp till ytan, så om ni upplever en känsla ni inte förstår låt den bara flöda genom er på ett hälsosamt sätt, utan att döma eller överanalysera.

Om ni känner er överväldigade med känslor, sätt er ner och tala med era änglar. Tala om vilka problem ni har. Låt oss hjälpa er. Det har sagts att ni måste ”vara som ett barn för att komma in i himlen”. Barn tillåter sig själva att känna. De ber om hjälp.

Kära ni, frukta inte era känslor. De hjälper er. De visar er var ni måste vara snällare mot er själva, var ni behöver förändras, handla annorlunda, tänka annorlunda, eller initiera förändringar i era liv. De visar er var era tankar inte är helt i linje med era mål och drömmar. De är gåvor. Låt dem flöda. Släpp dem lösa. Sedan kommer ni återigen att med klarhet och säkerhet kunna fokusera på det ni vill skapa.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

-Änglarna

 

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

You may also like...