Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 juli, 2018

Judas Iskariot

Torsdag 19 juli 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot, det är en orolig tid med mycket förändringar i både naturen och i den natur som finns inom er själva. Allt är en spegling om vartannat. Moder Jord speglar till er och ni speglar tillbaka. Energin höjs om vartannat. Moder Jords yta genomgår en förvandling som påverkar era kroppar. En större medvetenhet växer fram som påverkar ert sinne och era handlingar. Det här sker växelvis i samarbete med er Jord och det har pågått ett tag nu. Universums krafter och energier påverkar i sin tur Moder Jord och där sker också en växelvis samverkan och det uppstår en större medvetenhet. Dessa energier påverkar er också eftersom högre energier från Universum nu faller på Jordens yta.

Moder Jord arbetar just nu med sitt ytplan och det är därför så stora förändringar sker i ert liv nu. Det är många som får göra upp med gammalt karma, släppa och gå vidare med en högre insikt och en större medvetenhet i sitt sinne. För att låta ljuset och kärleken få en större plats i sitt liv så krävs det att man sopa bort all negativitet som har bildats under årens lopp eller vi kanske ska säga århundradenas lopp. Det är dock inte helt nödvändigt för ni har tagit med dem i detta livet och återupplevt dem som ni inte har bearbetat tillräckligt i föregående liv. Ni vet vad ni har att jobba med kära Jordbor och vet ni inte så kommer ni strax att få veta det.

Det är mycket som snurrar i era hjärtan och skallar nu. Det bästa är att vara i stillhet med er själva och hitta den kärlek och glädje som bor i era hjärtan för då låter du det växa och kan sopa bort det andra mycket lättare och effektivare än om du hela tiden tänker att du ska göra det och det, eller bli bättre på det och det. Intentionen är bra, insikten är bra, men kärleken har en större kraft. Tillsammans har de den kraft du behöver för att hitta ditt verkliga jag i alla de masker som du har tagit på dig för att underlätta ditt liv i tredje dimensionen, där allt går ut på att överleva och får vara delaktig i det liv som har anstiftats av diverse olika makt och myndighetspersoner. Du är egentligen fri som fågeln, i ditt hjärta är du fri att utforma ditt liv som du vill. Ingen annan har egentligen någon behörighet att lägga sig i ditt liv eller tysta dina drömmar. Det är bara om det inkräktar på någon annans liv som det är dags att ta ett steg tillbaka. Alla bör ha sin frihet att utforma sitt liv som de vill. Det ska göras med kärlek och medkänsla för sig själv och den omgivning som finns runt en. Så länge som du inte trampar på någon annan kan du leva ditt liv som du vill. Ingen kan tala om för dig vad du ska eller vad du inte ska göra så länge du har respekt för allt levande på Moder Jord. Även de respektlösa har haft sin tid på Jorden men nu har det vänt kära barn. Det är de respektfulla och hänsynsfulla som ska få ta en större plats på vår Jord idag. Det är det som den nya tiden handlar om, det är dags att tänka till och tänka rätt. Det är er högre intuition och er högre intelligens som ska styra er nu. Det är de människorna som låter sig styras av sin högre intuition och intelligens som nu arbetar för Jordens och människornas bästa och kommer att ha ett stort finger med i spelet i den kommande framtida utvecklingen. Det är sagt som det är skrivet ”Saliga äro de saktmodiga ty de skola besitta världen”. De kommer en gång att ta över världen och det är den tid som vi nu står inför.

Stilla er kära barn på Jorden och finn den skatt som bor inom Er. Det är det råd jag vill ge er idag.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...