Änglarna via Ann Albers, 14 maj 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 14 maj 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Var mycket försiktiga med er själva. Många energier tävlar om er uppmärksamhet just nu. Det ni fokuserar på, positivt eller negativt, stärker ni. Så, mina kära, bry er om hur ni mår och var uppmärksamma på vad ni fokuserar på. Ta hand om er själva och lyssna på ert hjärta och vägra att ge efter för hatet, rädslan och den ilska som florerar på er planet just nu. Vägra att förstärka de lägre vibrationerna genom att fokusera på dem. Ni vet att de finns. Ni ser dem på era nyheter eller i era konversationer med andra, så vänd nu er blick mot något bättre.
Vänd er blick mot det som är bra i era egna liv och det goda i era medmänniskors hjärtan. Vad kan ni finna glädje i just nu? Vad kan ni uppskatta just nu? Istället för att fokusera på grymheterna som begås i världen, be om att ljuset inom dem ska höjas så att de kan vakna upp till sin sanna natur. Istället för att döma de som inte lever i kärlek, vänd er blick mot de otal människor som lever  och arbetar i kärlek. Istället för att kritisera och föra krig inom er själva, fokusera på allt som är gott, vackert och ljusfyllt inom er själva. Istället för att frukta ert fysiska tillstånd, fokusera på det liv, den hälsa och den vitalitet ni vill njuta av. Mina kära, världen tjänar på att ni fokuserar på det goda, för när ni fokuserar på det goda mår ni bra. När ni mår bra känner ni Gud. När ni känner Gud, låter ni Guds kärlek flöda naturligt till er, genom er och ut i världen.
Kan ni föreställa er hur en vänligare och mer stabil värld skulle kännas? Kan ni föreställa er att vakna upp och känna er fridfulla, säkra och lyckliga? Om ni redan gör det, fira! om ni inte gör det, föreställ er det. Hitta känslan av det. Tillåt er själva att må bra och ni kommer att känna Gud.
Det är inte okänsligt att vända blicken mot de högre, lyckligare vibrationerna. Det får er att bidra mer – både praktiskt och vibrationsmässigt. När ni är lyckliga har ni kärlek att dela med er av. När ni är deprimerade vill ni ha energi från andra. När ni är uppskattande bidrar ni med vibrationer av överflöd. När ni klagar stärker ni vibrationen av brist.
Ibland behöver ni ett kärleksfullt öra och lite hjälp att bearbeta era lägre känslor. Det är OK att dela med er av era lägre känslor med andra eller med era änglar. Låtsas inte att ni mår bra om ni inte gör det. Vi ber er inte att förneka era känslor, vi ber er bara att långsamt förflytta dem till en mer kärleksfull verklighet, och vi finns alltid där, beredda att hjälpa er och älska er villkorslöst. Prata med oss när ni är rädda eller arga. Ge oss er låga energi. Sitt, andas och be oss att hjälpa er att komma in i ett mer kärleksfullt tillstånd. Vi vet att ni gör ert bästa. Vi älskar er. Vi vill hjälpa er att hitta ett högre och bättre fokus. Meditera och ta emot vår kärlek. Hjälp finns alltid tillgänglig när ni verkligen vill vara i ett kärleksfullare tillstånd.
Ni bevittnar ett globalt drama just nu – ett drama som pågår på så många sätt varje dag över hela världen – i relationer, i hem, i affärsvärlden och till och med i individuella människors hjärtan. En person känner sig osäker och försöker kontrollera andra och omvärlden. Ingen kontroll kan dämpa rädslan. Istället, med varje kärlekslös seger – oavsett om det är att erövra en nation, vinna ett ilsket argument, manipulera någon att lyda er eller till och med att tvinga er själva att göra något ert hjärta inte är i linje med – driver ni er själva längre och längre bort från upplevelsen av kärlek.
Sluta istället att tvinga världen och andra att hjälpa er att känna er säkra och älskade, och sök istället kärlek där den verkligen kan hittas – genom att fokusera på den. Sök den i stunder av uppskattning för det som är bra i era liv, här och nu. Sök kärlek i erkännandet av allt som är bra hos er själva eller någon annan person. Sök kärlek genom att gå till ert inre och andas tills ni känner Guds frid som flödar fritt när den inte hindras av låga tankar. Sök kärlek i en dans med allt som är bra och vackert i livet. Det här är er Källa av överflöd och vitalitet. Det här är er säkerhet. Det här är den kraft som ger liv åt hela skapelsen. Fokusera på allt som känns lite närmare kärleken och öppnar ventilerna i ert andliga hjärta för kraften som ger er liv.
Istället för att fokusera på krigets fasor, fokusera på kärlek och vänlighet. Istället för att fokusera på dem vars politik ni inte håller med om, fokusera på de principer ni älskar och vill stärka. Istället för att fokusera på den till synes ändlösa strömmen av olika virus, fokusera på de otaliga sätt ni kan stödja er egen hälsa och lycka. Istället för att fokusera på det tillfälliga frihetsberövandet, fokusera på de områden där ni är fria.
Kära vänner, vi ber er inte att “sticka huvudet i sanden” och låtsas att det inte finns några problem i världen. Vi ber er dock att inte “sticka huvudet i sanden” och förbli där. Vi ber er att erkänna vad ni ser och sedan vända ert fokus – er värdefulla livsenergi – och er kärlek mot det ni vill förstärka i ert liv och i er värld.
Kärlek känns bättre, kära ni. Bry er om hur ni mår. När ni sträcker er efter det som känns bra, sträcker ni er efter att känna Gud, känna Gud och låta Guds kärlek flöda in i ert liv och er värld.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

You may also like...