Änglarna via Ann Albers, 12 februari 2023

Änglarna
Via Ann Albers, 12 februari 2023
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Vi vet att många av er är förtvivlade för den massiva jordbävning som skakade er planet i förra veckan. Kollektivt inser den mänskliga familjen att ni alla är en del av detta tillsammans. Ni är en del av Jorden – en levande organism där era själar är celler i Hennes kropp. Ni har efterlyst kärlek, och ändå finns det så mycket motstånd mot kärlek i så många individuella liv, att Moder Jord själv var tvungen att skapa en befrielse från detta tryck. Hon rör sig, skakar och rotar sig djupare in i ett nytt skal, ungefär på samma sätt som ni rör er, sträcker på er och rister till när ni känner spänningar, som måste frigöras i er egen kropp.
Var och en av er är ett mikrokosmos av helheten. Så många av er som är känsliga har känt detta skalv i era egna sinnen, hjärtan och kroppar. Det är rörelsen som uppstår från gnistan av Gudomlighet inom er, som försöker hjälpa er att komma tillrätta med ert nya ”skal,” så att säga. Kollektivt och individuellt har ni alla förändrats de senaste åren, och det är inte möjligt att gå tillbaka.
Ni kan inte längre ignorera era känslor utan att känna ökad känslomässig press. Ni kan inte längre ignorera er kropp eller den lilla, stilla rösten som kallar på er med kärlek. Det har blivit allt svårare och ofta smärtsamt att ignorera ert hjärta. Föreställ er att ni står i en rännil av vatten. Att stå i den utan motstånd är ingen stor sak. Föreställ er nu att ni försöker motstå flödet i en stor och snabbt forsande flod. Ni skulle anstränga er mycket mer och behöva mer energi för att bekämpa det flödet.
Vi har varit upptagna i himlen med att välkomna hem de otaliga själar som har gått över i denna den senaste jordbävningen. Vi har haft ett stort firande med dem. De vet att deras död ser tragisk ut för er här på Jorden. De ser och känner också kärleken som har frigjorts. Religiösa konflikter och kulturella fördomar läggs åt sidan vid en sådan katastrof. Ni ignorerar ytliga skillnader och ni sträcker ut en hand till dem ni aldrig tidigare har mött.
Ni behöver inte vänta på katastrofer för att frigöra kärleken inom er. Oavsett om någon berättade för er hur älskvärda, värdiga och unika ni är eller inte, så vill vi i himlen att ni ska acceptera att det är vår syn på era otroliga själar! Det krävs mod för att komma till Jorden. Det krävs mod att gå in i separation och utmaningar som inspirerar till sådana monumentala expansioner av kärlek. Ni har vår kärlek, vår respekt och vårt stöd.
Det är dags att låta kärlek flöda. Känner ni för att vila? Blunda en stund och slappna av. Känner ni för att strunta i ett telefonsamtal? Gör det! Ni kan ringa tillbaka senare. Känner ni för att hitta något som kommer att inspirera er? Sitt då tyst och föreställ er att ni känner er inspirerade. Be oss om hjälp och lyssna på ert hjärta när det vägleder er. Små steg leder ofta till stora avslöjanden och stora förändringar. Vill ni ha mer vänlighet på er planet? Var då vänliga, börja med att vara snälla mot er själva.
Vi är här för er. Inte en enda av er är utan änglar, vägledning, kärlek och stöd. Kalla på oss! Blunda, andas och ta emot vår kärlek. Det är tumultartade tider, men det är också tider när det är stora möjligheter för kärlek, uttryck och en ny framväxande värld. Även när ni omdefinierar er själva och omfamnar er värdighet, gör Moder Jord detsamma. Sträck ut en hand till era bröder och systrar i nöd på vilket sätt ni än är inspirerade på – med kärlek, böner, vänlighet, stöd etc. Er värld håller sakta men säkert på att närma sig en förståelse för dess djupa koppling till varandra och till kosmos i stort.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *