Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 30 maj 2020

 

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 30 maj 2020

Per Staffan 30 maj 2020

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

Många av er är empatiska. Ni känner världen djupt. Ni känner dess rädsla, dess störningar och förhoppningsvis också dess kärlek och hoppfullhet.

Du kanske vet intellektuellt att du inte är rädd för viruset, men då och då känner du rädsla.

Du kanske känner att du inte av naturen är en arg själ och ändå tycker du att du är mer irritabel och mindre tolerant än vanligt.

Du kanske känner dig hoppfull, upphetsad om framtiden och tacksam över att vara vid liv ett ögonblick, sedan i nästa, frustrerad över dig själv när oro eller skuld kryper in.

Var snälla mot er själva, kära ni. Det är en massiv tillväxt som pågår i den mänskliga rasen och i vart och ett av era hjärtan när ni höjer era kollektiva vibrationer. Ni växer bortom allt ni någonsin har upplevt, till en dimension av sammankoppling bortom era vildaste drömmar. Ni växer till en vibration där ni snabbare kommer att se resultaten av de energier ni släpper ut i universum – där ni har en chans att manifestera på sätt som ni inte har haft förut. Ni flyttar in i en vibration där kärlek uppskattas mer än saker och där medkänsla värderas mer än att ha “rätt.” Just nu är det emellertid en bräsch och en ojämn födelse.

När större ljus uppstår inom var och en av er spolar det ut mörkret – de gamla uppstoppade rädslorna, tårarna, störningarna, oron, skuldkänslorna – vad än det är! Tänk på att hälla klart vatten genom ett gammalt rör. Till att börja med ser du bara skräp som sköljs ut. Häll tillräckligt länge och det klara och rena vattnet kommer att visa sig.

Känslorna förvärras ytterligare eftersom ni känner av världen. Er ilska känns förstärkt av världens vibration av frustration. Er rädsla kommer att kännas starkare av samma anledning. Så är det också med er sorg, er smärta, och också, lyckligtvis, er glädje! Oavsett vad ni känner, känner ni vibrationen i massmedvetandet som matchar era egna känslor ännu starkare.

Det går inte att fly från er själva. Det går inte att komma undan er förbindelse med varandra.

Det är dags, kära ni, att komma ihåg detta enkla mantra:

Avslöja • Känn • Läk • Se & Var Fri

Avslöja: Denna pandemi har satt er i situationer där ni inte har kontroll. Ni har varit tvungna att “vara” med er själva utan distraktioner. Ni har varit tvungna att känna er själva bättre. Hela livet har konspirerat för att föra upp till ytan de saker som ni har stoppat undan. Ni ser era hopp och drömmar tydligare. Du ser din önskan om anslutning, dina rädslor, dina störningar, din ensamhet, ditt ljus och din glans. Alla dina gamla uppfattningar om dessa känslor kommer också upp!

Känner du skam eller klander för att du är upprörd över småsaker när människor dör? Vi skulle aldrig få dig att skämmas för dina känslor.

Känner du skuld för att du känner dig fantastisk? Vi skulle bara uppmuntra dig att känna glädje

Känner du dig ledsen för att du måste gå iväg från en situation som aldrig riktigt fungerade ändå? Vi firar ditt uppvaknande.

Känn: Det finns bara en sak att göra med alla dessa känslor, kära ni. Var med dem. Känn dem djupt. Skicka kärlek till de delar av jaget som inte känns så bra. Skicka uppmuntran till de kraftfulla och ljusfyllda delarna och ber dem skina utan skuld. Föreställ dig att du pratar med människor inuti dig, för du pratar faktiskt med aspekter av din egen själ som drevs djupt in i dig och ignorerades eller inte älskades. Det är dags att sitta med dessa oälskade delar av din själ och läka dem.

Läk: När du erkänner dina känslor börjar du läka. När du älskar dig själv genom dina frustrationer, din rädsla, din ensamhet, din skuld, dina raserianfall och i ditt härliga magnifika ljus utan skam eller skuld för att ha varit i din kraft, läker du. Kärlek läker. Allt som kommer upp inom dig vill helt enkelt bli erkänt och älskat. Försök att inte distrahera dig själv. Försök att inte falla in i gamla beteenden som gör att du kan undvika dina känslor. Känn dig djupt och älska dig själv – hela dig. Det är i självkärlek och självacceptans som du blir mer hel, höjer din vibration och känner din koppling till den kärleksfulla Källan allt djupare.

Se & Var fri: Observera de önskningar som uppstår inom dig. Observera de förändringar du önskar i ditt liv. Ge dig själv tillåtelse att drömma de drömmar som du har skjutit åt sidan. Låt er fantasera om liv ni inte har en aning om hur ni skapar. Även när du känner dig begränsad av “reglerna” externt, finn din frihet internt. Sluta censurera din själ. Sluta sortera ut “acceptabla” kontra “oacceptabla” drömmar. Även om du bär en ansiktsmask, ta bort den falska personlighetens mask och låt andra se vem du verkligen är. Anslut med era ögon, och ännu viktigare med era hjärtan.

Var snälla mot er själva när ni går framåt mot outforskade framtider. Var känslig mot dig själv. Känn dina känslor. När de är uppenbara, älska dem och hjälp dem att läka. Dröm dina drömmar. Var ditt autentiska jag. Ni släpper gränserna ni har placerat runt era egna hjärtan och de väggar ni har skapat mellan hjärtan. Ni avtäcker era egna jag, äntligen villiga att gå ut i världen som de unika, vackra, ljusa och kärleksfulla ljus som ni verkligen är.

Njut av er födelseresa kära ni, även om den är rörig och utmanande. Vår kärlek är med er varje dag. Vår vägledning är med er. Vi dömer er aldrig, älskar er alltid och ber er kärleksfullt att ge er själva samma ovillkorliga acceptans när ni går framåt. Att avslöja era känslor är läkande. Ni frigör era andar från de saker som blockerade er från att känna kärlek. När ni gör det, lyfter ni er själva och hela mänskligheten.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
– Änglarna

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...