Änglarna via Ann Albers, 14 mars, 2020

Änglarna

via Ann Albers

den 14 mars, 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket!

Var modiga! Räds inte! Kärlek är lika smittsam som ert värsta virus. Kärleken sprider sig som en löpeld om man erbjuder rikligt av den. Kärleken lyser upp hjärtan och sinnen hos själar till en punkt där de helt enkelt inte har rätt kemi för att låta biologiska och sinnenas virus ta över dem!

Kärlek, kära ni, är det ultimata botemedlet, den ultimata helaren, den ultimata immuniteten. För när ni vilar i kärlek så vilar ni i Guds famn. När ni håller er till kärleken, så håller ni er till sanning, välmående och en fridfull energi som är obegriplig.

Var en bärare av Guds storslagna kärlek! Dela med er av kärlek överallt där ni kan göra det. Gör detta till ert uppdrag. Var vänliga när andra jäktar. Var fridfulla när andra fruktar. Visa medkänsla och hövlighet för era medmänniskor. Be för alla som är sjuka av rädsla. Be för alla som inte vet bättre än att vara förargade och ovänliga. När ni låter detta ljus strömma genom er, så renar det er, lyfter upp er och tar er till en högre vibration där ni i sanning kan vara i världen men inte av den.

Just nu förekommer det en ofantlig vibration av rädsla på er planet Jorden som ”smittar som ett virus”. Ändå finns det precis lika många själar som strävar efter att sprida kärlek! Medan det faktiskt förekommer en parasitisk vibration som rörs upp och livnär sig på era rädslor, så går det inte att jämföra den med styrkan och kraften i den kärlek som den glömde inom sin egen energi! Kärleken vinner, kära ni, alltid och för evigt. Mörkret är en illusion, fastän det kan förefalla mäktigt.

Vi ser att så mycket kärlek nu framträder på er Jord! Det finns forskare som med stor passion arbetar dygnet runt för att finna ett botemedel. Det finns socialarbetare och sjukvårdspersonal som utan fruktan tar hand om alla som behöver det. Det finns regeringstjänstemän som osjälviskt hjälper de människor som de tjänar. Det finns lärare som arbetar med att implementera regelverk, så att deras studenter ska kunna fortsätta studera. Det finns sanitetsarbetare och fabriksarbetare som utför arbeten som tidigare gled undan i det mänskliga livets bakgrund, men som nu har trätt fram i förgrunden och är av högsta vikt. Vi ser att så många av er arbetar för att vara detta ljus i mörkret, att stå upp i tillit och att ta hand om era familjer med klokhet, inte med fruktan. Kära ni, kärleken finns överallt där ni letar. Leta efter den. Upptäck den. Var den! För det är med era hjärtan, er vänlighet, era böner och ert ljus som ni blir lösningen och botemedlet för alla sjukdomar. Det är i denna vibration av Kärlek som ni är immuna mot mörkret, för ni har smält samman med Ljuset.

Gud välsigne Er!

Vi älskar er så mycket!

Änglarna.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...