Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 mars, 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 mars, 2020

Helande Energi Kommer från de Högre Världarna ∞ 9D Arcturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Det är vårt nöje att ta kontakt med er alla.

Vi är exalterade över att kunna meddela er att mänskligheten får ännu mer energi, mer helande kärlek och ljus, mer galaktiska koder och information vid denna tid än ni någonsin har fått tidigare i mänsklighetens historia. Den kallelse som ni alla har gjort för kärlek och stöd har förstorats på grund av spridningen av coronavirus och på grund av spridningen av rädsla. Nu är det dags att verkligen acceptera er roll som en ljusarbetare och vara en kanal för den energi som kommer in från hela galaxen för att hjälpa mänskligheten genom denna kris.

Du är där för att vara ljuset. Det är vad du anmält dig till, och det är vad som behövs just nu, mer än något annat. Du behöver det mer än du behöver information, och du behöver det verkligen mer än du behöver ha perspektivet, den rätta förståelsen om vad som sker och händer, vad regeringarna gör, och så vidare. Detta är en underbar tid att stänga av dina apparater, att titta bort från media, sociala medier och andra platser där samtalet är nästan non-stop om vad som sker och händer och vem som gör vad och säger om det.

Ni förstår alla att ni är där för att finnas som healers, kanaler, guider, lärare och ledare i rörelsen för att utvidga medvetandet hos mänskligheten. Många individer har undrat vad deras roll skulle kunna vara i denna uppstignings resa som vi alla är på tillsammans. Och så, vi inbjuder er att vara en del av lösningen genom att öppna upp er fysiskt och energetiskt för att ta emot den kärlek och det ljus som kommer in från de högre världarna. Jorda den energin i era fysiska kroppar och jorda den in i Moder Jord.

Känn stödet. Känn kärleken. Vet att ni aldrig är ensamma, och ni hanterar inte denna kris ensamma. Ni har hjälpare, och just nu behöver mänskligheten er alla för att hjälpa hjälparna att sprida de högfrekventa vibrationerna vidare. Det är just precis därför ni är på jorden just nu. Människor kommer att uppleva andra kriser under resten av resan till den femte dimensionen, och ni kommer att vara de som ständigt kommer att uppmanas att stå upp och lysa ert ljus.

Vi är det Arcturiska Rådet, med nöje har vi kontaktat er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-march-14th-2020/

Healing Energy Coming from the Higher Realms ∞The 9D Arcturian Council

Du gillar kanske också...