Änglarna via Ann Albers, 16 januari 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 16 januari 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Fatta mod. Även om det finns många krafter på er planet nu som tävlar om er uppmärksamhet, är den största dragningen ingen mindre än den kärlek som lever och andas inom er. Denna kärlek får er att tänka tankar som får er att må bättre. Den får er att vila när ni är trötta, att äta när ni är hungriga, att trösta er när ni känner er nere och att fira när ni mår bra. Den här kärleken inspirerar er att ta nästa steg mot era drömmar när tiden är perfekt. Den ger er en längtan att vara någonstans vid den perfekta tiden, då ni kommer att stöta på någon med vilken ni kommer att ha ett ömsesidigt positivt möte. Den vägleder er att sitta tysta och låta helande och föryngrande energier flöda genom er.
Denna kärlek som blåser liv i er försöker alltid att få er uppmärksamhet. Den här kärleken önskar ett mer otroligt liv för er, än många av er vill erkänna att ni önskar för er själva. Källan, som lever och andas i alla skapelser, vill att ni ska ha den bästa möjliga versionen av det ni verkligen önskar för er själva.
Ni kan antingen blockera eller tillåta denna kärlek att flöda in i era upplevelser. Som vattnet i röret, endast reglerad av kranen, upphör denna kärlek aldrig med att erbjuda sitt flöde. Liksom solljuset som skiner oupphörligt, oavsett om molnen skymmer den, upphör denna kärlek aldrig med att ge sitt livgivande ljus. Som noterna på en musikskala väntar på att formas till en sång som ni kan spela, nynna eller sjunga, väntar denna kärlek med oändlig potential på att ni ska forma den till de kärleksfulla önskningar ni drömmer om att uppleva.
Den här kärleken, mina kära, viskar ständigt till er i de mest subtila impulser. Denna kärlek är vägledningen som ber er att ta ett djupt andetag när ni inte är motiverade att göra något annat. Den är den inspiration som inspirerar er att anmäla er till en kurs som ni är intresserade av, eller att titta på en video med ett ämne som ni är nyfikna på. Denna kärlek är själva kraften som får er att motstå saker och situationer som inte kommer att inspirera er, och dra er till sådant som kommer att inspirera er.
Ni låter denna kärlek flöda och leda er när ni lyssnar på era känslor. I varje ögonblick har ni ett val, vare sig ni ändrar er situation eller ert perspektiv. När ni agerar på ett sätt som instinktivt känns bra, lyssnar ni på denna kärleks lockande impulser. När ni tackar nej till en inbjudan eller ett krav som inte är i linje med er själva, lyssnar ni på denna kärlek.
Varje gång ni gör något som känns riktigt eller bra för er själva eller justerar ert perspektiv på en situation som inte känns så bra just då, tillåter ni denna kärlek att vägleda er.
Varje gång ni gör något som inte känns rätt eller bra för er, utan att ställa om ert perspektiv på ett sätt som skulle få det att kännas rätt eller bra, motarbetar ni denna kärlek.
Det finns till exempel människor och situationer som ni naturligt dras till. Det finns andra som ni inte dras till. Det finns arbeten ni älskar och arbeten ni helst inte gör. Om ni har ett val i 3D-världen att tillbringa tid i situationer ni älskar, är det fantastiskt. Ni kan lätt lyssna på Kärleken inom er.
Men ibland har ni skapat en situation som ni inte tycker så mycket om. Ni är på ett jobb ni inte längre trivs med. Ni arbetar med någon ni ogillar. Då, kära ni, när kärleken inte omedelbart kan ta er bort från situationen, lockar den er att drömma, att föreställa er något bättre, och att ta in så mycket kärlek ni kan i situationen tills ni kan manifestera något bättre. Kärleken kanske säger: ”Ge er inte in i gräl med den arga kollegan om ni kan undvika det. Ta inte deras ord så personligt.” eller ”Ha medkänsla för den smärta som orsakar dem att agera ut.” Kärleken kanske viskar: ”Se på det här jobbet som en språngbräda. Ta med ert bästa jag till dessa situationer och ni kommer att dra till er bättre situationer senare.”
Källan inom er vet när ni kan förändra er situation till det bättre och när ni inte kan det. När ni kan det får ni en impuls att göra det. När ni inte kan det, får ni en impuls att ändra ert perspektiv till en situation som känns bättre. Ni blir alltid kallade till ett perspektiv eller en situation som kommer att kännas bättre.
Vissa av er har lättare för att lyssna på impulserna för yttre förändring. Ni vill veta vad ni ska göra härnäst, och när ni tar emot impulsen att göra något så hoppar ni på det. En del av er har lättare att lyssna på impulserna för inre förändring. Många av er har svårare för att förändra det yttre. Rädsla för att misslyckas eller förändras kan stoppa er. Impulserna kommer dock att fortsätta att komma och försöka vägleda er gradvis. Vissa av er har svårare att försöka förändra det inre. Rädsla för att bli sårade kan göra det svårare att släppa taget om ilska, trakasserier eller martyrskap, men impulserna för att må bättre kommer ändå att fortsätta att komma. Kanske kommer de att locka er att se bort från den upprörande situationen och fokusera på det som är bra i ert liv. Kanske får de er att ta bättre hand om er själva. Kanske blir frestelsen att säga ”nej” starkare än vanligt.
Oavsett om ni tycker det är lätt eller svårt att lyssna på dessa kärleksfulla impulser, kommer de att komma ändå. Källan inom er kommer aldrig att ge upp med att försöka leda er till era drömmar längs den mest glädjefyllda stigen. Källan inom er kommer aldrig att döma er när ni inte lyssnar. Källan av all Kärlek är sådan – kärleksfull, tålmodig, vänlig och medkännande. Denna kärlek är oupphörlig och ovillkorlig.
Så när världen omkring er verkar svår, kom ihåg det här: Kärlek är er ständiga följeslagare. Kärlek viskar till er i varje ögonblick.
Källan vill se er glada och välmående. Ni är aldrig avstängda. Ni är aldrig övergivna. Ni blir aldrig dömda. Ni blir bara vägledda genom era mycket naturliga impulser, och du – bara du – får avgöra om du vill lyssna på dessa goda känslor eller inte.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...