Saul via John Smallman, 17 september 2022

 

 

Saul via John Smallman, 17 september 2022

 

Saul genom John: Att vakna är att Minnas och Glädjas

 

17 september 2022

av John Smallman
https://tinyurl.com/2dwk4exv

Här i de icke-fysiska världarna fortsätter vi att se på med glädje och beundran när mänskligheten fortsätter att röra sig mycket positivt framåt på sin snabbt accelererande väg till uppvaknande.

Ja, era framsteg accelererar, även om det för många av er verkar gå i snigelfart! Det sker så mycket nu i formvärlden när allt fler visselblåsare kommer fram för att rapportera om bedrägeri och oärlighet på arbetsplatserna – multinationella företag, regeringar och deras byråer, media, etc.

Som ett resultat finner människor att de inte kan fortsätta att ignorera så kallade ”konspirationsteorier” eftersom det blir allt mer uppenbart att det inte bara är vilda och galna teorier, utan rapporter om extrema missförhållanden som måste utredas så att förövarna kan stå till svars för sina handlingar, och så att ärlighet och transparens kan etableras där korruption har varit utbredd.

Vad alla behöver förstå är att förövarna gjorde sitt bästa som de förstod det, och att de alla har drabbats av intensiva, till och med försvagande trauman i sina tidiga liv, vilket gjorde att de aldrig litade på någon. Från spädbarnsåldern och framåt skapade det en otroligt skrämmande känsla av rädsla inom dem, vilket ledde till att de skapade omkring sig oöverstigliga och oöverstigliga psykologiska försvarsmekanismer, som effektivt försatte dem själva i isolering, oförmögna att kommunicera med någon, inklusive sig själva, på ett ärligt och öppet sätt.

Följaktligen har de en intensiv smärta som de, för att kunna verka i världen, har varit tvungna att förneka och hålla djupt gömda inom dem. Ja, det de har gjort är fel, men även om de mycket väl kan behöva hållas tillbaka och kanske placeras i en säker miljö där de kan tillbringa så mycket tid som de behöver för att komma till en medvetenhet om det oacceptabla i dessa beteenden, kommer detta att hjälp dem att avslöja deras sanna natur – Kärlek.

När de gör detta och släpper taget om sin personliga, djupa, långvariga och fullständigt ogiltiga känsla av skuld, ovärdighet och otillräcklighet, kommer de att njuta av den mest underbara frigörelsen, vetskapen om att allt är bra. Vad dessa människor behöver nu är din medkänsla, acceptans, förlåtelse och kärlek, inte dom eller straff.

Varje människa har begått eller engagerat sig någon gång i tankar, ord eller handlingar som var kärlekslösa, och som de till och med fortfarande känner skuld för, och alla vill kunna befria sig från eller släppa all skuld eller skam som de fortfarande känner och klamrar sig fast vid.

Därför kan alla förstå behovet av att behandla dessa till synes förlorade – ingen är någonsin riktigt förlorad – med medkänsla, sända dem kärlek, inte dömande, och på det sättet påminna dem, eftersom de uppenbarligen har glömt att var och en av dem absolut är ett älskat Guds barn.

Mänsklighetens öde är att vakna. Vad det betyder är att varje enskild kännande varelse kommer att lära känna sig själva som En, och därför som evigt närvarande med och oskiljaktiga från Källan – från Kärleken som de kanske har ägnat decennier åt att söka utanför sig själva.

Ert uppvaknande är oundvikligt och ofrånkomligt eftersom att vara närvarande och vaken är den enda möjliga formen av existens. Detta är den gudomliga Sanningen, den enda Sanningen. Ingen är, eller kan någonsin, uteslutas, lämnas utanför eller kasseras, eftersom det inte finns någon annanstans som de kan vara – det finns ingen papperskorg eller soptipp. Och därför vaknar alla.

Låt dig inte vilseledas eller avskräckas av det nästan konstanta flödet av distraktioner som du möter i ditt dagliga liv. Ja, de fortsätter att anlända objudna, men om det inte är helt personliga problem som du behöver ta itu med, engagera dig inte i dem.

Istället för att låta din uppmärksamhet dras in, skicka kärlek till alla som lider – och uppenbarligen många upplever intensivt lidande – med vetskap om att det är extremt effektivt och det mest effektiva du kan göra.

Återgå sedan till att bara vara, när du går i ditt dagliga mänskliga liv, fokuserad på den Kärlek du är, samtidigt som du bibehåller den ständigt förnyande avsikten att dela och förlänga den kärleken obegränsat. Detta gör att dina kreativa förmågor kan flöda fritt genom dig, ger någon ett leende när du har en kort interaktion med dem i en butik, eller till och med bara passerar någon på gatan, och på så sätt vaknar eller börjar vakna, och på så sätt stärker du själv- medvetenheten inom den personen om deras inneboende och oändliga giltighet som ett högt älskat barn till Moder/Fader/Gud.

Alla är Ett! Jag kan inte upprepa detta för ofta, eftersom du ständigt bombarderas med sensationer av separation som indikerar att du är ensam, till och med övergiven, i en mycket fientlig värld, förnimmelser som tycks bekräfta för dig din individuella obetydlighet som en bland miljarder.

Så är inte fallet, för ni är aldrig ensamma. Däremot kan ni lura er själva att tro att ni är det eftersom era individuella mänskliga former absolut är fysiskt åtskilda från varandra, inte har något sätt att smälta samman som en och ibland till och med engagera sig farligt med andra.

Men som ni väl vet är ni inte era kroppar, era kroppar är bara tillfälliga behållare inom vilka ni har valt att innesluta er själva för att uppleva ett mycket overkligt och begränsat tillstånd av varande. Tyvärr är den känslan extremt verklig och övertygande för de allra flesta människor, och alla deras interaktioner med varandra verkar bekräfta det.

Ditt individuella syfte som människa är att minnas din Enhet med Källan, Kärleken, Moder/Fader/Gud.

Men samtidigt som ni upplever den intensiva känslan av separation som att vara en människa i form ger, är det mycket svårt för er att komma till en medvetenhet, ett minne av den oföränderliga gudomliga sanningen. De flesta av er, helt naturligt medan ni är närvarande i detta tillstånd av uppenbar separation, ser er själva som små och obetydliga, som varelser som Gud säkert inte kunde vara medveten om.

Och ofta insisterar de böner som ni har fått lära er från barndomen att ni inte bara är ovärdig Hans Kärlek, utan att ni genom att synda, allvarligt kan förolämpa Honom.

Det är NONSENS. Gud är oändlig Kärlek, Kärlek är helt utan villkor av något slag och kan inte kränkas – om det fanns villkor skulle det inte vara Kärlek – därför är ni i varje ögonblick oändligt älskade.

Det finns inte ens det kortaste ögonblick där ni är separerade från Kärleken, för det är bara det ni är, för evigt. Den är livskraften som strömmar genom er för evigt, och genom era fysiska kroppar, och upprätthåller dem åt er tills antingen sjukdom eller ålderdom och förfall får dem att falla igenom och dö.

Att vakna är att minnas detta och glädjas, och det är vad mänskligheten håller på att göra.

Bortse från nejsägarna och undergångsmänniskorna, vilka, som så många, tillfälligt och totalt har tappat sina minnen, inte vet vilka de är och försöker övertyga andra om sanningen i detta för att inte vara ensamma i sin rädsla och sitt elände.

Ert uppvaknande är oundvikligt, och det kan hända nu.

I själva verket kommer det att hända nu, för det finns bara nu, allt annat är overkligt, illusoriskt. Oändlig glädje väntar på ditt val att dra nytta av det, NU!

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...