Änglarna via Ann Albers, 2 augusti 2020

Änglarna

Via Ann Albers, 2 augusti 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Sedan urminnes tider har det funnits konspirationsteorier. Vem kontrollerar er? Vad kontrollerar er? Hemliga regeringar. Chemtrails, 5G, vaccinationer och … listan kan göras lång. Vissa av dessa teorier har sin grund i religioner, eftersom rädda själar alltid har försökt kontrollera andra genom rädsla. Många av teorierna är helt enkelt fabricerade.

Vi skulle vilja dela med oss av att den mest dolda sanningen på er planet är att ni är så kraftfulla att ingen eller inget kan kontrollera er utan att ni vibrationellt tillåter det.

Fråga er själva om det uttalandet får er att känna er upprymda eller om det oroar er, och om det oroar er, fråga er varför. Skulle ni hellre ge bort er förmåga att bli lyckliga till någon annan, och därmed ge dem makten att kontrollera er? Är ni frustrerade för att ni inte vet hur ni ska få tillgång till er makt? Är ni så djupt präglade i tron att människor, materia och andra krafter har makt över er? Är ni omedvetet beroende av kontrolldramer, därför att ni växte upp inom eller runt dem?

Om det är så, straffa inte er själva! Ni är inte ensamma. Ni, som en mänsklig ras, håller på att lära er att återta er Gudagivna kraft för att skapa det liv som ni önskar, och att vara i en vibration så stark att inget eller ingen kan kontrollera er, förutom den Gudomliga kraft som finns inom er. Ni håller på att lära er att anpassa er energi. Ni håller på att lära er att ingen kraft på denna jord, ingen person, inget virus, ingen materia har mer makt över er än kraften i er egen tro.

Det har funnits människor med sådan tilltro till Guds beskydd att tornados har ändrat riktning och ”hoppat” rätt över deras hus. Det har funnits människor, mitt uppe i krig och bomber, som har haft en sådan frid i sina hjärtan att de levde i kärlek. När ni var barn hade människor makt över er, men en dag när ni verkligen förstår Universums vibrationslagar och er odödliga själs sanna natur, kommer ni att se allt liv, från befruktning och framåt, som en vibrationsdans – inte som en konflikt med yttre krafter.

Vi ber er att inte slösa bort ert dyrbara liv med att oroa er över vem eller vad som kontrollerar er. Lär er istället att återta er Gudagivna kraft. Lär er att använda er hjärna till att välja ut de tankar som anpassar er energi till det ni önskar – så kraftfullt att ni helt enkelt inte släpper in det som inte är önskvärt i ert energifält.

Tacka varje dag för er hälsa, och fokusera så starkt på den att inga sjukdomar kan drabba er. Eller om ni är sjuka, fokusera på vad ni kommer att göra när ni blir friska. Tacka för allt bra ni har. Njut av livet så bra ni kan och tro på att ni kommer att bli friska … därför att er själ redan är frisk, och det är den enda verklighet ni kommer att acceptera.

När ni tänker på vibrationer i Universum som ni inte bryr er om, till exempel 5G eller chemtrails, är det bra att förespråka andra teknologier, men kära ni, frukta dem inte! Ge dem inte er makt. Ni är Gudomliga. Det ni fokuserar på med kärlek är er verklighet. Det ni fokuserar på med rädsla, sipprar långsamt in i er verklighet också.

Det är bra att säga: ”Vi vill inte ha hemligheter, vi vill ha sanningar.” Fokusera på det ni vill ha och inte på det ni inte vill ha. Aldrig någonsin på Jorden har ni löst ett problem genom att fokusera på att göra er av med något eller någon. Om ni fruktar eller hatar vissa tekniker, förstärker ni vibrationen som skapar dem. Om ni fruktar eller hatar vissa politiska partier eller ledare, förstärker ni just de saker ni inte tycker om med er uppmärksamhet och er energi. Om ni fruktar eller hatar ert ex, ger ni honom eller henne en massa gratis energi!

Men om ni älskar rena, nyttiga teknologier förstärker ni dem. Om ni älskar saker som hjälper kroppen att må bra, stärker ni den. Om ni skickar kärlek och böner till någon politisk ledare eller något parti, stärker ni dem med större visdom. Om ni skickar kärlek till ert ex, eller åtminstone ignorerar henne/honom, behåller ni makten för er själva.

Stärk era lösningar och önskade situationer med kärlek. Ge inte bort er energi i ilska, rädsla eller hat. Ni menar det inte, men många av er ger ovetande makt till de saker ni önskar bli av med, genom att ge dem en sådan starkt negativ uppmärksamhet. Det är mycket bättre att förstärka det ni vill se med kärleksfull uppmärksamhet, vilket är långt mer kraftfullt.

Kära ni, den enda ”konspirationsteori” värd att fokusera på är kärlek, för kärlek är Universums största hemlighet. Ni lever och andas den. Ni simmar i den. Ni är skapade av den. Ni är förenade genom den. Fokusera på vad ni älskar, vad ni kan älska. Älska er själva så ofta och noggrant som ni kan, genom att acceptera er själva utan villkor. Älska andra så mycket som ni kan.

En dag när ni verkligen omfamnar er Gudagivna kraft att skapa en kärleksfull verklighet genom att njuta av kärleken här och nu, och drömma om vad ni älskar i visshet om att den kommer vid den perfekta tidpunkten. Då kommer ni att kunna leva och låta leva utan att oroa er, därför att inget eller ingen kommer någonsin att kunna kontrollera er igen.

Gud Välsigne er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

 

 

 

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...