Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 april, 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 april, 2020

Fall inte i Ödes Fällan ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi har tittat på alla de sannolikheter som finns vid denna tid för mänskligheten inom en snar framtid, och vad vi kan se är att ni är mycket försiktiga med att välja vart ni ska gå härnäst som kollektiv. Ni har sett er själva och andra vara mycket försiktiga i den fysiska världen, tvättande händerna och bära masker. Ni har valt att inte röra saker, inte gå till vissa platser, och ni har lagrat upp på leveranser som ni kan behöva, allt för att vara försiktiga, allteftersom ni observerar de olika sannolikheterna i ert tänkande som fortsätter att komma upp för er.

Nu är tiden då ni måste vara villiga att känna in dessa möjligheter som vi ser framför er, och ni vill släppa de rädsla-baserade scenarier, som omfattar alla där individer i maktpositioner försöker ta bort er fria vilja. Om ni har några problem med auktoriteter, så kommer de upp just nu, och de kommer upp för att tjäna er.

Om ni har levt ert liv mycket försiktigt, kommer ni att vilja undersöka hur det har påverkat skapandet av er verklighet nu. Och om ni har trott att någon eller något måste komma och rädda hela mänskligheten, då är det något för er att undersöka. Det är en bra idé att göra en bedömning vid denna tid, mer exakt, av vad ni har gett bort er makt till, särskilt om ni inte inser att ni har gjort det.

Nu, för att komma tillbaka till de potentiella tidslinjer som ni har framför er. Närsom ni känner in de olika framtida scenarierna, gör ert bästa för att hålla er borta från era tankar och ideer, och istället känna in dessa olika vibrationella vägar med intentionen att ni kanske inte kan trolla fram den bästa möjliga med en begränsad fysisk visdom. Ta de energier som kommer in för att stödja er och läka/hela er, och vet att när ni gör så, ni också kommer närmare er intuitiva vetskap. Ni blir mer känsliga för era impulser, och ni har en ökad medvetenhet om den känslighet som tjänar er så mycket bra när ni tillåter det.

Ni är de känsliga, och ni måste stödja er på den gåvan vid denna tid, för om ni inte gör det, kommer det att bli mycket lättare att falla i fällan av de tidslinjer som andra berättar om, som om ni inte har något val, som om de är inpräntade i sten, som om hela mänsklighetens öde är att uppleva samma sak på samma gång. Det är ni inte. Ni är på Jorden för att välja, och vi är här för att hjälpa. Var stolt över er känslighet. Den tjänar er mycket bra, särskilt under dessa prövande tider.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss över kontakten med er.”

 

Översättning: Mats

 

Du gillar kanske också...