Meddelande från änglarna via Ann Albers, 5 maj 2018

Meddelande från änglarna 5 maj 2018

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

Ta ett andetag. Tänk dig att luften omkring dig är som ett hav. När du andas in sköljer en våg av klar, ren luft in i dina lungor. Den stannar upp och drar sig sedan tillbaka när du ger efter för utandningen, på ett sätt som väldigt mycket liknar hur en våg drar sig tillbaka från sin högsta punkt på stranden tillbaka till det eviga havet.

Andas igen. Låt en våg skölja in i dig och fylla dina lungor. Föreställ dig hur den här luften fyller dig, ger dig energi och renar dig. Den når in i dina celler, gör en paus och drar sig därefter tillbaka. Andas igen. Låt vågor från kärlekens hav rena och pigga upp dig.

Föreställ dig att du skulle vilja göra en stor brasa på en strand. Du skulle bli tvungen att vänta på att havet skulle föra veden du skulle elda med till dig. Du skulle mata elden med dessa gåvor för att nära flammorna. De tunga energierna skulle förvandlas till ljus.

På liknande sätt finns inom er en gudomlig flamma. Ni ger den bränsle med kärlek. Det är ert ljus och er kärlek som kommer att bränna upp mörkret i den här världen och omvandla dessa tunga energier till något så mycket ljusare.

Ni kan göra detta på ett mycket mänskligt sätt genom att sända kärlek och be för de som befinner sig i mörkret. De av er som är känsliga och behöver anpassa er till världens kaotiska frekvenser kan dock även helt enkelt bränna upp mörkret till energi.

Ni behöver inte frukta världens vrede. Ni behöver inte frukta sorgen, apatin, resignationen, bitterheten, oförsoningen och fientligheten många av er känner. Ni behöver inte blockera den, mer än ni skulle behöva blockera en havsvåg.

Andas i stället. Andas in från det där havet av kärlek, och föreställ dig medan du andas in hur alla tunga eller obehagliga energier som kommer in dras mot den gudomliga kärlekens flamma i ditt hjärta. Föreställ dig hur den här flamman av osynligt ljus brinner klart. När du andas in världens mörker, dras dessa tunga energier till elden i ditt hjärta. De ger den bränsle, gör så att den brinner starkare, de piggar upp dig och fyller dig ännu djupare med kärlek.

Ni är världens ljus. Källans ljus lever inuti er som en vacker, bländande klar eld av gudomligt ljus! När du andas in de ”negativa” energierna i den här världen, kasta dem på den här kärlekens eld. Föreställ dig helt enkelt hur de brinner upp i den här kärleken. Låt sedan luften dra sig tillbaka från dig, sjunka tillbaka till kärlekens hav, renare och mera fyllt av kärlek än någonsin.

Gud välsigne er! Vi älskar er så väldigt mycket!

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...