Energier från det Forna Lemurien via Galaxygirl, 17 januari, 2020

Energier från det Forna Lemurien via Galaxygirl, 17 januari 2020

Per Staffan20 januari 2020

Galaxygirl channeled texts

Energier från det Forna Lemurien 17/1/2020

Vi är energierna från det Forna Lemurien. Vi duschar er med vårt gyllene ljus från forntida minnen av kärlek, av salighet, av det gudomliga heliga feminina som återvänder, har återvänt till denna mycket oroliga värld. Problemen försvinner, vänner, med nåd och lätthet. De släpps, koms ihåg och återprocessas. Vi ser aktiveringar av hjärt- och halschakran över hela er planet, av vilka många representeras i form av era övre andningsorganiska manifestationer när kroppen är i bearbetningsläge. Låt oss hjälpa er genom att skicka våra gyllene ljusenergier av frid och rening. Kommer ni ihåg i forna dagar denna känsla av enhet, av vitt och gyllene ljus, av ren kommunikation av hjärtrelaterade tankar och aktiviteter? Detta är en av energierna som återprocessas och återgår. Vi ser att mänsklighetens beredvillighet blir mer i linje med dessa energier.

Vi är energierna från det Gamla Lemurien som återvänder. Vi stiger upp från askan. Vi har ingen form men behandlas på samma sätt som något annat gammalt trauma eller positivt minne. Vi blir ihågkomna. Det var mycket glädje i Lemurien. (Jag ser bara fötter gå på frodigt gräs. Jag hör barn som leker och skrattar i fjärran. Där finns faktiskt många barn.) Ja, energin från barndomen och friheten från inre lek och fantasi var vild och fri, otämd av sociala system. Barn omfamnades som den nya heliga själen som de förkroppsligade. Själar kom ihåg tidigare inkarnationer, vilket ni också ska göra mer fullständigt. (Jag ser tropiska miljöer, känner varma vindar. Jag ser människor klädda i dräkter liknade antika greker som gärna samtalar med färgglada drakar.) Ni förstår verkligen. För sådan var miljön med den magiska sammansmältningen med den värdsliga dagliga upplevelsen. Men i sanning var det inget vardagligt med Lemurien. Vi ser era gamla minnen och krafter återvända ganska fint. Att vara i rädsla negerar den här upplevelsen och stänger er från den. Låt förfäderna komma fram inom er unika genetiska historia för att hjälpa er med bearbetningen, för att hjälpa Gaia med hennes energetiska frigöring. Mycket händer bakom kulisserna som ytmänniskor inte är intresserade av. Detta är inte nytt, men detta kommer inte längre att vara normen, för när ni ökar medvetenheten vidare kommer ni att kunna assimilera ny kunskap lättare. När programmet av rädsla och misstänksamhet har tagits bort ska detta bli lättare för er.

Vi är energierna från det Gamla Lemurien som har återvänt Många av er blir mer vakna och medvetna om oss. Det är därför så många av er känner er dragna till Hawaii, till värmecentret på Moder Gaia. Du kan dra dessa energier till dig. Du behöver inte besöka det fysiskt. Naturligtvis rekommenderar vi detta när du kan eftersom det är en härlig plats. Men i själva verket ser vi många förvånansvärt vackra platser på Gaia som har upptäckts men som sällan besökts för dessa områden har utarmats eller förtryckts. Vi ser att den ekonomiska balansen kommer för fullt. Vi ser detta som potentiellt skakigt. Vi ber att ni drar energierna från planetens gröna hjärtchakra för att underlätta ekonomiska omvälvningar. Omge dem med kärlek. Täck över rädslan med kärlek så kan den inte längre upprätthålla rädslans energier utan omvandlas till ljus och kärlek.

Vi är energierna från det Gamla Lemurien som har återvänt. Vi skulle säga att vi är formlösa, vilket är delvis sant, men inom formerna av läsarna, som får några trevliga Lemurien-reaktiveringar, kommer ni att känna att kanske när ni tonar in till oss så tonar vi in till er, och ni börjar komma ihåg. Omge dig själv med kärlek och ljus som du brukade göra under de förflutna dagarna i Lemurien. Förena dig igen med dina bröder och systrar för att finna gemensamma sätt att förena er och hitta er kollektiva röst av kärlek och frihet. Djuren kommer att skyddas i dessa stora skiften. De flyttas till inre jorden, till inre världar för läkning, ljus eller till skeppen för rehabilitering. Djur är lika viktiga som alla Gaias system. Den stora balanseringen måste återvända så att Gaias varelser blir väl skyddade och stöttas av de människor som delar utrymme med dem.

Vi är energierna från det Gamla Lemurien som har återvänt. Anpassa er till oss. Tänd din inre lemuriska flamma av minnen. Skicka kärlek till dem, till alla och naturligtvis kommer alla att gynnas. Källans inre gnista, det Kristnade barnet, minns. Kan du höra barnens skratt? Kan du känna att ditt eget inre barns skratt spricker ut i glädje, obehindrat och fritt? Anpassa er till denna vibration av frid och hoppfull förväntan. Omge er med denna framtida möjlighet till vibrationer och var i frid. Vi är de Gamla Lemurierna som återvänt.

 

~ galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...