Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 januari, 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 januari, 2020

 

Jag är Judas och det var ett tag sedan ni började på den här resan. Resan som så småningom ska leda er hem till er själva. Så småningom .. vi är väl där snart, hör jag några säga. Ja, kanske det, det beror på hur mycket du önskar det och hur väl du bemästrar ditt sinne dvs dina tankar och känslor. Ni har en röst inom er, en röst som kallar på er, en röst som påminner er om vilka steg ni ska ta, för att åter finna er väg hem. De stegen kan både vara svåra och lätta beroende på vilken erfarenhet ni har, och hur det triggar ert känsloliv och era tankar. Vanans makt kan vara stor och du märker kanske inte ens att du går i samma gamla hjulspår som du alltid har gjort. Avvikelserna kan se stora ut, men i själva verket små, då de utmynnar i samma hjulspår fast på ett annat sätt. Det är när du ställer dig bredvid hjulspåren, som du får ett annat perspektiv på ditt liv. Du formar din tanke efter en högre vision, med en ljusare och klarare bild av den verklighet som du lever i. Den syns inte i de gamla hjulspåren, du behöver lämna dem för att få syn på den sanna verkligheten. Den verklighet som resterar inom dig och som nu så ivrigt försöker få din uppmärksamhet.

Det är dags för er alla att lyssna inåt på den sanna rösten i djupet av er själ. Den ekar över världen idag och uppmanar världens folk att följa den, ty Moder Jord har lyssnat och börjat ta sina första steg in i ljuset. Det är detta ljus som många själar nu har börjat uppfatta och de har börjat följa i hennes fotspår. Det är därför mycket mörker nu tvingas upp till ytan. Det är därför striden finns inom varje människa idag. Vad ska hon välja? Ska hon fortsätta att sova eller är det bäst att kanske vakna … vågar jag möta mig själv? Är jag redo .. ?

Javisst, är ni redo, kära Jordbor. Ni har gått igenom det mesta under de tusentals liv som ni levt på Jorden. Er själ har vid det här laget vuxit ur barnskorna och vill nu axla en annan mantel av kärlek och beskydd för allt levande så att den åter kan träda in i de ljusregioner som den tillhör och alltid har tillhört. Ni lämnar en lägre dimension för en högre och så fortsätter det steg för steg fast nu in i  ljusare toner eller högre energivibrationer. I den högsta energivibrationen i Universum, vibrerar ni tillsammans med Gud eller Källan till allt som är. Ni befinner er då inte längre i fysisk form utan ni bara är…. precis som Gud är. Det här ligger dock så långt framför er så det går inte att mäta i tid.

Koncentrationen ska nu bara vila på att känna kärleken till er själva, er värld och allt ni möter på er väg. Det är till kärlekens rike som ni nu tar era steg. Ett gyllene rike med en guldgul gloria som lyser runt Jorden och alla dess invånare. Det är när ni väljer kärlek och endast kärlek i ert liv som ni tar qvantumsprång in i detta rike av ljus och kärlek. Det står nu redo för Jorden och dess invånare.

Fyll er själva med kärlek. Lys upp er gloria, så att vi kan se dess gyllengula klara färg.

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...