Änglarna Via Ann Albers, 18 juni 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 18 juni 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Föreställ er en ren och klar bäck. Den flyter oavbrutet och ger näring åt allt längs sina stränder. Den skulle kunna vara en mäktig kraft, men dess flöde är blockerat, begränsat eller förhindrat av allt som finns längs dess stränder eller står i dess väg. Bäcken har inte valt något av det här, men den ger näring åt alla träd som blockerar eller avleder dess flöde, såväl som de som anpassar sig för att tillåta dess naturliga flöde.
Man kan säga att bäcken påverkar allt liv omkring sig, ger näring till och stödjer ekosystemet, precis som allt omkring den som påverkar dess flöde. Träden, stenarna och djuren kan blockera, begränsa eller tillåta flödet, men de kan inte stoppa det. Bäcken kommer att pressa sig mot stenblock som hindrar dess väg, men om de inte flyttar på sig kommer den att gå runt dem. Om bäcken flyter mot en damm kan dess flöde sakta ner och sippra under jorden eller hitta en ny väg. Flödet kommer från en källa som livet längs vägen kan påverka och styra, men inte ändra. Källan och bäcken slutar inte att rinna, oavsett vem eller vad som blockerar, begränsar eller tillåter dem att rinna. De fortsätter att ge.
Det finns också en evig ström av kärlek som flödar genom hela skapelsen. Med era tankar, ord och handlingar formar ni detta flöde. Ni styr det med era kärleksfulla tankar och önskningar. Ni blockerar det, till en viss del, med era tvivel, misstro, hat och andra lägre känslor. Ni låter det ge näring till ert hjärta och ert liv, när ni har ett ögonblick av kärlek eller uppskattning. Ni begränsar dess förmåga att ge näring med de lägre vibrationerna.
Det här Gudomliga kärleksflödet slutar aldrig. Ni kan motstå den till en viss grad tills den börjar trycka på med kärleksfulla avsikter. I den grad ni tillåter kärlek att flöda till er och genom er, känner ni er burna av Nådens strömmar, stödd av Källan och vägledda. Ert liv flyter. Mirakler verkar vanliga. Allt ni behöver kommer till er.
Om ni motstår att känna kärlek kommer ni att känna ökande nivåer av obehag och smärta, eftersom kärlek alltid flödar. Att motstå den kräver ökade nivåer av ansträngning. Till en början kommer ni att känna mentalt eller emotionellt obehag, och så småningom fysisk smärta. Motstånd gör ont. Att tillåta kärlek är fantastiskt.
Det här, mina kära, är anledningen till att vi uppmuntrar er att finna den mest kärleksfulla tanken i ett givet ögonblick, och om ni inte kan finna en kärleksfull en, finn en lugnande tanke. Om ni inte kan må bra i livet, må bra av en klunk vatten, te eller kaffe. Om ni har ont, hitta den del i ert liv när ni inte hade ont, och använd er fria vilja att fokusera på den tiden. Alternativt, andas eller sov eller meditera, titta på molnen, titta på komedier eller läs inspirerande material. Beundra ett berg. Tänd på någon ni älskar. Njut av ett mellanmål. Gör något för att få er själva tillbaka till den ändlösa strömmen av kärlek. Omfattningen av ämnet ni väljer att fokusera på spelar ingen roll. Att hitta något som känns som kärlek gör det.
Ni upplever kärleksflödet mer och mer med varje vänlig tanke, ord eller handling som ni ger er själva eller någon annan. Ni upplever kärleksflödet närhelst ni uppskattar någon eller någonting. Ni återkommer in i kärleksflödet, efter att ni har blivit utknuffad ur den, när ni väljer att vara snälla mot er själva.
Anta, till exempel, att någon eller några nyheter verkligen upprör er. På ytan skulle det framstå som att någon eller något har makt över era känslor. Det är förståeligt och mänskligt att känna på det sättet. Men innerst inne härstammar er upprördhet från en sak och bara en sak – ni känner er bortkopplade från kärleksflödet. I samma stund som någon gör er arg mår ni dåligt, inte på grund av deras agerande, utan på grund av att ni har blivit bortkopplade från kärleksflödet. I samma ögonblick som ni känner er ledsna, utlöste något denna känsla, men det som orsakade sorgen är att ni är bortkopplade från kärleksflödet. Om någon som beter sig illa har mer än ni, kan det bero på avundsjuka, men de dåliga känslorna kommer i verkligheten från att vara bortkopplad från kärleksflödet.
Betrakta dessa exempel från ett anslutningsperspektiv. Anta att ni har arbetat med att känna er kärleksfulla och glada och någon är ovänlig eller några nyheter är upprörande. Ni kanske har en tillfällig svacka, men ni kommer ihåg hur bra det kändes att vara kärleksfull och ni ber för situationen, gör något eller går er väg. När ni känner er ledsna och vill trösta er själva och ber Universum om den kärlek ni inte kan finna för er själva i det ögonblicket, då kommer ni snart att känna den milda strömmen av kärlek igen. När ni väljer snällare tankar – kanske en uppskattning för det ni har och tankar av uppskattning för den goda person ni är, kommer ni att återgå till kärleksflödet och bli påminda om att också ni kan manifestera vad ni önskar, samtidigt som ni är i obalans med er själva.
I kärleksflödet, mina kära, kommer ni att uppleva det stöd, kärlek, överflöd, vägledning, lätthet, flöde och glädje som ni verkligen förtjänar. Ni kommer dit genom ett val i taget, en bättre tanke i taget och ett ögonblick av uppskattning i taget. I kärleksflödet är ni också ett kraftfullt inflytande på er värld.
Så hur stoppar ni krig? Sluta att kämpa emot kärleken och uppskatta de vackra sakerna i livet. Tänk på den mest kärleksfulla tanke ni kan. Sök upp alla människor som gör gott. Stig in i kärleksflödet och låt den flöda till er och genom er, och släpp in mer kärlek i er värld vilket kommer att hjälpa till att balansera frekvenserna av hat och krig.
Hur skapar man överflöd? Sluta att kämpa emot kärleken. Sluta att fokusera på brist och överlämna er till sanningen – ni är älskade! Det Gudomliga vill leda er till ett överflödigt liv. Uppskatta allt ni kan. Tacka för det ni har och se fram emot mer. I den goda känslan har ni gått tillbaka till kärleksflödet.
Hur skapar man hälsa? Sluta att kämpa emot kärleken. Fokusera på det välbefinnande som varje cell i era kroppar arbetar för. Älska era celler. Uppskatta dem. Uppskatta allt som är bra i livet och vet att ni kommer att vägledas att ta vara på er själva på ett sätt som är perfekt för er kropp, sinne och själ.
Mina kära, om ni verkligen tar en titt på era egna tankar och känslor i bara en timme, skulle ni lätt upptäcka när ni känner kärlek och när ni känner mindre kärlek. När ni inte mår bra, nöj er inte. Välj en bättre tanke, en snällare handling och ett nytt fokus. Ni förtjänar att må bra, oavsett om den yttre världen gör det lätt för er eller inte.
Genom att välja att må bättre, lite i sänder, kliver ni djupare in i strömmarna av det mäktiga kärleksflödet som kommer att vägleda och ta hand om er. När ni slutar att kämpa emot kärlek – genom att välja saker som känns bättre, lite i taget – kommer ni att känna kraften i dess flöde alltmer i era liv tills era liv blir som de var tänkta att vara – vänligt, flödande, mirakulöst, överflödigt och lyckligt. Ni är alla värdiga denna kärlek.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...