Änglarna via Ann Albers, 18 mars 2024

Änglarna 

Via Ann Albers, 18 mars 2024

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

Ni är energetiska varelser som har en fysisk upplevelse. Er kropp översätter energivärlden till er mänskliga sensoriska upplevelse. Er vetenskap förstår detta. Allt som ni ser är er hjärnas tolkning av våglängder. Allt som ni hör är er hjärnas tolkning av ljusvågor. Allt som ni smakar är er kropps tolkning av kemiska interaktioner och signaler. Vart och ett av era sinnen är en översättare av energi. Hjärnan, tarmen, huden och till och med delar av er kropp som ni ännu inte har förstått, tolkar energierna runt omkring er och ger er vad ni kallar er fysiska upplevelse. De ger er också vad ni kallar er intuition. 

Ni är inte så solida som ni uppfattar er själva att vara. Det finns inget sådant i världen omkring er heller. 

Det är bara för att ni verkar på “samma våglängd” som saker omkring er, som allt och alla i er värld känns och framstår som solida. 

Här är en mycket enkel motsvarighet som ni kan överväga. De flesta av er har sett en takfläkt. När fläkten är avstängd eller går väldigt långsamt kan ni se all dess blad, som verkar ganska fysiska. Men när fläkten går snabbt och dess blad roterar snabbt, verkar de “suddas ut”. De ser inte lika solida ut för era ögon som de gjorde när de stod stilla, eller roterade långsamt. Faktum är att om de roterar tillräckligt snabbt, medan era ögon är fixerade på dem, ser det ut som om ni kan se igenom dem. Det beror på att de rör sig med en högre frekvens än vad ni vanligtvis bearbetar med er syn. På samma sätt kan ni röra handen långsamt och se den ganska bra, men om ni snabbt “flaxar” med den upp och ner ser den plötsligt inte lika solid ut. 

Vi, änglarna, och alla varelser som bor i de icke-fysiska världarna, vibrerar helt enkelt på ett sätt som är mer likt er snabbt roterande takfläkt. Vi existerar i en frekvens som är högre än vad er vanliga syn kan uppfatta. Icke desto mindre är vi, och era nära och kära i andevärlden, lika verkliga som den där takfläkten – vare sig ni kan se oss eller inte. Vi är här med er, bredvid er, eller relaterar till er på avstånd via de osynliga energierna som förbinder oss alla.  

Det är därför ert fokus är så viktigt. När ni fokuserar på något, verkligt eller inbillat, så “ringer ni in” till den energin i den verkligheten och börjar förnimma den. Om ni tänker på en citron, tonar ni in er på den samling av energi som i kallar en citron. Eftersom er kropp är bekant med citroner,kan ni börja föreställa er känslan, smaken eller doften av citronen. Om ni fokuserar på detta tillräckligt länge, på grund av vibrationslagen (lika attraherar lika) kommer ni att dra till er verkliga citroner. 

Er inställning, genom ert fokus, förbinder er med det ni fokuserar på och börjar med en anslutning i energisfären – en anslutning ni ännu inte kan se. Och även om ni ännu inte kan se den koppling ni skapar med ert fokus, kan ni känna den. 

Ni kan fokusera på att betala en räkning, få kontakt med en älskad i andevärlden, hitta en partner eller må bättre i er kropp, och ni kommer omedelbart att bli “inringd” till den osynliga verkligheten. Ni kan fokusera på människor som har mer än tillräckligt, som lätt får kontakt eller som har perfekta partners, och om ni är glada för deras skull så “ringer ni in” till den osynliga verklighet ni önskar. Ni kan känna den. 

Men om ni fokuserar på skulden med avsky, på förlust utan ett erkännande av anden, eller på de obehagliga känslorna i er kropp utan förväntan på något bättre, då “ringer ni in” till de osynliga verkligheterna i er framtid och ni återskapar bara vad ni redan upplever, här och nu. 

När ni säger att “Tro är att tro på saker som inte syns,” menar ni verkligen att tro är att veta att när ni fokuserar på något ni ännu inte kan se, så “ringer ni in” till den verkligheten. Om ni tror på bladen på takfläkten, även om de snurrar för snabbt för att synas, skulle ni bli vägledda att sakta ner fläkten eller snabba upp er syn, och då skulle verkligen dessa blad framgå tydligt.  

Om ni tror på verkligheten av er egen läkning redan innan den högre vibrationella verkligheten av ert helande tillstånd är uppenbart, då kommer ni att vägledas att sakta ner, lyssna på era hälsosamma impulser och låta kroppen omkalibrera till den högre frekvensen av det helade tillståndet.  

Om ni tror på verkligheten av en kärlek, som är i en högre vibration än den ni för närvarande lever inom, då kommer ni att vägledas till att sakta ner, njuta av ert liv och låta er vibration på ett naturligt sätt stiga till kärleken till livet som attraherar er perfekta partner. 

Kära ni, anledningen till att er energi är mycket viktigare än era oinspirerade handlingar, är att ni inte kan uppfatta en verklighet med högre frekvens från en lägre frekvens. Ni kan inte se bladen på er snabbrörliga fläkt om inte era ögon snurrar för att matcha deras frekvens, eller om ni är på en enhet som snurrar lika snabbt! Inte heller kan ni uppfatta vägledningen till era kärleksfulla och inspirerande lösningar i livet, om ni inte befinner er i en frekvens som är tillräckligt nära för att ta emot och uppfatta den vägledningen.  

Här är de goda nyheterna. All himmelsk vägledning sänds på kärlekens frekvens. Ni behöver bara hitta saker i ert liv att älska, och era kärleksfulla känslor kommer att berätta för er att ni är ansluten till en kärleksfull och fulländad framtid. I det här utrymmet kommer ni mycket lätt att uppfatta er vägledning.  

Om ni oroar er för pengar men distraherar er själva med trevliga, tillfredsställande stunder genom att sitta ute och titta på molnen som rör sig över en vacker himmel, känna brisen, höra fåglarna och njuta av vårluften, kommer ni att må bra. I den där stunden har ni saktat ner era handlingar, höjt er vibration och kommer att uppfatta den vägledning ni behöver för att tjäna eller tillåta mer pengar. 

Om ni har en skrämmande situation omkring er, som en skrämmande granne, dåligt väder eller liknande, och ni hittar den minsta sak att må bra av – en sång att sjunga, en tanke på bättre tider, inspirerande material att läsa, hålla någon kär i handen och fokusera på kärleken – då är ni inringda” till en säkrare verklighet och kommer att få er vägledning till säkerhet. 

Ni är energetiska varelser som uppfattar energi, sänder ut energi och omvandlar energi till en sensorisk upplevelse. Ert fokus ställer in er energi. Era känslor talar om för er exakt hur de energier ni ansluter er till kommer att kännas när de manifesteras. Ni har tid att anpassa er, och när ni fortsätter att göra det skapar ni en positiv drivkraft mot en storslagen framtid.  

Det är därför, kära ni, så få av er har omedelbar manifestation. Ni skulle inte vilja ha det hela tiden. Tills det finns en mental behärskning, och ni för det mesta uppnår ett dominerande fokus på kärlek, har ni gåvan att justera era tankar, skifta ert fokus och “ringa in” till den kärleksfulla verklighet ni önskar. Med övning gör ni detta lättare. Med övning kommer era manifestationer snabbare. Med överlämnande till kärlek på vilket sätt ni än upplever, ansluter ni er till den mest kärleksfulla verklighet som är möjlig och låter de mirakler och drömmar som ni verkligen önskar att flöda lätt in i era liv.  

Det är lättare än ni tror. Hitta anledningar att må bra även när livet erbjuder anledningar att må dåligt, för aldrig på er jord har det funnits en brist på kärlek. När ni odlar vanan att leta efter det goda, kommer era känslor att försäkra er om att ni ansluter er till en mycket god verklighet – en som kommer att manifesteras i er framtid. 

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna. 

 

 

 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *