Änglarna via Ann Albers, 21 mars, 2020

Änglarna

via Ann Albers

den 21 mars, 2020

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket!

Låt oss berätta en liten historia för er, om en ras av varelser som glömde bort sin förbindelse med varandra och med Källan.De var smarta, intellektuella, vetenskapliga och mycket högt utvecklade i sitt samhälle. De skapade fantastiska teknologier. Men i sina försök att automatisera uppgifter och kommunikationer, vilka en gång i tiden krävde en verklig uppkoppling, så började man skapa större och större emotionell separation. Med tiden blev de så teknologiskt orienterade och så separerade att de glömde bort hur de med sina hjärtan skulle förena sig med varandra och sålunda hur de skulle förena sig med den Kärleksfulla Källan.

I sin glömska kunde de inte minnas Ljuset, medan de befann sig i sin övergång ut ur den tredje-dimensionella verkligheten. Därmed återvände de inte till Ljuset. I stället bildade de stora kolonier av varelser på ett existensplan mellan den tredje dimensionen och den himmelska sfären. I denna tillvaro kände de inte till någon annan kraftkälla än den energi som genereras av andra. De blev en parasitisk ras av varelser och rörde upp energi varhelst de kunde finna den, för att föreviga sin existens ”mittemellan”. Utan andras energi skulle deras energi – som nu var oförmögen att uppleva sin kärleksfulla förbindelse med Källan – helt enkelt komma att på nytt smälta ner till Ljuset. De fruktade sin undergång och insåg inte att de på nytt skulle få återfinna sina själar ifall de kunde upplösas och överlämna sig till Ljuset.

Denna ras av energi-varelser existerar fortfarande. De påverkar de svagsinta och rör upp dem till tillstånd av rädsla och ilska, inte för att de är onda, utan för att de endast kan leva av den energi som genereras av andra. Dessa varelser påverkar alla som är villiga att låta sig själva bli besatta av fruktan och ilska. De är, på ett sätt, det energimässiga universumets olika virus, som inte kan existera utan en villig och försvagad värd. Dessa varelser tänker tidvis ut en storslagen plan för att skapa massiva mängder fruktan på er planet. De använder sig av ett naturligt förekommande fenomen, såsom ett virus, och vägleder alla som har en benägenhet för fruktan att röra upp den till ett skrämmande globalt fenomen och sålunda skapar de en rätt stor mängd tärande yra av fruktan.

Mitt uppe i allt detta kaos, så är Gud emellertid fortfarande Gud. Ljuset är fortfarande Ljuset och i den större balansen får ni se underbar godhet som träder fram ur detta fantastiska kaos.

De varelser som försökte röra upp rädslan kommer att märka att de i slutändan rörde upp alltmer kärlek, alltmer samarbete, större grannsamverkan, alltfler ursprungliga vattendrag och en renare luft, en motståndskraft i mänskliga hjärtan, sinnen, kroppar och själar som säger: ”Vi inte bara överlevde detta kaos, utan nu blomstrar vi!” Det kommer att ta tid, men precis som samtliga virus lever under illusionen att det i all evighet skulle kunna leva av sin värd, så lever dessa energier i illusionen om att de kan röra upp tillräckligt mycket rädsla för att kunna leva i evighet.

Den kärlek som uppstår kommer i sanning att svälta ut dem och ni kommer att träda in i en större tid av ljus, kärlek och enhet på er planet! Ni kommer att finna att ni själva är förenade som en enda mänsklig ras, oberoende av rastillhörighet, hudfärg, tro eller övertygelser. Ni står inför en tid av nytt ljus, ny kärlek, nya förbindelser, en ny enhet och en ny omsorg om miljön!

Uthärda kaoset under en tid. Var aktsamma om era hälso-ritualer. Behandla varandra med vänlighet och ta hand om era grundläggande behov och ert välbefinnande. Om ni tillfälligt är utan arbete, tillbringa tiden med att gå inombords och skapa er framtid eller spendera tiden tillsammans med nära och kära. Om ni arbetar mitt uppe i kaoset, ta mycket väl hand om er själva, så att ni kan fortsätta vara till tjänst. Om ni är sjuka, uppmärksamma och respektera andra. Ni kan aldrig någonsin dö förrän er tid är ute och ifall det inte är dags för er så kan ni komma åter och är då starkare.

I sanning så utgör välbefinnande, ljus, kärlek, glädje, överflöd och frid alltid strömmar som flödar genom universum. Ni kan precis lika enkelt få tillgång till dem som ni kan få tillgång till rädsla, ilska och mörker. I ljuset är er kroppskemi stark och vital. I rädsla förändras er kroppskemi och låter dessa olika virus slå rot. De kan inte leva utan mörker. De sprider sig i och med rädsla. De är en skapelse från varelser som har gått förlorade i illusionen och de sprider sig bara på grund av de illusioner som ni möjligtvis någonsin kunde bli kontrollerade av via en entitet utifrån. Ni är ljus. Ni är kärlek. Ni är det gudomliga förkroppsligat i mänsklig form. Hur kan ett mikroskopiskt virus åstadkomma så stor förödelse i ert samhälle? Rädsla. Rädslan är viruset. Tillit, kärlek och glädje är det ultimata motgiftet.

Kära ni, i stället för att fokusera på rädsla och oro, fokusera på det goda som kommer ut ur denna situation och ni kommer som ett resultat att få den att framskrida i snabbare takt, samt med vänlighet.

Som vi ser det, så sprider sig en global medkänsla snabbare än viruset. Kanske för första gången i er historia har hela världen gjorts jämlik. Virus särskiljer inte rastillhörighet, tro eller hudfärg. De bryr sig inte om ifall ni är rik eller fattig, berömd eller ödmjuk. Världen står i färd med att inse att dessa ytliga skillnader faktiskt inte spelar någon roll. Ni alla befinner er tillsammans i detta.

Det finns också något gott som framträder som ett resultat av den stora mängd människor som stannar hemma. Föroreningar för er planet minskas drastiskt. Människor tvingas till att vända sig inombords och att ”vara” med sig själva. Som ett resultat tvingas alla till att bli mer självmedvetna, att växa, att medvetet välja att sträva efter det positiva, snarare än att sitta i ensamhet med sina egna negativa tankar. Medan er ekonomi för tillfället sjunker ner i rädslans pool, så kommer även den att återuppstå med en normal kommers.

Kära ni, det är så mycket gott som kommer ut ur detta. Människor längtar efter fler riktiga kontakter än någonsin förr, fastän de tvingas till att iaktta ett ”socialt avstånd”. Människorna blir mer grannvänliga, de vill hjälpa varandra och visa sann medkänsla för alla bland er som behöver mer kärlek och omsorg. Människor vänder sig på ett allt starkare sätt till Gud, för de känner intuitivt på sig att en relation med självaste Kärlekens Källa ÄR svaret. De har rätt.

Kära ni, KÄRLEK är svaret. Era virus flyter dagligen in och runtomkring er. Ni har dem i era kroppar. Ni har olika cancerformer som flyter omkring. Ni är en kemisk cocktail av goda och skadliga entiteter som lever i en underbar koloni som ni kallar ”kroppen”. Du, själen är ansvarig för detta samhälle av triljontals celler, proteiner och mer. Du är den som tar beslutet att sända kärlek till detta samhälle och få det att känna sig stöttat, koordinerat och harmoniskt. ELLER så kan du sända rädsla till kroppen, i vilket fall var och en av cellerna tydligt inser att du stryper dess källa av välbefinnande.

Det är bättre, så mycket bättre, att låta kärleken flöda. På det sättet kommer virusets sociala och biologiska effekter att dö ut i och med att kärleken ökar och följaktligen rädslan för döden.

Gud Välsigne Er!

Vi älskar er så väldigt mycket.

Änglarna

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...