Änglarna via Ann Albers, 19 november 2023 

 

Änglarna 

Via Ann Albers, 19 november 2023 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

En av de frågor vi hör ganska ofta är: “Varför händer dåliga saker goda människor? Varför ingriper inte Gud och änglarna och räddar människor från andras grymheter? Varför förgör inte Gud dem som vill förgöra andra?” 

Dessa frågor är värda att ställa eftersom svaret kommer att ta er bortom er värld och till den energetiska verklighet som styr hur ert Universum fungerar. 

Ni projicerade er själva in i er 3D-verklighet, därför att ni ville uppleva skapandets äventyr. Ni var ivriga att fördjupa er i den stora mångfalden på Jorden. Ni visste att när ni såg olika saker, beteenden, människor och situationer skulle ni bli inspirerade att skapa – genom ert fokus och er inställning – som aldrig förr. Ni visste att ni skulle ingjuta kärlek från de immateriella världarnaochin i denna verklighet, och därigenom vara en del av det fortsatta skapandet av denna verklighet. Ni var ivriga. Ni visste att ni skulle ha fri vilja. Även om ni valde föräldrar som skulle hämma er tillväxt, visste ni att ni hade en fri vilja att tänka vad ni ville, fokusera på det ni ville fokusera på och därmed stärka olika verkligheter. 

I er 3D-värld verkar bebisar hjälplösa. De är ännu inte så rörliga, verbala eller kan ta hand om sig själva, men i den energetiska verkligheten skickar dessa briljanta själar redan ut vibrationer, framkallar reaktioner från sin omgivning och riktar sin kraftfulla kärlek mot det de önskar uppleva. 

Det här väcker frågan: “Varför föds en del bebisar sjuka? Varför föds en del bebisar in i otänkbara krig?” Ur ett 3D-perspektiv verkar det orättvist, men Universum fungerar i en vibrationsdans. Vibrationer straffar eller belönar inte som ni gör i er mänskliga verklighet – vibrationer matchar eller inte. En radio som är inställd på FM straffar inte AM-signaler genom att ignorera dem. Den kan helt enkelt inte ta emot den annorlunda signalen på grund av dess natur. Den kan bara fokusera på FM:s våglängder. 

Det finns en mängd energi i dessa själar som kommer till Jorden,som kommer att påverka deras ursprungsfamilj, deras omständigheter och därmed de upplevelser som händer. I samma ögonblick som en själ inkarnerar i en fysisk kropp börjar den avge vibrationer och dra till sig de som matchar. Om de föds in i en rädd familj, kommer det att krävas en hel del fokus från deras själar för att inte hamna i rädsla och uppleva fruktansvärda omständigheter. De vet detta innan de föds.

Det finns de ibland er som går till gymmet för att lyfta tunga vikter. Det är varken lätt eller trevligt ibland. Dessa själar har en stark önskan om att bli mycket starka, så den tillfälliga smärtan är värd det. Man skulle kunna lyfta lite i taget under en period och bli stark. Man kan som mamma bli stark av att bära sitt barn. Man kan leva bekvämt hela sitt liv och aldrig bry sig om att vara fysiskt stark. Var och en av er kan välja en annan väg, det är varken rätt eller fel, bara annorlunda. 

Denna analogi gäller själar som kommer till Jorden. Anta att ni vill skapa ett orubbligt fokus på Gud. I så fall kanske ni väljer en trogen familj som fungerar som förebild. Om ni tenderar att oroa er och visa missnöje oavsett vad, kan ni välja en rädd familj som speglar den sidan hos er. Om ni vill skapa mer kärlek för er själva, kan ni välja en familj där ni ser andras kärlek och omsorg om sig själva och följa dessa förebilder, eller om ni har en tendens att vara hårda mot er själva kanske ni skulle välja en familj som speglar det, tills ni väljer att älska er själva. 

Ibland är dessa själar små änglar som inkarnerar hos familjer i vetskap om att de kommer att dö med dem, bara för att hjälpa till med att vägleda de älskade in i ljuset. Ibland går de igenom det otänkbara för att inspirera till medkänsla hos de miljoner som kommer att se deras berättelse på nyheterna.  

Medan den är nedsänkt i 3D-verkligheten är det svårt att förstå att den eviga dansen är viktigare för själen än en möjlig, tillfällig upplevelse av smärta eller utmaning. Hur som helst är ni eviga själar. Vissa av er antar utmaningar frivilligt som en del av era planer före födseln, och en del av er antar utmaningar som är mindre kärleksfulla, och som resulterar i att fokusera på sådant som inte är bra för er. 

Det är därför vi undervisar, predikar och uppmanar er att bry er om era känslor och välja tankar som känns bra. Ni upplever mer kärlek, nåd och välbehag när ni väljer kärleksfulla vibrationer. Även om ni kom till Jorden fast beslutna att ta er igenom utmaningar för att intensifiera kärlek, behöver ni inte fortsätta på den vägen. Ni kan intensifiera kärlek nu och dra er ur dessa utmaningar.  

Det Gudomliga gav er fri vilja. Era änglar måste hedra det. En förälder skulle kunna låsa in sitt barn i paradiset för att säkerställa en smidig och lätt resa  Jorden, men barnet skulle göra uppror. Barnet vill uppleva livet, ta beslut och växa. På samma sätt skulle det Gudomliga kunna placera er i paradiset, och för ett tag skulle ni älska det, men sedan skulle ni bli uttråkade. Ni vill ha nya upplevelser. Ni vill ha val och utmaningar. Skulle ett barn vilja ha en förälder som bara ger dem ett begränsat utbud av “säkra val?” Många av era föräldrar försökte! Uppskattade ni det, eller sökte ni er frihet att uppleva hela livet? 

Mina kära, livet inom er och alla varelser och till och med Universum, söker expansion och tillväxt. Det Gudomliga, era änglar och er själ som verkligen kan älska på Jorden, tillåter er den fria viljan att göra era egna val och uppleva era egna resultat. Om ni ber om hjälp kan vi, era änglar, svara på alla de kärleksfulla vibrationerna i den begäran.  

Så, “Varför händer dåliga saker goda människor?” Man skulle behöva undersöka varje fall individuellt för ett specifikt svar, men det generella svaret är enkelt i varje fall. Antingen är de öppna för den kärlek som flödar hela tiden och kan hjälpa dem igenom även deras valda utmaningar, eller inte. Fullkomligt goda människor är hårda mot sig själva och borstar av sig kärlekens flöde, vilket skapar sjukdomar. Fantastiska jordänglar känner att de måste plåga sig själva istället för att ta hand om sig och blir ofta bittra över det, och förtränger på så sätt kärleken. Otroligt generösa själar ignorerar ofta sina varningssignaler och fortsätter att ge även när det upphör att kännas bra. 

Vi uppmuntrar er inte att lämna kärleken och godheten i era hjärtan bakom er, utan snarare att vara uppmärksamma på dem. När saker och ting känns bra, så är de bra i det ögonblicket. När de börjar kännas annorlunda, gör annorlunda val. Bra saker händer för att matcha bra vibrationer. Dåliga saker händer när goda vibrationer har trängts undan tillräckligt. 

Vad ni upplever har ingenting att göra med ert värde eftersom ni redan är värdefulla, redan älskade, redan uppmuntrade av det Gudomliga och era änglar att välja en väg som ger er glädje.  

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna. 

 

 

 

 

 

Översättning Ulla Krogh  

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *