Änglarna via Ann Albers, 20 december 2021

Änglarna
Via Ann Albers, 20 december 2021
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
När ni tittar på er värld och ser turbulensen, vet då att ni kan vara friden. När ni ser stormarna som orsakas av sammanstötande krafter i mänskliga hjärtan, kan ni vara lugnet. När ni ser sjukdomar kan ni välja att vara välbefinnandet. För i varje situation, mina kära, finns det en ström av stor kärlek och nåd som försöker föra varje individ – och den kollektiva mänskliga rasen – mot de kärleksfulla verkligheter som ni alla önskar nå, och i varje fall finns det antingen en vilja att fokusera på och anpassa er till dessa verkligheter, eller ett motstånd som orsakar stor turbulens inom och utanför er.
Mycket i er värld befinner sig i ett tillstånd av inre konflikt nu. Aldrig tidigare har det funnits ett sådant starkt och passionerat begär efter större kärlek, och aldrig tidigare har det funnits ett sådant motstånd på motsvarande sätt.
Människors hjärtan ropar efter förändring … så länge som andra är de som förändras. Människors hjärtan ropar efter enighet … så länge som andra tror samma sak som de. Människors hjärtan ropar efter välmående … medan de fokuserar på sjukdom, och listan fortsätter. I så många fall just nu på er planet, är det många som efterlyser lösningar och en högre vibrationsverklighet, samtidigt som de fokuserar på problem och lever i en lägre vibration.
Om ni vill vara en kärleksfull person, men ägnar er tid åt att hata någon eller någon grupp, känner ni en inre konflikt. Om ni istället erbjuder er själva medkänsla och nåd tills ni kan göra detsamma för andra, kommer ni att känna er som ett med er sanna och kärleksfulla natur.
Om ni vill ha frid men hetsar upp er över oenigheter med andra, känner ni en inre konflikt. Om ni istället påminner er själva om att leva och låta leva, att förändra det ni kan och acceptera det ni inte kan förändra, då är ni på god väg mot inre frid.
Om ni vill ha vänlighet, men känner er hämndlysten, då känner ni en inre konflikt. Om ni istället börjar vara snällare mot er själva tills ni kan vara snälla mot andra, då är ni på väg mot en vänligare verklighet.
Som en kallfront som rusar in i en mur av varmluft, känner ni en röra av motstridiga känslor inom er, när ni ber om en sak och fokuserar på något annat. Omvänt känner ni den stabila och stadiga strömmen av kärlek från Källan när ni ber om något och fokuserar på det med stor kärlek och glädje, eller med förväntan. Till exempel:
Om ni önskar ett förhållande och fokuserar på det med stor förväntan, är ni i överenstämmelse med er önskan och ni känner er fantastisk. Om ni fokuserar på er ensamhet känner ni bara en inre konflikt.
Om ni ber om överflöd, räkna era välsignelser, och uppskatta det ni har, då är ni i överenstämmelse med era önskningar och börjar känna er rika redan innan pengarna oundvikligen strömmar in.
Om ni ber om hälsa och välmående och fokuserar på de gånger ni mådde bra och kände er underbara, eller föreställde er vad ni skulle göra om ni mådde bra och kände er fantastisk, då kommer ni att läka och fyllas med välmående. Om ni istället är besatta av vad som kan hända med er kropp, kommer ni att känna en konflikt som till och med kan göra er sjuka.
Mina kära, de inre konflikterna håller på att bli mer uttalade när er värld påkallar ett ständigt ökande flöde av kärleksfull energi. Det är viktigare än någonsin att ni ser till att era tankar är i linje med den verklighet ni vill uppleva. I den verkligheten kommer ni att känna frid, glädje, kärlek, hopp, förväntan, och mycket mer. I den verkligheten kommer era manifestationer att förverkligas mycket snabbare. Men, om ni fokuserar på tankar som går emot er önskningar, kommer ni att känna den inre konflikten mer intensivt. De inre stormarna leder till stormar i den yttre världen.
Om ni inte kan komma på något ni önskar för er själva eller världen med förväntan och glädje, flytta då ert fokus till något annat tills vidare. Tillåt er själva, på alla sätt ni kan, att fokusera på någon tanke som kan framkalla alla goda känslor av kärlek, förväntan, vänlighet, glädje, uppskattning, etc.
I denna vibration av glädjefulla, kärleksfulla och vänliga förväntningar kommer ni att förändra förutsättningarna omkring er och anpassa er till det Gudomliga, och finna er själva bäras framåt mot en härligare och mer kärleksfull verklighet. Genom att göra det kommer ni att klara livets stormar med elegans och bygga en ny och bättre verklighet.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...