Änglarna via Ann Albers, 2 april 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 2 april 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Era böner fungerar. Era enkla handlingar av vänlighet är som ringar på vattnet. Ni ändrar historien. När er jord upplever att den går bakåt in i rädsla och konflikt, eller framåt in i en ljusare framtid, är ni – med ert engagemang för kärlek, fred, böner och vänlighet – en del av en stigande ström av kärlek. Just nu på er planet är det att vara kärleksfull och i frid, ett syfte bortom alla personliga syften. Det är viktigare än vad ni åstadkommer, eller om ni inte åstadkommer något alls. Att älska är er själs syfte!
Det här är er chans att glänsa. Med ert engagemang att vara de mest kärleksfulla varelser ni kan vara, stärker ni kärleksfältet runt er planet. Ni drar bort energier från krigets vibrationer. Ni hjälper till att hålla balansen på Jorden.
Varje gång ni vägrar att bli indragna i en argumentation, väljer ni fred och inte krig. Varje gång ni ber för någon som är illvillig, gemen eller arg, höjer ni er över krigets vibrationer till sanningen om er kärlek. Varje gång ni väljer att inte kritisera er själva, bildar ni ett fredsavtal med er själ. Ni gör det ljusarbete ni kom hit för att göra. Er femdimensionella lösning (som utstrålar en fridfull och kärleksfull energi) förändrar resultatet av era mycket verkliga tredimensionella utmaningar. Ni gör skillnad.
Tvinga inte er själva att göra saker ni inte har energi eller motivation till just nu – det är mycket bättre att sova lugnt än att arbeta under tvång. Vägra att föra krig mellan de olika fraktionerna inom er. Sluta att argumentera med er själva och lyssna istället till ert hjärta. Sitt med oss och ta emot vår kärlek regelbundet, i vetskap om att när ni tar emot blir ni vibrationella dörröppningar för vår kärlek att flöda in i er tredimensionella verklighet.
Om ni kunde se er själva som vi gör, skulle ni se ”arméer av änglar” som modigt väljer fred, kärlek och harmoni även när det finns de som försöker inspirera till ilska, krig och kaos. Ni skulle se er värld komma samman i ett utflöde av medkänsla för totala främlingar, som fångats i en konflikt som de inte själva har valt. Om ni kunde se er själva som vi gör, skulle ni se vackra, ljusfyllda varelser som ändrar er historias gång.
Ödet är vad ni skapar med er vibration just nu, och när vi läser av de dominerande vibrationerna som härrör från människosläktet, ser vi ett fridfullt, samarbetsvilligt och kärleksfullt öde för er planet.
Ha tålamod, kära ni. Fortsätt att be. Fortsätt att välja kärlek. Gör vad ni är inspirerade att göra och vet att varje vänlig handling räknas. Ni räknas. Ni betyder något. Varje tanke, ord och handling sänder vibrationsvågor ut i kosmos, och tillsammans skapar ni en mycket bättre framtid för er själva och er planet.
Er kärlek är som en filt som omger de vilsna, ensamma och rädda som vill sprida sin smärta. Er kärlek är den värme som smälter iskalla hjärtan. Er kärlek är en inspiration för andra som motiverar dem att vara snällare i sina egna liv. Era kärleksfulla handlingar får andra att göra vad de kan. Er kärlek är en starkare kraft än något vapen på er jord, för i kärlek är ni kanaler för den kraft som skapar världar – och den kreativa, magnifika kraften kommer alltid att skapa kärlek och endast kärlek.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...