Änglarna via Ann Albers, 2 januari ,2021

Änglarna

Via Ann Albers, 2 januari 2021

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Gott Nytt År! Gott Nytt Nu! Ett lyckligt år med att komma fram bakom maskerna – några av dem har ni metaforiskt burit i årtionden, och pö om pö har ni släppt ner masken som täcker ert ansikte. En efter en har ni insett att ni lever i en vibrationell verklighet, där avmaskering betyder mycket mer än att bara ta bort ett stycke tyg från ert ansikte.

Ni avmaskerar er själva genom att dela med er av sanningen om er själva med världen. Ni kan maskera er själva genom att bära en ansiktsmask, om det får er att känna er trygga och bekväma. Ni kan demaskera er själva genom att ta bort masken när lagen tillåter det, om det känns rätt för er. Ni kan avslöja er sorg och ensamhet genom att vara ärlig om det och be om hjälp. Ni kan avslöja er glädje genom att inspirera och dela med er av den till andra. Ni kan visa era rädslor och er upprördhet genom att uttrycka uppdämd ilska, eller så kan ni visa ert djupare Jag genom att uttrycka kärlek även i det lilla.

Som en del i er demaskering ber vi er att omformulera några vanliga frågor. I stället för att fråga: ”Vad är det rätta att göra? Vad är rätt att tro? Vad är sanning?” fråga er själva: “Vad är i harmoni med mig? Vad känns rätt – för mig?”

Ni kan aldrig förutsätta att ni vet vad som är rätt för någon annan själs vägval och tillväxt, men ni kommer alltid att veta, i varje ögonblick, vad som är rätt för er. Valet känns bra här och nu. När ni fokuserar på ett val som är i harmoni med er, utan att bekymra er om vad andra tycker, kommer hela er kropp att slappna av. När era tankar och val är i harmoni med er själ, kommer ni att känna frid, glädje och en lätthet i kroppen. Det spelar ingen roll vad någon annan gör, tänker eller tror. Det som harmonierar med er, definierar vad som är rätt för er.

Till exempel kommer en del av er att tycka att det är okey att ta det nya vaccinet. Ni kommer att känna er skyddade av det och det kommer att fungera bra för er. Andra kommer inte att vara i resonans med vaccinet och kommer att välja att säkerställa sitt välbefinnande på andra sätt.

Vi vet att det väcker oro för dem av er som har andra uppfattningar om de starkt laddade frågorna på er jord. Ni fruktar att om andra gör vad de vill, kontra vad ni känner att de bör göra, då kan de skada er. Vi vill försäkra er om och om igen att ingen och ingenting bestämmer över er vibration, och endast er vibration kommer att diktera er upplevelse av verkligheten.

Så hur navigerar man i till synes olika verkligheter? Går till ert inre. Skapa från ert inre som vi har lärt er. Föreställ er vad ni vill uppleva i livet, och njut sedan av era dagar. Lev och låt leva. Vänta på er vägledning. Universums Skapare lever i alla saker och i alla varelser och kan lätt orkestrera en harmonisk upplevelse av verkligheten, även med alla olika önskningar, övertygelser och bekymmer.

Till exempel kommer en del av er att anamma vaccinet och tycka att alla andra ska göra detsamma för att få ett slut på pandemin. Ni kan vara upprörda och arga på dem som väljer att inte ta det. Ni kan bli självrättfärdiga och hämndlystna och hoppas att de blir sjuka, medan ni gör er själva sjuka av stress. Ett mycket snällare tillvägagångssätt är att avslöja er själs djupaste önskningar genom att gå till er inre värld och föreställa er ett liv där alla är friska, lyckliga, harmoniska och fria. Genom att skapa denna värld kommer ni att bli vägledda, och det kommer att vara er personliga upplevelse av verkligheten.

Andra kommer att motsätta sig vaccinet och bli mycket upprörda om de måste ta det för sitt arbete, sina resor eller någon annan aktivitet som de önskar njuta av. Ni kan välja att bli arga och indignerade och känna er mobbade. Ni kan bli självrättfärdiga och skapa en negativ reaktion bara för att få säga: ”vad var det jag sa.” Ett mycket snällare tillvägagångssätt skulle vara att avslöja er själs djupare önskan genom att gå till er inre värld och föreställa er ett liv utan att ni tar vaccinet och där alla är glada, friska, harmoniska och fria. Eller så kan ni gå till er inre värld och föreställa er att ni tar vaccinet, men låter allt icke-harmoniskt passera rakt igenom er. Genom att skapa detta fokus, kommer ni att vägledas och det kommer att bli er personliga upplevelse av verkligheten.

Det spelar ingen roll vad ni väljer, välj att älska den verklighet som harmonierar med er – det som ni skapar inom er och fokuserar på. Vänta sedan med tillit och tro på den femdimensionella vägledning som styr er i er 3D-värld.

Ni är, mina kära, verkligen i det här tillsammans, var och en med sina egna unika, underbara, värdefulla och perfekta uttryck av kärlek. Det var aldrig meningen att ni alla skulle hålla med. Det var aldrig tänkt att ni skulle påtvinga någon annan er vilja, och heller inte meningen att låta andra tvinga på er sin vilja. Istället var ni menade att leva och låta leva, älska och låta älska och att leva i en kärleksvibration som börjar med kärlek och acceptans av er själva, och så småningom öka till att eventuellt omfatta hela skapelsen.

Kärlek är trots allt vibrationen som lyfter er över problemen och till lösningar som passar era individuella liv, övertygelser och perspektiv. Kärlek lyfter er över oenighet och till harmoni, över sjukdomar och till välmående. När ni väljer att leva i kärlek och uttrycka kärlek, uppskattning eller vänlighet, höjer ni er själva till en förenad dans med livet – en dans där ni passar in precis som ni är, och där ni låter andra göra detsamma.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

 

 

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...