Änglarna via Ann Albers, 2 september, 2017

Änglarna, 2 september 2017

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Var och en av er är en fantastisk skapare. Ni skapar i varje ögonblick – både medvetet och omedvetet. Varje sekund som ni är på Jorden har ni möjlighet att gå framåt till en större medvetenhet, eller falla tillbaka i omedvetna mönster. Med varje andetag kan ni medvetet välja en kärleksfullare verklighet, eller omedvetet välja den verklighet som ni har blivit programmerade att förvänta er.

Varje ögonblick innehåller en möjlighet. Ni bestämmer själva hur ni vill använda den. Om ni tittar på dem vars liv har förstörts av naturkatastrofer till exempel, så ser man att många av dem är mer vakna, mer levande, mer närvarande och mer kärleksfulla än någonsin tidigare. De kan inte längre fungera rutinmässigt, och hela samhällen vaknar upp i det ögonblicket till den kärlek som flödar mellan dem.

Plötsligt får talesättet ”älska din nästa såsom dig själv” en ny mening. Ni måste rädda ert eget liv, och ni måste rädda er grannes. Människor delar på mat. De uppmuntrar varandra. De tar hand om varandra och de är tacksamma för vad de har, även om de sörjer förlusterna. De tar hand om djuren.

Vissa människor dör och återvänder till en större kärlek än ni kan tänka er. En del är skadade och lär sig att de är omhändertagna och älskade. Andra klamrar sig tyvärr fast vid sin övertygelse och sitt lidande, även när naturens krafter försöker ge dem möjlighet att ”tvätta bort” dessa försvagande övertygelser.

Kärlekens möjligheter finns i varje ögonblick. Även i orimligt svåra situationer viskar Källan och försöker alltid att få er att känna dess Kärlek. Även i katastrofer är vi med och vägleder er.

Vi är där och håller i människors händer när vinden blåser och vattnet stiger. Vi skickar grannar att hjälpa grannar och inspirerar mottagare att se var de kan hitta de som behöver räddas. Vi ledsagar de döende – både människor och djur – in i kärlekens strålande ljus. Vi tröstar de skadade. Vi är där med varje inblandad person och gör allt som deras fria vilja, tro och val tillåter.

Vi älskar er så mycket. Vi försöker hjälpa er att undvika lidande. Även om den totala summan av era övertygelser och val har lett er in i svårigheter, är vi där och arbetar för att hjälpa er att hitta er väg tillbaka till en vänligare och kärleksfullare verklighet … ett kärleksfullt val åt gången. I varje ögonblick – i lugnet som i stormen – är valet att tro, ta emot och dela kärlek, er väg till en vänligare verklighet.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...