Änglarna  via Ann Albers, 18 juni 2023 

Änglarna 

Via Ann Albers, 18 juni 2023 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

Var och en av er föddes i vetskapen om att ni var helt fria. Ni kom till den här världen och förväntade er att uppleva kontraster som skulle inspirera er att skapa. Ni kom med vetskapen om att ni kunde justera er vibration och attrahera vad ni ville. 

Ingen av er sa någonsin: “Jag vill ge någon annan kontroll över mitt liv. Jag vill att någon annan dikterar min lycka eller olycka. Jag vill att allt vad någon gör nu, och allt de har gjort i det förflutna diktera vad jag upplever i mitt liv och i min framtid.” 

Och ändå lärde de flesta av er att göra det någonstans på vägen.  

Ni lärde er att ge andras beteenden och åsikter mer tid än er egen själs önskningar. Ni lärde er att glädjas åt andras dramer, istället för Guds frid inom er. Ni lärde er att fokusera på vad andra gjorde fel, istället för att fokusera på vad ni gjorde rätt.  

Kära ni, med varje beslut ni tar kan ni återta er Gudagivna makt att vara den enda skaparen i ert liv. Även om ni påverkas av andra, behöver ni inte låta effekten bli betydande.  

Ponera att ni ser något på nyheterna som bekymrar er. Ni oroar er för hur det kan komma att påverka ert liv. Även om ni är oskyldiga, börjar ni ge bort er makt till andras handlande. Ni fokuserar på något ni inte vill ha, och drar därmed till er mer av det ni inte vill ha för er själva. Om ni istället ser något på nyheterna som berör er, påminn er då omedelbart om att det här är någon annans resa ni bevittnar. Jag skapar min egen verklighet. Jag kommer att sitta lugnt och föreställa mig en bättre och snällare värld. Då kära ni, även om beteendet på nyheterna är våldsamt och ilsket kommer ni att attrahera vänliga och kärleksfulla själar in i era liv. 

Anta att det är någon i ert personliga liv som beter sig illa – en chef, arbetskamrat, ett barn eller maka/make. Ni kan inte låta bli att bevittna deras ilska, upprördhet eller oro. De finns ju där omkring er. Ni kan inte kontrollera dem, men ni kan kontrollera hur mycket ni fokuserar på deras negativitet, kontra hur mycket ni fokuserar på deras ljus eller ljuset i något annat omkring er.   

Er maka/make kan gnälla oavbrutet om tillståndet i världen. Ni kan argumentera, klaga eller välja en bättre vibration. Ni kan säga: “Ja, saker och ting är upprörande men vi ska ha en fantastisk middag ikväll.” Ni kan glädjas åt er egen vibration, även när de inte njuter av deras. 

Anta att någon anklagar er för att stoppa huvudet i sanden och ignorera “verkligheten”. Istället för att bli arg och upprörd, kan ni glatt hålla med. “Ja, jag ignorerar mycket av det som gör mig olycklig, medan jag är upptagen med att vara lycklig!” De kanske inte gillar det uttalandet. De vill att ni ska hålla med dem i deras ilska. Så vad gör ni, kära ni? Ni får välja. Ni måste välja saker som får er att må bättre. Om ni inte väljer det är ni inte i fas med att känna vad andra känner.  

Er värld är laddad med starka kontraster just nu. Ni vet redan om det. Ni ser det dagligen. Det finns stora politiska klyftor. Det finns argument om tekniken och vart den är på väg. Det finns krockar mellan gamla och nya föräldrastilar, utbildning, miljövård etc. Om ni tycker att kontrasterna är förskräckliga, kan de verka skrämmande. Om ni ser genom er själs ögon, ser ni en värld i utveckling. Att röra upp det gamla, ger plats för det nya. Den politiska splittringen inspirerar unga själar som fokuserar på att lösa världens utmaningar här och nu. Medan gamla system bråkar om det bästa sättet att städa upp i miljön, gör faktiskt unga människor det. Medan människor debatterar och rasar över politiken, skapar andra människor vibrationellt och fysiskt en enad värld i sina egna liv och skapar kontakt med dem som också vill ha harmoni.  

Ni kan inte förändra system genom att slåss mot system. Ni kan inte förändra andra genom att göra dem arga. Ni kommer bara att spoliera för er själva. Ni kommer bara att lägga krokben för er själva. Ni kan aldrig önska att era förfärliga ex ska känna smärtan de har orsakat er, utan att orsaka er själva fruktansvärd smärta. Ni lägger vibrationellt krokben för er själva på det ni fokuserar. Vänd er bort från de saker som upprör er. Vänd siktet mot en bättre värld och vänligare människor. De tankar som ger er glädje kommer att bli er verklighet om ni tillåter er själva att njuta av dem och låter Universum leverera deras essens.  

Om ni tillåter er själva att leva i en mer kärleksfull och förväntansfull vibration, kommer ni att uppleva något som matchar känslan av vad ni vill ha – något som överraskar och gläder er. Om ni dämpar ert ljus, sänker er vibration och låter negativa situationer och människor som kräver ert fokus ha kontroll över era sinnen, då kommer ni att försena era skapelser.  

Ni hade aldrig för avsikt att vara beroende av någon annans beteende. Använd er kraft att vända andra kinden till, att vända er bort från det som gör er upprörda, oroliga och skapar negativitet inom er. Vänd er till det som är gott i världen, det goda ni kan finna nu och det goda ni önskar att se. Sök och ni ska finna. Knacka och dörren kommer att öppnas. 

Andras upptåg kan inte påverka er mer än karaktärernas upptåg i en pjäs – en pjäs i vilken ni alla måste fokusera på och agera i de roller ni väljer. Det spelar ingen roll vem som gör vad omkring er, valet att förbli ett offer eller att bli en kreatör är bara en fråga om fokus. Placera ert synfält där ni vill att det ska vara, och låt inte andras negativitet fånga er uppmärksamhet i mer än några sekunder. Er själ och er energi är värdefulla resurser. Ni är värda så mycket mer. 

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna  

 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *