Änglarna via Ann Albers, 20 augusti 2023 

Änglarna 

Via Ann Albers, 20 augusti 2023 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

Ni kan finna frid i en kaotisk värld. Ni behöver inte vänta på att förhållanden, människor eller något annat i ert yttre liv ska förändras. Ni kan vara lugna när omständigheter och energier virvlar runt er, och helt enkelt observera utan att delta vibrationsmässigt i kaoset. Det finns frid, kära ni, i centrum av en storm när ni förblir centrerade i ert sanna väsen.  

Ni är och kommer alltid att vara i centrum av ert eget vibrationella universum. Er värld är samskapande med alla själar som deltar i den, precis som en symfoni är samskapande med alla instrument och musikanter som deltar. Varje musikant i en symfoni har sina unika önskningar. Någon vill spela med stråkar, någon vill spela hornet och någon annan vill spela keyboard. De vill alla spela i harmoni för att skapa en upplevelse som berör dem själva och är en inspiration för deras lyssnare.  

Föreställ er att det finns en Gudomlig Dirigent som är medveten om varje önskan i varje hjärta. Denna Gudomliga Dirigent är så medveten om varje nyans, känsla och ton som varje spelare i varje ögonblick sänder ut om hur man bäst spelar sin del – för deras bästa och för helhetens bästa. När varje musikant tillåter den här kärleksenergin att beröra dem, blir de en del av en fantastisk helhet. 

Anta att en av spelarna glömmer skönheten i att vara i harmoni. De vill bli hörda. De vill spela den högsta musiken och få mest uppmärksamhet. De vill känna sig speciella, märkvärdiga och bryr sig inte om hur de uppnår det. De ignorerar kärleksenergin som berör dem och tänker bara på hur de ska sticka ut. Bortkopplade från kärlekens kraft som får alla i harmoni, spelar de en disharmonisk ton i föreställningen.  

De andra spelarna har fortfarande ett val. De kan förbli trogna sin vägledning, spela i harmoni med varandra och fortfarande skapa en vacker symfoni för dem själva. Om spelaren, som ville ha uppmärksamhet, hade lyssnat på sin egen vägledning, skulle han/hon fått instruktioner om att sluta med symfoni och gå sin egen väg. De hade blivit vägledda att omfamna deras egen stil och attrahera sina egna anhängare och få det beröm och den uppmärksamhet de söker. Ingen kärleksfull önskan nekas, och medan en önskan om att bli älskad framför andra inte är så kärleksfullt, är önskan om enastående framgång och erkännande bara bra.  

Det finns alltid människor som kommer att spela disharmoniska melodier i era liv. De är de som ännu inte har lärt sig att det Gudomliga kan uppfylla alla önskningar på alla sätt som är bra för alla berörda. De kräver att de får sin vilja igenom. De insisterar på att ni uppför er som de önskar. De försöker tvinga på er sina åsikter. De ropar efter uppmärksamhet på ett ohälsosamt sätt.  

Icke desto mindre, mina kära, även med dessa kraftfulla och missriktade själar i era liv och på er jord, kan ni gå till Källan och helt enkelt be om ett sätt att hantera situationen med kärlek och frid. Ni kan förbli rotade i kärleken till er själva. Ni kan älska ljuset inom er själva och fokusera på ljuset inom alla.

Ni behöver inte ge upp er frid till dem som lätt skulle försöka köra över den för sin egen agendas skull. Oavsett om ni talar om offentliga individer eller familjemedlemmar, är det ingen som försöker beröva er er frid. De är helt enkelt inte centrerade i sin egen frid. De vet ännu inte sin egen sanna koppling till den kärleksfulla Källan. De lyssnar, erkänner eller litar inte ens på sin vägledning. De vet inte bättre.

Barnet som får ett raserianfall vet inte att deras kärleksfulla föräldrar kan komma fram till en ömsesidigt acceptabel överenskommelse. De vuxna som får ett raserianfall, vet inte att deras kärleksfulla Källa kan guida dem till en acceptabel lösning. 

Så låt andra göra vad de känner att de måste göra och ge er kraft tillbaka till Gud. Om ni oroar er för er frihet, inse att ni är fria att släppa in vilka vibrationer ni vill. När ni oroliga för er ekonomi, gå tillbaka till det Gudomliga, för hos Gud finns alltid ett rikligt överflöd. När ni fruktar för er hälsa eller era barn, vila i Guds lugnande och tröstande kärlek, som vi nämnde i förra veckan, genom att helt enkelt sitta ner och andas i avsikt att ta emot tills ni känner kärleken som hela tiden stöttar er.  

Världen snurrar med många olika energier just nu. Ni är känsliga, och ni känner dem. Ni kan känna känslor som känns som om vågor passerar igenom er, och vem vet, det kanske de gör. Kanske en våg av någon annans rädsla passerade rätt igenom er nu, men om ni inte hade någon egen aktiv rädsla för tillfället, skulle ni inte känna den. Kanske en våg av sorg passerar genom er, och den kan mycket väl ha sitt ursprung någon annanstans, men om ni inte har sorg just vi det tillfället, skulle ni inte känna den.  

Det finns inget dömande, kära ni. Ni känner vad ni känner, och ni är alltid vackra och perfekta i våra ögon. Men ni lever i ett vibrationellt universum med många melodier som låter just nu, och många röster som vill bli hörda. Det som betyder mest är att ni lever enligt era egna normer, i tillförlitlighet med ert eget hjärta och lyssnar på er egen röst. 

Centrerade i er själva kommer ni att vara lugna mitt i dessa känslostormar, och ni kommer att få den frid som kommer från att vara förankrad i Källan. Det här är den frid som övergår all förståelse, den frid som kommer från att veta att Universums Skapare älskar och bryr sig om er och era kärleksfulla önskningar. Det här är den frid som ingen kan ta ifrån er. 

Gud är med er. Änglarna är med er. Kärlek flödar hela tiden och finns där för att ta emot. Tona in på den istället för de disharmoniska melodierna omkring er och ni kommer att bli en källa av frid på Jorden.  

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna  

 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *