Änglarna via Ann Albers, 21 november 2021

Änglarna
Via Ann Albers, 21 november 2021
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Glad Thanksgiving till er som firar den. Ni kan alla räkna med det faktum att vi tackar er varje dag, och faktiskt varje minut av ert liv. Vi tackar er för ert mod, ert ljus, era hjärtan, er uthållighet och er vilja att vara här på Jorden i denna tid av stort och ändå turbulent uppvaknande. Vi tackar för er önskan om att leva och låta leva. Vi tackar er för er äkthet, för er vilja att vara de ni verkligen är, istället för det som andra säger att ni ska vara. Vi tackar er för era sammankomster, era högtider, er vänlighet, er omsorg och er medkänsla.
Mina kära, ni håller på att utvidga det Gudomliga ljuset över Jorden med varje vänlig, tröstande eller kärleksfull tanke. Ni håller på att utvidga det Gudomliga ljuset med varje enkel handling av vänlighet, med varje ögonblick av uppskattning och er önskan om expansion. Ni är Guds händer, ögon, mun och hjärta som lever i en mänsklig kropp, i en myriad av vackra former. Om ni kunde se er själva såsom vi ser er, som den Gudomlige ser er, skulle ni stiga upp varje morgon och tacka för er närvaro på denna Jord.
Föreställ er att ni går upp på morgonen och tar ett djupt, medvetet andetag och andas in dagen och all den kärlek ni har tänkt er att uppleva den dagen. Andas in djupt och tänk er att ni drar in livskraften i hela er kropp. Föreställ er att den energi ni andas in livar upp era celler och ger energi till er kropp. Föreställ er att den lugnar era tankar och känslor och fyller er med passion för vad ni ska göra den dagen. Uppskatta allt ni har och allt ni kommer att åstadkomma.
Säg till er själva innan ni lämnar sängen: ”Jag är en gåva och en välsignelse för denna Jord. Den här dagen kommer jag att utstråla mitt ljus, dela min kärlek och leva enligt mitt hjärta. Om jag stöter på något som jag inte tycker om, det må vara en situation, en person eller ett beteende, så välsignar och släpper jag det och fokuserar på allt som finns att vara tacksam för. Tack Gud för att Du lyser upp min väg och för att Du finns och lever inom mig.”
Mina kära, tacka varje dag – för att ni andas, för hjärtat som slår, för känsligheten som gör att ni kan känna de mysiga filtarna på er säng och känna doften av er morgondryck. Tacka de människor i era liv som älskar er och tacka de som triggar er att älska er själva mer. Tacka för de handlingar ni kommer att utföra och utför dem med kärlek. Tacka mest av allt för ert kärleksfulla och vackra hjärta eftersom ni, mina kära, är den största gåvan av alla. Det är genom er villighet att inkarnera på planeten Jorden som ni lär er att förstärka och utvidga kärlek utöver vad den tidigare har varit.
Varje gång ni tackar höjer ni omedelbart er vibration. Varje gång ni uppskattar de enklaste ögonblick, höjer ni er själva till en högre kärleksvibration. Ju oftare ni räknar era välsignelser och tackar för dem, desto mer rör ni er mot era drömmar, för i dessa kärleksfulla vibrationer av uppskattning är ni en öppen kanal för ljuset att älska, leda, lyfta upp er och vägleda er.
Glad Thanksgiving till alla er som firar denna högtid, och trevlig fortsättning till alla er som uppskattar vad som helst, vilken dag som helst i era liv.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...