Änglarna via Ann Albers, 21 september, 2019

Änglarna via Ann Albers

21 september 2019

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

Varje cell i den mänskliga kroppen, mina kära, har en mening, ett syfte och värde. Utan det skulle ni inte vara den ni är. Ni kan inte reducera en cell bara för att den är så liten i jämförelse med kroppen, och det Gudomliga kan inte reducera er bara för att ni känner er så små i jämförelse med de enorma rymderna i kosmos.

Precis som varje cell har betydelse så har varje själ det. Precis som varje cell är unik, dyrbar och värdefull för kroppens allmänna välmående, är varje själ unik, dyrbar och värdefull för det allmänna välmåendet hos den Enda.

Ni tjänar alla ett syfte. Ni adderar alla till medvetenheten om vad Kärlek kan bli kollektivt. Bara genom att vara ert unika, dyrbara själv, har ni betydelse. Hur kunde ni någonsin föreställa er själva som otillräckliga eller ovärdiga kärlek?

Vi vet förstås svaret. Ni har blivit programmerade att tänka att ni måste vara någonting, göra någonting, eller tjäna något externt syfte för att bli värdiga kärlek. Inget kan vara längre från sanningen. Ni är älskade, uppskattade och omhuldade. Ni är ovillkorligt älskade. Ni är kärlek.

Otillräcklighet och ovärdighet existerar bara som koncept i rädslofyllda och lägre vibrationer. De existerar i vibrationerna hos dem som var rädda och som lärde er att vara rädda. De existerar i vibrationerna hos dem som inte vet att Gud älskar dem ovillkorligt och som är rädda att inte bli älskade om de inte lever upp till ”regler” och ”villkor” som lagts på dem, och därför på er.

Ovärdighet är en lögn.

Otillräcklighet är en lögn.

Ni är alla värdiga kärlek. Är en våg ”värdig” havet? Den frågan är inte vettig ens när vågorna vet att de är havet. Kan vågen ”misslyckas” i havet. Den frågan är inte heller vettig när vågen vet att den ÄR ett med havet.

Så är också föreställningen om att ni skulle vara ”ovärdiga” eller ”otillräckliga” inte alls vettig när ni inser att ni är ETT med den kärlek som bygger upp universa. Ni är Kärlek.

Be:

Kära Gudomliga Källa, hjälp mig känna din kärlek stiga upp inom mig. Hjälp mig känna mig som ett dyrbart, perfekt och unikt förkroppsligande av den enda KÄRLEK som finns. Hjälp mig se din kärlek i mina ögon, känna din kärlek i mitt hjärta, och mest av allt, hjälp mig känna Din Kärlek som essensen i själva mitt varande.

Sedan kommer ni på er själva med att tänka eller säga, ”Jag räcker inte till. Jag gjorde ett misstag. Jag misslyckades. Jag är ovärdig. Jag är otillräcklig,” säg emot dessa röster:

Bort med er! Ni är lögner! Jag är ETT med den KRAFT som skapar Universa! Jag är ETT med den KÄRLEK som upprätthåller LIVET. Jag är ETT med alla och jag växer helt enkelt in i en större medvetenhet om sanningen! Otillräcklighet, håll dig borta. Du har inte tillåtelse att finnas i mitt sinne, hjärta, kropp och själ.

JAG ÄR ETT MED DEN KÄRLEK SOM LEVER I ALLTING.

Gör er egen version av denna affirmation. Ställ den där ni kan se den. Upprepa den ofta. Se om ni kan känna den.

Kära ni, det finns inget sådant som ovärdighet, otillräcklighet, misslyckande i Guds eller era änglars ögon. Dessa ses för vad de är – illusioner av separation – i de högre nivåerna av medvetenhet.

Ovärdighet och otillräcklighet är som ”monstren under sängen” som spökade för er som barn, men de är inte längre skrämmande nu då ni ser dem som de illusioner de i verkligheten är.

Precis som ni ger upp vissa barnföreställningar då ni utvecklas till högre utbildningsnivåer, så kommer ni så småningom att inse att känslor av ovärdighet eller otillräcklighet inte har någon plats i ert hjärta, ert sinne eller era liv. Och sedan, mina kära, kommer ni att låta det Gudomligas kärlek flöda fritt och obehindrat i era liv.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

-Änglarna

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...