Änglarna via Ann Albers, 28 maj 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 28 maj 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Det pågår en hel del diskussioner på er planet dessa dagar om sanningen. Ni har en törst efter sanningen, och det är en törst efter en djupare Sanning – att ni lever och arbetar i kärlek och att alla själar, oavsett hur obekväma eller vilseledda de än är, också försöker leva och arbeta i kärlek.
Det spelar ingen roll om man tror sig ha ”fakta” om en situation, den kärlek som lever inom allt skapat är den djupaste Sanningen. Det är en Sanning värd att beakta, en Sanning värd att centrera ert liv kring, och den Sanning som kommer försätta er i en vibration över alla lägre vibrationella 3D-”sanningar,” som finns i överflöd.
Ert sökande efter sanningen övergår ofta till ett sökande efter fakta i en situation. Vad hände egentligen? Vem gjorde vad mot vem? Vad är ”verkligt” i er 3D-värld? Hur hindrar man ett virus från att spridas? Vilken politisk ledare gjorde vad och varför? Varför känner ni er ”nere” ibland och tycker om er själva andra gånger? Är det er energi? Er matsmältning? Era argument med personen ni aldrig kommer att träffa i trafiken? Varför? Vad hände? Vad är sanning här?
Ni kan tillbringa hela ert liv, mina kära, med att söka efter fakta. Även om detta ofta är en värdig strävan och vi skulle definitivt aldrig säga att det är fel, så finns det en Sanning som ersätter alla andra – en Sanning som det alltid är värt att söka efter. Var finns kärlek i den här situationen? Hur kan jag förstå kärlek och vara kärlek?
Vi vet att ni verkligen vill – i kraft av ert engagemang i den fysiska världen – söka efter fakta i en situation. Ni lär er av dem. Ni utvecklas som ett resultat av att ni vill förstå er biologi, er planet och er mänskliga natur. Ni hittar bättre sätt att umgås med varandra och 3D-världen som ett resultat av er strävan att förstå fakta … när ni söker dessa fakta med en kärleksfull avsikt.
Men om ni söker fakta utifrån en rädd eller arg avsikt, då mina kära, spelar det ingen roll var ni letar, för ni kommer att hitta fakta som bekräftar er rädsla, ilska, misstankar och allt annat som ni känner. Det är mycket bättre att söka fakta med en kärleksfull avsikt sprungen ur en önskan om att lära och förbättra er själva och er värld, och att höja er själva över dualiteten och in i Enheten av den kärlek som lever och andas inom er alla.
När ni söker ”sanningen”, känn då först efter om ni söker kärlekens ”Sanning” eller inte. Titta på om ni tänker se genom det Gudomligas kärleksfulla ögon eller inte. Söker ni efter att hitta det goda i en situation, och även om ni ser det ”dåliga” är ni ändå villiga att vara en del av lösningen? Är er önskan att bekräfta er egen rädsla och ilska, eller vill ni finna fakta för att ni älskar världen så mycket att ni vill förbättra den?
När ni tittar på en mördare och söker fakta, letar ni då efter förståelse för att hjälpa till att förhindra sådana fruktansvärda händelser i mänsklighetens framtid, eller letar ni efter fakta för att mörda denna själ med ert eget hat?
Mina kära, vi vet att på senare tid är kärlekens ”Sanning” som vi delar, ibland svår att ta till sig. Ni har fått lära er att hata de hatfulla. Ni har fått lära er att hitta fakta så att ni kan hitta felen, och även om detta kan vara nödvändigt för att behålla den sociala ordningen, så varför inte hitta sanningen så att ni kan söka själen och upptäcka separationen, så att ni kan hjälpa till att återkoppla kanske en själ, en familj, ett samhälle eller till och med en nation med kärlek?
Visst kan ni titta på ”fakta” och utmana er själva att hålla kontakten med kärleken. Det är svårt, men inte omöjligt. Ni har inte blivit tränade i att göra det, men ert hjärta och er själ längtar efter den här kontakten med kärlek, oavsett fakta i situationen omkring er.
Det finns många ”sanningar” i er 3D-värld, faktiskt en sanning för varje person i varje givet ögonblick. Det är ungefär 7.8 miljarder sanningar multiplicerade många gånger på en sekund, för hjärnan bearbetar ”verkligheten” mycket snabbt. Det finns så många 3D-”sanningar” kära ni. Så mycket fakta. Så många perspektiv. Så många tolkningar.
Säger vi blunda för fakta? Nej inte alls. Vi säger dock att när ni söker fakta med en önskan om att förstå kärleken bakom det hela, då kommer ni att finna de fakta som stödjer kärleken, och vägledas till lösningar för situationerna som har uppstått genom en separation med kärleken.
I 5D-paradigmets verklighet är er energi alltid viktigare än era handlingar. Kärlekens Sanning, som ligger inom och bakom alla 3D-fakta, alla sanningar och perspektiv är de som kan leda er till ett liv som är fött av kärlek, skapat utifrån kärlek och levt i kärlek.
Så sök fakta och se fakta, och när ni gör det, gör ert bästa för att hålla er i linje med den djupaste Sanningen som är kärlek.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...