Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 25 juni 2023 

Änglarna via Ann Albers, 25 juni 2023 

  

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

Er värld genomgår en hel del turbulens just nu och kommer att fortsätta att göra det för ett tag, men det är av en god anledning. Ni håller alla på att hitta ert hjärta och er röst. Ni börjar förstå att ni har en unik plats i den här världen och rätt till den. Ni är inte längre villiga att låtsas att saker är ok med er om de inte är det. Ni är heller inte villiga att sätta era önskningar på sparlåga, eller hålla med eller behaga alla, eller vara alla till lags. 

Mina kära, anden inom er håller på att vakna! 

Som med många uppvaknanden orsakar detta en del upprördhet och mycket turbulens i människors hjärtan. När ni överlämnar er till vilka ni är, vad ni vill göra och hur ni ser livet, är det naturligt att vilja hitta andra med samma uppfattning. Det är också en väldigt mänsklig önskan att andra ska hålla med, ”ska förstå er” och ”hedra era gränser” och ”respektera” er. Dessa själsgåvor är fantastiska när de ges frivilligt, men att försöka få andra att förstå er, hedra era gränser eller respektera er, är tröttsamt.  

Det viktiga är att ni ”förstår er själva” att ni ”hedrar era gränser” och att ni ”respekterar” er själva. 

Ni ”förstår er själva” genom att erkänna att ni är ett förkroppsligande av Skaparens kärlek i en mänsklig kropp. Ni är perfekta som ni är. Ni har ett kärleksfullt hjärta, en vänlig själ och en önskan om att älska och bli älskad, vilket ligger bakom alla era tankar, ord och handlingar. Även när ni är arga skriker ni efter den kärlek ni inte tror ni kan få. 

Det som betyder mest är inte vad andra tycker om er eller hur de behandlar er, utan snarare hur ni känner om er själva och hur ni behandlar er själva.  

”Förstår” ni er själva? Förstår ni vilka kraftfulla skapare ni är? Förstår ni att ni försöker se kärlek, vara kärlek och uppleva kärlek i allt ni säger och gör? Kära ni, om ni ”förstår” er oskuldsfullhet som en mänsklig varelse och förstår er fantastiska kreativa natur, då kommer andras ord, tankar eller åsikter inte att spela någon roll för er. Ingen kan ta ifrån er den ni själva vet att ni är. När ni förstår er själv kan andra inte längre trigga er till att försvara er själva eller göra er arga.  

Sträva efter att dagligen påminna er själva; ”I allt söker jag kärlek och vill vara kärleksfull. Jag har ett oskyldigt hjärta. Jag gör alltid mitt bästa, och det är tillräckligt.” 

Istället för att vänta på att andra ska behandla er vänligt, kan ni välja att definiera och hedra era egna gränser. Ta er tid att undersöka ert eget hjärta. Vilka är era gränser? Hur kommer ni att reagera och vad kommer ni att göra om någon inte respekterar dem? Till exempel vill ni att alla människor ska tala vänligt till er, men inte alla gör det. Ni kan inte tvinga någon att tala vänligt till er, men ni kan bestämma er för hur ni ska bemöta dem. Ni kan välja att säga: ”Aj, det där gjorde ont,” och gå därifrån. Ni kan också säga: ”Vet du vad? Jag bryr mig om dina känslor, men jag har lovat mig själv att bara medverka i trevliga och vänliga diskussioner. Du är upprörd, så låt oss pratas vid lite senare.” Om personen framhärdar i sin ovänlighet kanske ni ska välja att gå därifrån, eller dra tillbaka er energi från konversationen. 

Det är bara ni som kan bestämma hur era gränser ska hedras. Ni behöver inte ens förklara dem för andra, eller försvara dem. Ni behöver helt enkelt en ”spelplan” för att hedra er ljusa själ när andra inte kan eller vill det. 

Likaså är det utmattande att insistera på att andra ska respektera er eller er tro. Vissa människor respekterar inte sig själva tillräckligt för att förstå hur man visar respekt för andra. Naturligtvis vill ni att andra ska se er som värdiga kärlek och uppskattning. Hur som helst, som ni redan vet kommer vissa att göra det och andra inte. Om ni kan acceptera det kan ni undvika att känna ångest när ni möter individer som inte kan eller vill respektera er vackra själ.  

Bestäm er för att respektera er själva. Respektera era egna tankar så mycket att ni inte behöver argumentera eller försvara dem. Respektera er kropp så mycket att ni behandlar den väl. Respektera er ande så mycket att ni bestämmer er för att tänka tankar som lyfter er, oavsett vem eller vad som finns omkring er. Sluta att begära respekt från andra och respektera helt enkelt er själva.  

Vad ni önskar, hellre än något annat, är att uppleva er själva på samma sätt som det Gudomliga inom er gör – värdefull, perfekt, unik, utvecklande, växande, perfekt … 

Genom att ge er själva de saker som de flesta människor längtar efter, ger ni er själva tillåtelse att vara de ni verkligen är. Ni slutar kräva att andras beteende överensstämmer med era normer, vilket gör er fria.  

Intressant nog, ju mer ni förstår er själva, ju mer ni respekterar era gränser och ju mer ni respekterar er själva, desto mer kommer ni att attrahera andra som kommer att göra detsamma.  

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna 

  

    

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *