Änglarna via Ann Albers, 22 januari 2023

Änglarna
Via Ann Albers, 22 januari 2023
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Ni är här på Jorden under en av de mest otroliga och snabbaste expansionstider som mänskligheten någonsin har upplevt. De senaste årens utmaningar och kontraster har inspirerat era önskemål att växa i extremt snabb takt.
Era känslor håller på att komma upp till ytan som aldrig förr. För vissa av er är det här otroligt spännande. Ni återknyter med era drömmar som länge har varit begravda, såväl som helt nya önskningar. För en del är det här mycket frustrerande eftersom ni känner ert hjärtas önskningar starkt, men ni litar ännu inte på att Universum kommer att ge er vad ni önskar. För andra är det en skrämmande tid, eftersom ni är rädda att om ni gör de förändringar ni vill, kan det störa ert liv eller omgivningen.
Om en tanke stimulerar och inspirerar er eller får er att le, då kan ni anta att ni är på väg mot det ni fokuserar på. Om ni gråter över det ni ännu inte har, är den sorgliga känslan en stark indikator på att ni vill ha något ni inte tror att ni kan få. Om ni är arga betyder det att en stark kraft tvingar er att antingen ändra attityd eller handling, för ilska är en kraft som driver en att expandera på ungefär samma sätt som en kraft driver en grodd att tränga ut ur ett frö och sträcka sig mot ljuset. Ilska indikerar att ni tänker tankar eller gör saker i motsats till era önskningar, och att något måste förändras.
Ni kan skylla på den yttre världen för era känslor, eller så kan ni titta på deras djupare värde, vilket är att hjälpa er att förstå var ni står i förhållande till ert större jag – det Gudomliga inom er. Gud vill varje kärleksfull sak för er som ni vill. Är era tankar i linje med vad ni önskar? Då kommer ni att må bra. Går era tankar tvärtemot vad ni vill? Då kommer ni att känna er mindre kärleksfulla.
Anta att någon tränger sig före i trafiken. Ni mår dåligt. Ni tror att de får er att må dåligt. Det som får er att må dåligt är dock att era egna tankar går tvärtemot vad ni vill. Ni vill känna er säkra. Ni vill känna er respekterade. I Guds kärlek är ni säkra. Ni kan välja att respektera er själva. Det finns hundratals artiga förare på vägen som ni kan fokusera på, förutom den här som inte var uppmärksam. Ert fokus är ert val. Fokusera på det ni vill och ni kommer att må bra. Ni kanske argumenterar: ”Men den här föraren är inte hövlig! Han/hon är inte respektfull!” Ni kanske har 100% rätt i er bedömning, men ert fokus är ert val och ert fokus dikterar vad ni attraherar. Det är helt enkelt så er värld fungerar.
Tänk på er ekonomi just nu. För många av er räcker det med att bara titta på priset för att ni ska bli upprörda. Man tänk lite djupare och ni kommer att se att priset inte är orsaken till er upprördhet. Orsaken har sitt ursprung inom er. Ni kanske tänker att ni måste uppleva brist på grund av dessa priser. Kanske retar ni er på de som blir rikare av skäl som inte har att göra med det faktiska värdet. Kanske ni känner er frustrerade över er egen ekonomiska situation. Ni är inte överens med er inre Gudomlighet. Det Gudomliga kan leda er till överflöd. Det Gudomliga inom er skulle aldrig slösa tid på att fokusera på någon annans brist på integritet. Det Gudomliga inom er skulle lugna er och vägleda er till nya sätt att uppleva välstånd.
Varje gång ni mår dåligt känner ni så här, eftersom ni ser på livet på ett sätt som är annorlunda än det Gudomliga perspektivet inom er. Vi skulle aldrig hävda att många yttre händelser och förhållanden gör det ganska utmanande att se livet genom Guds ögon. Ändå är er sanna kraft tillgänglig när ni anpassar er vision till kraften som skapar Universum.
”Käre Gud, välsigna denna arga, otåliga, omedvetna själ som trängde sig före mig i trafiken, och jag tackar för alla de snälla förarna. Jag tackar för att jag vilar tryggt i Din kärlek. Jag tackar för vetskapen om att jag inte kan lämna innan min tid, och om jag fokuserar på min glädje, denna vackra dag och det underbara drivet, kommer jag att styras rätt.
Käre Gud, jag ser dessa höga priser för min mat. Jag tycker inte alls om det, men tack för att Du hjälper mig att hitta och känna överflödet av Din kärlek och nåd. Ge oss vårt dagliga bröd, våra bär, bönor och vårt kött. Ge oss vårt dagliga kaffe och grädde, vårt te, vår kaka och allt annat vi önskar. Jag litar på Dig men inte på människans ekonomi. Jag ber att jag ska bli vägledd att leva i en Gudomlig ekonomi.”
Vad händer om ni sörjer, kära ni? Ni är mänskliga. Ingen i himlen skulle säga åt er att känna något annat. Icke desto mindre, när ni börjar se genom det Gudomligas ögon och era nära och kära i himlen, börjar ni förstå er eviga natur och era älskades lycka, och ni börjar känna en kärlek som tidigare var bortom era vildaste drömmar. Det kan ta tid, men det är tillgängligt för er.
Det är alltid er relation med er själva, er själ och er Gudomliga gnista som definierar hur ni känner, oavsett om det yttre gör det lätt eller svårt.
Det är ett inre arbete att nå er själs tankar och er inre Gudomlighet. Det är ofta lättare att låta livet och andra styra era tankar och kasta runt dem som om ni var ett skepp på ett stormigt hav som ni inte kan kontrollera. Skeppet kan inte kontrollera havet, men med ett stadigt roder och fast grepp om rodret, kan det hålla sin egen kurs och navigera i stormen. Så kan också ni förbli rotade i er relation med det Gudomliga med skönhet, godhet, eviga sanningar och kärlek. I den verkligheten kommer ni att navigera er egen kurs, oavsett vad som händer i världen omkring er.
Ni måste inte hata de människor som ”får er att hata.” Ni måste inte låta krigshetsarna inspirera er till ”krigiska” tankar. Ni behöver inte låta ekonomin övertyga er om att ni måste uppleva brist. Ni behöver inte låta naturens stormar göra att ert liv eller era känslor svämmar över av rädsla. Medan hatarna hatar kan ni fokusera på bön, medkänsla och kärlek. Medan krigshetsarna för krig kan ni välja kärlek, fred, medkänsla och vänlighet. Medan er ekonomi är ansträngd kan ni fokusera på Guds överflöd och uppleva densamma.
Kärlek finns alltid där för er. Överflöd finns för dem som ber om det. Trygghet finns för dem som vilar i Guds kärlek. Placera ert fokus där och ni kommer att känna att ni mår bra, oavsett vad den yttre världen gör.
Ni har tillåtelse att må bra. Ni har tillåtelse att vara lyckliga, även när omständigheter eller människor gör det mer utmanande. Vi uppmuntrar era goda känslor och har medlidande med er när ni inte kan hitta dem.
Var snälla mot er själva. Hedra ert hjärta. Då när världen frestar er att må dåligt så påminn er själva: ”Jag måste välja. Jag måste fokuserar på vad jag väljer och därför välja hur jag vill må. Jag måste bestämma om någon annan ska kontrollera min hjärna, eller om jag själv kommer att ta kontroll över den.”
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *