Arkturierna via Natalie Glasson, 20 januari 2023

 

Arkturierna via Natalie Glasson

20 januari 2023

Multidimensionellt Leverne

Hälsningar, älskade varelser av ljus. Vi är Arkturierna, vi kommer fram i en kollektiv vibration och ett kollektivt medvetande för att ge er information som tjänar er i denna period av er Uppstigning. Även om ni går genom en unik Uppstigningsresa, vägledd av er själ, så går ni alla också genom en Uppstigningsresa som är länkad och ansluten till alla varelser på Jorden, och till och med till Skaparens Universum, man kan säga en kollektiv resa i medvetande och skifte av Uppstigning.

Vi vill föra fram informationen om att ni just nu upplever ett multidimensionellt leverne. Denna upplevelse finns inom er varelse, det är en vacker upplevelse, men kan vara förvirrande för många aspekter av ert varande som är i kontakt med olika dimensioner av er egen sanning, er själ och er essens. I områden av ert varande där rädslor, blockeringar, hinder, vanor och förvirring kommer fram för att lösas, orienterar de er med en särskild dimension och vibration av ert varande.

Era högre chakran, speciellt er krona, er själs stjärnchakra och er Stjärnport till Skaparens Universum, ansluts till den högsta vibration av ljus ni någonsin varit ansluten till tidigare. Detta drar till er ett sådant gudomligt och heligt medvetande och visdom, det för er i linje med en dimension och aspekt av er sanning och ursprungliga essens som är extremt ren, har enorm klarhet och låter er känna igen sanningen. Era känslor kan vara anslutna till en annan dimension och aspekt av ert varande. Ni kan se att ni kämpar med att lösa upp känslor. Eller, ena stunden känns era känslor saliga, och i nästa stiger stark ilska upp. Hela er varelse dansar, hoppar och skuttar från en dimension av ert varande till en annan. Det finns ett syfte med detta. Ni försöket bringa hela ert varande till enhet, till en vibration av ljus som är den högsta vibration av ljus ni någonsin varit ansluten till på Jorden, i någon livstid. När ni bringar er själva i linje och enhet med denna renaste vibration av er själva, finns det delar av er varelse som gör motstånd. Andra delar av er varelse hoppar fram in i vibrationen, så det känns som om ni dansar. Ni kliver framåt, ni kliver bakåt, ibland i ett tillstånd av salighet, ibland i ett tillstånd av ilska, sorg eller till och med domningar. Ibland någonstans mitt emellan.

I huvudsak packar ni er resväska för det kommande året, och på en omedveten nivå har ni beslutat att för att kunna gå detta års väg, måste ni hålla högsta möjliga vibration, eftersom ni kommer att arbeta med makt. När vi arbetar med makt, måste vi hålla högsta möjliga vibration, den renaste, klaraste, mest sanningsenliga essens av oss själva. På det sättet vet ni att ni använder er makt på lämpligt sätt, och ni kommer att upptäcka mycket om er makt, då ni gräver djupt i essensen av er makt, hur den fungerar och påverkar er verklighet.

Ni packar er väska för resan framåt och kan ha upptäckt att det i er garderob, era lådor, finns kläder eller saker ni verkligen måste reda ut. Även om ni är omedvetna om dem så kommer ert högre själv att föra fram dem så att ni kan ta bort dem. Vi arbetar med makt, vilket innebär att processen med att släppa sådant som inte längre tjänar er kräver att ni är mycket starkt jordade i er makt. Det kan kännas som den mest utmanande tiden för er, där det finns ett sådant behov av att lösa, återställa, transformera något eller många saker. Det kan kännas omöjligt, det kan kännas som att ni måste vara oerhört modiga. Detta är ni, stående i er makt, som packar er väska för året framför er och redan ber er själva vara mäktiga, för att stå i er makt då ni släpper det som inte längre behövs, återställer er varelse och transformeras. Tillåtande hela er varelse att komma samman som en vibration, och ni kommer att känna när detta sker. Det kan ta några veckor eller månader, ni kan också komma på att hela året handlar om att ni samlar ihop er själva för att vara i linje med denna enda vibration av ert högsta själv. Och då ni gör det förkroppsligar ni er makt på ett mycket sanningsenligt sätt. Ni kan fokusera på denna tid i er Uppstigning, det faktum att ni upplever ett multidimensionellt leverne.

Ni hoppar och skuttar från en vibration till en annan. Det är som om ni vill korsa en flod och det ligger stenar där för att göra det lättare för er. Emellertid, det finns ett behov av att ni hoppar och skuttar på stenarna, då varje sten erbjuder en annorlunda syn på er verklighet. Vissa som ni tycker mer om än andra, dock, då ni får dessa olika synpunkter på er verklighet, börjar ni förstå er själva bättre och tillåter er att vara i linje med den högre vibration som är möjlig för er nu. Denna högre vibration av förkroppsligande som tillåter er att förstå, leva och förkroppsliga förståelsen av makt, sann makt. Det är viktigt att helt enkelt förstå vad som händer er nu. Ni packar väskan för det kommande året. Ni släpper det ni inte längre behöver, löser det, återställer det, transformerar det, och ni bringar er själva samman i en vibration, i enhet och förening för att absorbera er makt till fullo.

Om ni kan, njut av denna tid, det är en tid för djup utforskning inom ert varande, för att erkänna vad som varit er sanning tidigare och vad som är er nya sanning. Genom denna process framstår ni lättare och ljusare. Viktigast, med större förmåga att förstå och förkroppsliga er makt. Ta hand om er själva, var snälla mot er själva, vet att detta är ett mycket rigoröst och utmanande stadie av uppstigning som redan inbjuder er att vara i er makt inom ert varande. Då ni är snälla och kärleksfulla mot er själva, kommer allt att komma samman, och ni kommer att uppleva denna enhet av er själva.

Vi finns närvarande för att tjäna er,

I Kärleksfull Nåd,

Vi är Arkturierna. Tack.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *