Änglarna via Ann Albers, 23 december 2020

Änglarna 

Via Ann Albers, 23 december 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

När ni närmar er slutet på ett år så olikt alla andra, fråga då er själva: ”Vad vill jag ta med mig in i det nya året?” Lika utmanande som det här året har varit, lika många har gåvorna varit.

Om ni fokuserar på vad ni är mycket glada över att ha lämnat bakom er, kommer ni energetiskt att ta det med er. Om ni istället fokuserar med uppskattning på det ni har lärt er, hur ni har vuxit och alla gåvor av nåd som till synes har kommit ur detta kaos, då tar ni dessa gåvor med er. Ni kan plocka upp gåvorna från 2020 och ta med dem in i 2021, eller så kan ni bära på bagaget och föra det vidare.

Trots alla dessa utmaningar, har det här året förändrat mänsklighetens framtid på sätt som ni ännu inte kan se eller föreställa er. I början av året levde ni på en planet där många människor blev mer och mer isolerade från varandra. De textade mer än de pratade, stressade istället för att ta sig tid att koppla av, att vara, fundera och skapa inifrån och ut.

Ni levde på en planet där Moder Natur togs för given av en stor del av befolkningen, precis som många av livets enkla nöjen. Ni levde på en planet där en stor del av befolkningen som stödjer ert samhälle förblev de tysta hjältarna, medan de av er som samlade rikedomar och var kändisar hyllades. Ni levde på en planet som hade blivit apatisk när det gällde rasmotsättningar och dess orättvisa, och där många förblev omedvetna om sina egna grannars värde.

Och så kom covid-19 – en tankeform som introducerades av en grupp vetenskapsmän från en annan dimension, i hopp om att kunna skrämma upp tillräckligt med rädslo-energi för att kunna stanna kvar. För länge sedan förlorade de sin upplevelse av kärlek och sin anknytning till Källan. Naturligtvis kan ingenting vara bortkopplat från Källan, men när en individ, eller ras av varelser upphör att känna känslor och upphör att känna kärlek, kan de inte känna kontakten med Källan. De blev parasiter och kunde bara leva av andras energi – de blev ett virus så att säga. Och således introducerades covid-tankeformen i vissa hjärnor på er planet, som försökte förstå sådana saker, och som inte hade en aning om vad de lekte med.

När rädslans virus förökade sig och spreds blev tankeformen en sak, och infekterade både kropp och sinnen. Er planet blev besatt av döden, men som motreaktion började ett ljus lysa starkt inom er när ni även blev besatta av att leva. I er separation längtade ni efter kontakt. Ni tog inte längre relationer, toalettpapper, livsmedel, leverantörer, tjänstemän eller ens er egen andning för given. Ni sände signaler till himlen att era hjärtan verkligen ville vara tillsammans. Och då började all separation komma upp till ytan, för när ni skickar ett rop om ljus kan det inte låta bli att lysa över mörkret. Era rasmotsättningar blev för uppenbara för att svepas under mattan, och miljontals fler sände ut ett rop om uppskattning av mångfald – ett rop som har hörts och besvarats, och som har startar rörelser som kommer att skapa förändring i årtionden framöver. De flesta av er kommer att leva för att se en värld där olikheter firas.

Ni kommer att få se en värld som tar till vara på naturens krafter för att skapa energi, har rensat upp den tidigare skapade oredan och som uppskattar den värld ni lever på. Ni kommer att se städer med mycket mer grönska mellan byggnaderna. Ni kommer att se människor komma samman för att skapa mer gammalmodiga samhällen, parker, trädgårdar och grannar som hjälper grannar. Världen kommer att bli ert grannskap.

Er värld håller på att förändras till det bättre, även om ni bara kan se fröet till förändring. Tro på dessa frön, kära ni. Tro på att de kommer att växa. Tro på en bättre värld i framtiden. Vi ser det i er framtid.

Så när ni går in i 2021, var medvetna om att fröna fortfarande spirar under jorden i celler och själar på er planet. Bearbetningen av jorden pågår fortfarande; födelsen av er värld är fortfarande i ett tillstånd av sammandragningar. Det kommer att bli stora och ibland häftiga meningsskiljaktigheter om vad som utgör frihet. Det kommer att bli konflikter mellan människor som anser att deras lösning på världens problem är bättre än någon annans. Genom allt detta, mina kära, kommer ni att börja inse, som en mänsklig ras, att var och en av er har en inre kompass som leder er som julstjärnan till er inre Kristus.

Det finns ingen rätt lösning på något problem. Det finns bara ett rätt för er.

Så när ni går in i det nya året, ta er tid att granska 2020 och alla de sätt som ni har vuxit på, förändrats, lärt er och känt ert ständigt slående hjärta. Ingen snyltande energi kommer någonsin att kräva dominans över den mänskliga rasen igen, eftersom parasiter behöver lägre vibrationer för att leva och frodas, och med era ständigt slående hjärtan är ni fortfarande starkt och innerligt anslutna till Källan av all Kärlek, all skapelse och allt som är gott och växer i nåd.

Gott Nytt År kära vänner, och en ofattbar och fantastisk framtid.

Gud Välsigne Er. Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

 

Översättning Ulla Krogh

You may also like...