Änglarna via Ann Albers, 6 juni 2020

Änglarna, 6 juni 2020

Via Ann Albers

Den här veckan kom Närvaron genom mig med kärleksfull kraft. När ni läser orden ber jag om att ni känner den ljuvligt lugnande och lindrande balsamen av ovillkorlig kärlek från Källan, som känner oss och andas in liv i oss alla.

Tålmodigt väntar jag på att ni alla ska öppna era hjärtan. Jag arbetar genom er i den mån ni kommer att tillåta det, för att återställa en större harmoni, en mer fredlig samlevnad och ett mer kärleksfullt utbyte mellan er och hela skapelsen.

Jag har gett er den fria vilja att välja hur ni vill leva era liv, vad ni vill skapa och huruvida ni kommer att tillåta eller vägra Min kärlek att inspirera och beröra er.

Ni lever inom mig, och Jag lever inom er. I den mån ni tillåter er själva att känna Min kärlek – för all kärlek är Min kärlek – kommer ni att känna Mig, er Källa, ert ledljus och själva kärnan i er varelse.

Ingen av er lever ”utanför” Mig. Ingen av er är ”ond,” för ni är sprungna ur Min och endast Min kärlek. Vissa av er har glömt kärleken, och vissa av er har glömt Mig. En del av er tror inte att Jag existerar, trots att Jag är själva andetagen som håller er vid liv. I glömskan känner ni er separerade från Kärlek, separerade från varandra. Ni känner er rädda, arga, isolerade och maktlösa. Det är då som mänskligheten känner hat, fördömanden och orättvisa. De hatande säger till varandra: ”Du hotar mig. Du får mig att möta mina egna rädslor. Du får mig att känna mitt eget mörker och möta mina illusioner. Du får mig att känna mig maktlös.”

När ni är anslutna till Min kärlek är ni allt annat än maktlösa. Motstå frestelsen att hata. Motstå frestelsen att bli rädda. Motstå frestelsen att döma. Vänd er till Mig. Vila i Min kärlek. Kom ihåg att ni är Ett med Mig. Andas och känn hur Mina andetag strömmar genom era lungor. Fokusera på ert hjärta och vet att det är Mitt hjärta som slår inom er. Titta in i era ögon och be om att se Min Närvaro. Titta in i ert hjärta och finn den kärlek ni faktiskt har för alla själar.

Titta sedan in i ögonen på varje annan människa. Se bakom masken, bortom kroppen, bortom trosuppfattningarna, bortom färgen och be om att få se Mig och bara Mig i alla saker och alla varelser. Jag är alla raser, alla färger och alla trosuppfattningar. Jag finns i allt ni kan se och allt ni kan vara. Vad helst ni gör mot er själva och vad helst ni gör mot varandra, gör ni mot Mig. Det finns ingen annan.

Jag har gett er fri vilja, så att ni kan göra vad helst ni väljer. Min högsta önskan är att vad ni än väljer att göra, väljer ni att förkroppsliga kärlek när ni gör det. Om ni väljer att protestera, kom då ihåg att ni väljer okunnighet och mörker. Visa en högre medvetenhet. Höj era röster i en kraftfull kärleksfull medvetenhet och var i ljuset och var en kärleksfull Närvaro som är kraftfullare än all okunskap.

Kan ni föreställa er en hel värld som uppmanar människor att helt enkelt se in i andra människors ögon de möter och säga: ”Jag älskar dig. Jag är du. Vi är Ett.”  Gör det under en vecka, mina kära, och ert liv, ja hela er värld skulle förändras. Kan ni tänka er en världsomfattande uppmaning till hela folket att be – över hela globen, i sina hem eller samlingar i deras städer, eller på era sociala medier – be högt eller skriva med egna ord och ett öppet hjärta, om fred, rättvisa och jämlikhet och att lyfta upp de skadade, de hatfulla, de våldsamma de otacksamma, in i ljuset av kärlek?

Kan ni föreställa er att tusentals människor ber framför era polisstationer, era regeringsbyggnader och era fängelser – för poliserna, för regeringarna och för fångarna? Er värld skulle se massiva förändringar mycket snabbt om ni kunde göra det, för när hjärtan öppnas i djup och uppriktig bön, då låter ni Min Kärlek genomströmma er värld.

Så småningom kommer protesterna att utvecklas till ”Vi gör ett försök” – där ni skapar resolutioner, prövar lösningar, dialoger, lyssnar med respekt, improviserar och reviderar tills ni hittar ömsesidiga, fredliga sätt att skapa förändring.

Hat är en parasit som förstör människans själ och driver dem till att infektera andra människors själar. Undvik det till varje pris. Välj kärlek i stället. Kärleken säger inte: ”Ditt skadliga agerande är OK.” Nej, Kärleken säger: ”Jag vet vem du egentligen är. Jag ser ljuset inom dig även om du inte gör det, och jag vägrar att hedra mörkret inom dig.” Du vill inte hata. Du vill inte skada någon. Du vill läka.

När ni känner er hjälplösa inför världens ondska, be om att få Min inspiration. Jag kommer att vägleda er. När ert hjärta gråter av sorg när ni känner världens smärta, be Mig svepa Min kärlek runt er. När ni känner er irriterade, intoleranta, eller upprörda, be Mig att ta bort era konflikter och återföra er till er essens.

Rättvisa är ett naturligt resultat av att känna Min kärlek. Jämlikhet är ett naturligt resultat av att känna Min kärlek. Utveckla varandra genom att dela era hjärtan – era smärtor, era förhoppningar, era rädslor, era drömmar och framför allt er kärlek. 

Be om Min frid, Min nåd, Min inspiration och Min kärleksfulla harmoni för att fylla era hjärtan och alla andas hjärtan. Kärlek är den kraft som skapar universum. Kärlek är den kraft som transformerar liv och transformerade liv leder till transformerade system. När era handlingar är inspirerade, motiverade och vägledda av kärlek, kommer de att skapa nya världar och nya system på er Jord också.

Jag älskar er. Jag är du. Vi är Ett.

 

 

 

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...