Änglarna via Ann Albers, 24 april 2021

 

Änglarna via Ann Albers

den 24 april 2021

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

Så länge ni lever i en mänsklig kropp slår ert hjärta medan det strävar efter att skicka ut syrerikt blod till var och en av de triljontals cellerna i er kropp. Likaså sänder ert nervsystem ut gnistor, signaler, längs neuronerna för att harmonisera och upprätthålla kroppens dynamiska balans. Inuti er egen fysiska farkost har ni ett helt universum, med ett flertal system som sänder ut signaler, flöde, näring och avlägsnar toxiner.

Likaså slår Guds hjärta ständigt och detta säger vi metaforiskt, för det Gudomliga är energin bakom hela skapelsen och ”Guds hjärtslag” är i själva verket det ständiga uttrycket för kärlek från Källan, som ständigt pulserar utåt och cirkulerar – sett och osett – inom och mellan hela skapelsen. Ni, likt varje cell i kroppen, får ta emot en aldrig upphörande ström av kärlek, samt ett aldrig upphörande flöde av signaler som vägleder er längs er önskade väg.

I förra veckan talade vi om de signaler som ni kallar er vägledning. Den här veckan ska vi tala om cirkulation. Kärleken – likt blodet i den mänskliga kroppen – strömmar ständigt till er från Källan. Den är självaste livet inom er. Den är kraften som skapar och animerar den mänskliga kroppen samt den kraft som bildar ert fysiska hjärtslag och som gör att era fysiska lungor andas.

Hjärtat pumpar utan något dömande runt alla dessa triljoner celler. Likaså sänder Källan ut vågor av kärlek som pulserar inuti er, till er och genom er, utan något slag av dömande överhuvudtaget. Ni behöver inte förtjäna denna kärlek. Ni är aldrig ovärdiga denna kärlek. Ni behöver inte göra något för att få ta emot denna kärlek. Den är Guds cirkulation. Den upphör aldrig. Den finns alltid där för er, för att antingen förnimmas, upplevas, åtnjutas och användas till att skapa era drömmar … eller så kan ni nypa av den. I sanning så kan ni aldrig någonsin nypa av Guds kärlek, men ni kan nypa av er upplevelse av den.

En enkel tumregel är denna: När ni mår bra, så känner ni Gud.  

När ni inte känner er så väl till mods, så har ni till olika grad skurit av enbart er egen upplevelse av denna kärlek. Kärlekens cirkulation finns ständigt där, men i en högre dimension som är svårare att känna när ni befinner er i en lägre vibration.

Hur ska man komma tillbaka till upplevelsen av kärlek? Ni har under detta år flera gånger hört oss säga det här … En tanke i taget, välj en tanke som känns bättre. När ni mår bättre, så kan ni känna Guds cirkulation av kärlek. Ni känner till dessa stunder, kära ni. När ni har varit förälskade, i någon eller något, så befinner ni er i sanning i en upplevelse av denna cirkulation av kärlek. När ni har beundrat en solnedgång eller känt uppskattning för vattnet i er dusch, så har ni känt denna cirkulation av kärlek. När ni tänker en vänlig tanke om er själv eller någon annan så har ni känt denna cirkulation av kärlek. Närhelst ni har känt någon kärlek, så har ni känt Guds kärlek. När ni mår bra, så känner ni Gud.

Slå inte på er själva när ni inte mår bra och inte känner Gud. Bara påminn er själv: ”Kärleken finns här för mig nu. Jag måste bara öppna mig lite mer för att känna den.” Tänk sedan en tanke i taget som känns bättre, tills ni börjar känna denna kärlek. Det känns som en känsla av lätthet. Det känns som en känsla av mysighet, trygghet, behaglighet, glädje och i sin mest saliga, obehindrade form, en extatisk uppskattning och entusiasm för allt liv, eller dessa rena stunder av obehindrad inspiration och obehindrat flöde.

Det gör er inte till en dålig människa när ni inte befinner er i detta utrymme. Vi vill bara att ni ska tillåta, öppna upp er och vara medvetna om glädjen i Skaparens kärlek för er! I denna kärlek kan ni inte känna er ensam. I denna kärlek känner ni er trygg. I denna kärlek kan ni lättare ”förlåta er fiende” om ni har någon, för ni inser att det helt enkelt känns bättre att stanna kvar i kärlek! Kära ni, i Skaparens experiment svarar kärleken verkligen, den kommer med insikter som dyker upp, inspiration är normalt och mirakler sker mycket ofta.

Så när ni inte mår bra, och inte känner Gud, försök att påminna er själv: ”Kärleken finns här för mig nu. Jag måste bara tillåta den, öppna mig upp för den och sträcka mig ut efter den, med en tanke i taget som känns bättre”.

Gud välsigne er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Änglarna

 

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...