Saul via John Smallman, April 23, 2021

 

Saul Genom John: Ni kommer att Upptäcka att det finns Glädje i era liv, en Glädje som Ni kanske till största delen varit Omedvetna om.

23 april 2021

https://tinyurl.com/2uarkhk

Mänsklighetens uppvaknande fortsätter att gå framåt, precis som gudomligt planerat, medan MSM (massmedia) fortsätter att rikta er uppmärksamhet mot händelser som fokuserar på faror, som de hävdar allvarligt hotar er mänskliga existens.

Faror som presenteras på ett orealistiskt och hotande sätt, för att förstärka er rädsla så att ni ska tro på de auktoritära direktiven och instruktionerna som era regeringar utfärdar, och därmed fortsätta att upphäva era suveräna rättigheter som fria och gudomliga varelser, när ni accepterar och följer dessa direktiv och instruktioner.

Om ni bara gör den nödvändiga grundkontrollen, så kommer ni att se att dessa direktiv och instruktioner inte har någon vetenskaplig grund, och att de därför endast används för att kontrollera, manipulera och skrämma er.

Det fungerar inte! Fler och fler människor världen över ser igenom denna bluff som regeringar använder för att öka sin makt, och samtidigt övertalar de er att avstå från er. (Vissa människor blir mycket sjuka, men det är ingen skillnad mot hur det varit under tidigare års influensa- och förkylningssäsonger.) Men ni måste komma ihåg att ni är väldigt kraftfulla varelser, var och en av er – och en av mina skyldigheter är att fortsätta påminna er om denna gudomliga sanning – ni behöver bara göra anspråk på den kraften och vägra låta er manipuleras eller skrämmas.

Era regeringar kan inte tvinga massor av ovilliga medborgare att följa deras föreskrifter, för de i uniform som utsetts till att kontrollera och skrämma er, är själva människor med familjer som har nära och kära precis som ni, och kommer inte att göra något annat mot er för att lyda dem, än vad de skulle göra mot sina egna nära och kära.

Ni är alla En, och fler och fler av er blir medvetna om den absoluta sanningen i detta varje dag. Fortsätt därför att ha avsikten att bara älska vad som än kan uppstå i ert dagliga liv, för när fler och fler av er gör detta så blir risken för konflikter av något slag, allt mer osannolik. Genom att ändra ert beteende från rädslofyllda, auktoritetshedrande individer till kärleksfyllda gudomliga varelser – vilket ni naturligtvis alla är – då ni accepterar och hedrar ni alla andra, förändrar världen ni lever i och det blir genast uppenbart att detta verkligen är vad som händer.

Om ni bara visste vilken enorm framgång ni skapar varje gång ni har avsikten att bara älska vad som än uppstår, ni skulle bli förvånade. Era högre själv – vidden av vilka ni verkligen är – håller för närvarande den informationen eller kunskapen dold för er, eftersom de är helt medvetna om att era egon skulle ta till sig en sådan underbar information, och då blåsa upp mänsklighetens egoistiska aspekter enormt.

Detta skulle självklart distrahera er från de uppgifter som ni alla inkarnerade för att göra, eftersom era egon då skulle försöka bevisa för er hur mycket bättre ni är, hur mycket mer avancerade ni är på era andliga vägar än alla era vänner och medarbetare, även de som ni tidigare sökt andlig vägledning hos, vilket ni tydligt kan förstå skulle vara en extremt distraherande upplevelse och skulle inte vara till någon hjälp alls!

Ni finns alla i mänskliga kroppar just nu, för att hjälpa till i den stora uppvaknandeprocessen. Ja, ni har också “normala” människoliv, i den mån människoliv kan beskrivas som “normala”. Därför måste ni ta itu med det som krävs i det som uppstår för var och en av er personligen – hantera era egna ” saker, liksom de “saker” som uppstår för era nära och kära, i vars drama det nästan är omöjligt för er att undvika att dras in i – som människor på Jorden i denna tid av enorma förändringar.

Ni har alla valt en mycket viktig uppgift vilken kräver kurage eftersom ni är inkarnerade vid denna tidpunkt, och ni får varje ögonblick ett enormt stöd av era supportteam i de andliga världarna. Men försök förstå att alla andra som för närvarande finns på Jorden, också har gjort detta val, även om det mycket väl kan tyckas som om de inte hjälper till, men de är faktiskt aktiva – även om de kanske inte är medvetna om det – och de försöker störa mänsklighetens uppvaknandeprocess.

Verkligen alla hjälper till i denna mest magnifika process, för de karmiska ‘grejerna’ som under eoner använt spelet av separation, och levt i den overkliga drömvärlden av ett egoistiskt mänskligt liv, vilket framkommit i spelet och måste ses för vad det är – smärtsamt, skamligt, kärlekslöst och OVERKLIGT – men blev sedan erkänt, tackat (det har hjälpt till att öka medvetenheten genom galenskapen att engagera sig i kärlekslösa tankar, ord och handlingar) och släpptes kärleksfullt.

Ni är alla – varje uttryck för medvetandet, varje uttryck för det Gudomliga, och det finns inga undantag vare sig här eller någon annanstans – och har alltid varit Ett med Källan. Det finns INGEN separation. Separationen ni har genomgått i mänsklig form som verkar ha pågått under en obeskrivligt lång tid, den är overklig, har aldrig inträffat.

Men som jag, och många andra från de andliga rikena har förklarat för er vid många tillfällen, när vi skapades, gav Gud oss ​​allt som hon själv är – vilket naturligtvis inkluderar fri vilja, för KÄRLEKEN undanhåller inget – och vi var då fria att med stor skicklighet konstruera, det otroligt verkliga skenbara tillståndet som vi varit helt engagerade i sedan dess.

Gud, som direkt visste att det skulle visa sig vara ett oerhört smärtsamt tillstånd, även om det inte existerade och inte kunde existera – för det finns bara Kärlek – gav oss i samma stund vägen ut, vägen tillbaka till kunskapen och upplevelsen av Verkligheten, för att få känna oss själva som Ett och helt och hållet oskiljaktiga från vår Källa – ALLT SOM EXISTERAR!

Den mänskliga uppvakningsprocessen som nu är helt igång, väcker stegvis upp människorna, när de börjar bli mycket medvetna om att livet inte bara handlar om att tjäna pengar och överleva i en miljö som inte människovänlig, och att det finns mycket, mycket mer i livet än att se till att de grundläggande förutsättningarna för ens överlevnad finns.

Medvetenheten växer om att ett liv som kan levas fullt ut kan vara extremt tillfredsställande och upplyftande, vilket ger glädje och lycka till de som väljer att engagera sig i det, på ett sätt som uppmuntrar dem att bli medvetna om det stora antalet sätt på vilket de kan uppleva det vackra, ofta och oväntat dagligdags. Det är bara nödvändigt att lägga märke till sina kroppsliga sinnen, som ständigt är uppmärksammade på livet när det flödar igenom dem, istället för att fokusera nästan uteslutande på det människor säger till sig själva om sina otillräckligheter eller oönskade aspekter av deras liv, vilket distraherar dem från att faktiskt leva ögonblick för ögonblick. Det är ett ögonblick för ögonblick av vakenhet till livets flöde – och det flödet är oändligt, oavbrutet – som ger medveten medvetenhet om de glädjeämnen som kan upplevas, när egots tanklösa prat ignoreras bara under några ögonblick.

Låt er själva njuta av livet genom att fokusera på de goda aspekterna – och det finns många ständigt tillgängliga som flödar genom er med livets flöde – när de uppstår ögonblick för ögonblick, den enda gången ni kan uppleva det nu-ögonblick som är ert liv.

Framtiden och det förflutna är distraktioner från livet nu, i detta ögonblick när livet händer. När ni tillåter det nuvarande ögonblicket att vara närvarande i er medvetenhet allt oftare, kommer ni att upptäcka att det finns glädje i era liv, glädje som ni kanske till stor del inte varit medvetna om på grund av alla bekymmer och oro som ni känt att ni borde fokusera er uppmärksamhet på, som ni behövde fokusera er uppmärksamhet på. Livet är verkligen mycket enklare än ni har trott, och när insikten om detta vaknar inom er, kommer ni också att inse att mänskligheten verkligen vaknar.

Med så mycket kärlek,

Saul

Översättning: Maggan

You may also like...