Änglarna via Ann Albers, 25 januari, 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

Var och en av er är felfria i våra ögon. Var och en av er är inget mindre än ljuset från det Gudomliga, som formas och skapas till en dyrbar och unik mänsklig själ, som har fått skapelsens gåva! Ni, kära ni, skapar den upplevelse ni vill ha här på jorden.

Ödet har inte bestämt att ni ska leva ett visst liv. Ödet har inte bestämt att ni ska dö en viss död. Ödet har inte bestämt om ni ska vara med den eller den människan. Ni gör ”resplanerna” innan ni kommer till jorden. Före födelsen har ni vissa önskningar om hur, och med vem, ni vill växa. Ni kanske har en uppfattning om var ni vill leva, vad ni vill göra och hur/ när ni vill dö. Ni skapar preliminära överenskommelser om hur ni ska dansa med vissa själar, för er ömsesidiga rörelse till större förståelser av kärlek som syfte. Men aldrig någonsin är det ”ödet”, som före födseln planerar detta.

När ni anländer till jorden, är hastigheten på hur ni växer och hur ni väljer att växa, helt beroende på er fria vilja – genom er energi, era val och hur ni väljer att se er själva och livet runt er.

Det finns många skäl till varför ni kanske ändrar era planer från före födseln.

Ibland växer ni snabbare än väntat. Kanske ni lär er att älska er själva, och behöver inte längre smärtsamma eller utmanande omständigheter för att trigga er tillväxt. Även om planerna från innan födseln kanske lockar er att stanna eller gå i en viss riktning, men när ni vuxit ifrån det, så kommer ni att guidas mot nya vägar.

Ibland är tillväxttakten olika mellan två själar, och timingen för deras planer innan födseln stämmer inte. Som exempel är två själar överens om att de kommer att träffas och börja en nära dans för tillväxt, men när de möts så fastnar den ena i en osund relation och lär sig inget, medan den andra är fri. I detta fall kommer det som bestämts innan födseln att upplevas av båda, men den som är fri måste göra nya val, under de rådande förhållandena.

Under inga omständigheter måste man lida för val gjorda av någon annan. Man måste helt enkelt ändra valen. Resplanerna kan ändras.

I vissa fall kan ni bli förvånade över en möjlighet på jorden som inte var planerad. Ni kanske stöter på möjligheter ni aldrig drömt om, för att kunna växa på nya och mer spännande sätt.

Oavsett vad ni planerade innan födseln, så försöker vi alltid att vägleda er längs den väg som är mest passande, kärleksfull, respektfull och hedrande för er ande – den ni just då kan tillåta, och en som också respekterar ljuset hos alla andra runt omkring er.

Så när ni ställs inför ett val, oroa er inte så mycket över vad ni eller alla andra “förväntas” göra. Ställ istället en enkel fråga: ”Med tanke på hur jag känner, och med tanke på hur livet runt mig just nu är, vad händer nu?” Med tanke på dessa begränsningar, vad kan jag välja som kommer från hjärtat? Vad är det nästa mest glädjefulla val jag kan göra, just här, just nu? Floden kanske inte kan flytta stenblocken men den kan välja att ta sig runt dem.

Kära ni, ta hand om era egna hjärtan och välj de vägar som känns bäst i stunden. I denna verklighet, oavsett era planer innan födseln, så behöver er glädje inte begränsas av världen, politiken eller valen från de omkring er.

Ni kan – när som helst – välja att växa i glädje!

Gud välsigne er! Vi älskar er så mycket.

– Änglarna

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...