Änglarna via Ann Albers, 25 maj 2019

Änglarna, 25 maj 2019

Via Ann Albers

Jag är alltid med er. Jag är ständigt närvarande i allt ni ser och allt ni föreställer er. Jag är i bilen när ni kör, i räkningarna ni betalar, i dem ni älskar och i dem ni helst undviker. Jag är Närvarande i alla ting och i alla varelser.

Ni söker mig på heliga platser och ändå finns jag i det vardagliga. Ni försöker att få kontakt med mig och ändå är vi alltid förenade med varandra. Vad ni i stället söker är en upplevelse av en förening med mig, för i den upplevelsen finns sällhet. När ni känner er förenade med mig, känner ni en kärlek bortom ord och förklaringar. När ni känner er förenade med mig finns det en övertygelse om att ni är omhuldade, dyrbara och perfekta. Ni är vägledda.

Jag förblir inom er, tålmodigt väntande på er tillåtelse att avslöja mitt liv, först i ert hjärta och sedan i ert liv, för era liv är en fantastisk målning av den kärlek ni låter mig dela med er. Om era liv är en kamp, beror det på att ni glömmer att jag finns inom er och väntar på att ni skall kalla på mig och min kärlek.

Slappna av. Andas. Känn närvaron av min Kärlek i ert hjärta. Andas igen och var medvetna om att varje gång ni överlämnar er till min kärlek, ger ni mig tillåtelse att bli starkare inom er. Jag har gett er fri vilja. Jag har låtit er erkänna mig eller ignorera mig, men jag är ändå alltid närvarande.

Vad är det ni skulle vilja uppleva? Jag skulle vilja att ni upplevde det. Andas in och känn den upplevelsen i det enorma hav av medvetande som vi är. Det finns redan inom mig. Andas in och få kontakt med de känslor ni längtar efter, i de realiteter ni önskar er. Tillåt mig att hjälpa er att förverkliga dem i ert liv.

När ni har problem – andas! Kalla på mig. Be mig att stiga upp inom er och vägleda er och lösa era problem. Jag kommer att sända er mina impulser och mina änglar för att eskortera er till en vänligare verklighet.

Kära älskade förkroppsligande av min kärlek, sök inte en Gud utanför er själva för jag finns inom er. Vi är inte och kommer aldrig att vara åtskilda. Ni kan överlåta er och känna er förening med mig, eller också kan ni förneka min kärlek och förtränga upplevelsen av den, men min kärlek finns där, ständigt närvarande. Den känner inga gränser.

Kalla på mig. Andas och överlämna er till min kärlek. Ni är aldrig ensamma. Det kan ni inte vara, för jag finns alltid inom er, och ni finns alltid inom mig.

Jag älskar dig. Jag är du. Vi är Ett.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...