Änglarna via Ann Albers, 25 mars 2023

Änglarna
Via Ann Albers, 25 mars 2023
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Vi har arbetat med er en tid för att hjälpa er att höja er vibration och lita på era känslor, som är en indikator på er vägledning. När ni gör framsteg kommer det här att vara mycket viktigt. Ni håller på att lära er att kalibrera er energi, så att ni tydligt och snabbt vet vad som matchar er vibration och vad som inte gör det.
Ni håller på att bli som en fininställd radio, villiga att bara ta emot er valda station. Som ni vet bombarderar signaler från många olika källor er radio – nyheter, väder, propaganda, åsikter, musik, underhållning, trädgårdsarbete och så mycket mer. Men om radion är tydligt inställd på en specifik kanal, är det allt den kommer att ta emot.
På samma sätt kommer ni att ta emot och sända vibrationer ni ställer in er på. Om ni är inställda på glädje kommer ni att ta emot fler glädjefyllda idéer, träffa glada personer och utstråla glädje. Om ni ställer in er på att vara ledsna, kommer ni att dra till er andra som kanske kan trösta er men inte nödvändigtvis hjälpa er att bli glada. Det kan bli utmanande att ha kontakt med dessa i ett lyckligare tillstånd.
Om ni är inställda på vibrationer av sjukdomar, fysiska eller känslomässiga, kommer ni att hitta mängder av information om hur ni ska kunna läka. Utan en tydlig vägledning som kommer med fokus på välbefinnande, kan dessa alternativ utlösa mer stress och förvärra sjukdomen. Om ni istället fokuserar på något som känns bättre och ivrigt ser fram emot vad ni kan göra när ni mår bra, kommer ni att kunna sortera igenom alternativen och intuitivt plocka ut de som kan hjälpa er mest.
På samma sätt är det om ni ställer in er på hat – som att hata en speciell politisk ideologi – då kommer ni att dra till er människor, idéer och artiklar som stödjer och förstärker ert hat. Om ni däremot antar en ”lev och låt leva-filosofi,” och ställer in er själva på att älska de politiska ideal ni uppskattar, kommer ni att dra till er människor, idéer och artiklar som hjälper er att främja dessa ideal i er värld.
Vi vill förtydliga något här. Himlen och era änglar kan bara stödja era kärleksfulla vibrationer. Vi skickar aldrig otrevliga människor, tankar, idéer eller situationer till er. Världen och människorna gör det ganska bra på egen hand. Istället skickar vi er glada, tröstande, eller inspirerande tankar, kärlek och människor med vilka ni kan interagera positivt. Vi styr er mot hjälpsamma själar. Om ni ställer in er på bara lite kärlek kan vi stödja det av hela vårt hjärta.
Så, mina kära, fråga er själva ofta: ”Hur mår jag? Hur ser min själ på detta ögonblick? Hur kan jag fokusera på saker som känns bättre?” När ni gör det använder ni medvetet och avsiktligt era sinnen som de mottagare det Gudomliga avsåg att de skulle vara. Ni börjar ta kontroll över era tankar och därmed era känslor, vibrationer och er verklighet.
När ni är i en kärleksfull vibration kan ni lita på er själva. När ni inte är det, vänta med att fatta kritiska beslut eller dra förhastade slutsatser, tills ni är det. Ingenting är viktigare än att långsamt och gradvis förbättra er vibration, för detta ensamt bestämmer graden av flöde, nåd och den vägledning ni kan ta emot.
Anklaga inte er själva när ni är nere. Självkritik kommer inte att höja er. Istället kan ni göra något för att förändra ert humör och er situation. Tänk en tröstande tanke. Överväg era alternativ. Be om hjälp!
Till exempel, om ni känner att ni har fastnat längst ner i en trappa kan ni säga: ”Jag är längst ner i trappan.” Gör ingenting åt det och stanna där, eller så kan ni ta första steget. Ni kanske är handikappad och kan ärligt säga: ”Jag har fastnat här. Jag kan inte ta mig uppför trappan.” Däremot kan ni ringa en vän, be om hjälp, hitta hissen, be någon annan utföra ert ärende på övervåningen, eller be andra om hjälp att skapa ett bättre utrymme på första våningen om det är en boendesituation.
Det kommer alltid att finnas giltiga skäl för att må dåligt. Världen erbjuder dem fritt. Ni kanske ofrivilligt har skapat svåra förhållanden i era liv att hantera. Andra kanske har fattat beslut ni önskar av hela ert hjärta att de inte hade fattat. Ni kanske har fastnat i att känna er nere. Vi förstår det. Vi dömer er absolut inte. Eller så kan ni tänka en kärleksfull liten tanke i taget, för att må bättre.
Om ni gör det eller inte spelar ingen roll, vi älskar er ändå. Vi erbjuder stadigt vägledning och hoppas att ni är öppna för att ta emot den, om så bara för ett ögonblick. Ni kanske känner er olyckliga, men ni kan ändå lyssna på en liten positiv önskan om att ni stannar upp och får ett glas lemonad. När ni tar den första klunken kan minnen av bekymmersfria somrar komma tillbaka, och i det ögonblicket av en hög vibration kan vi få igenom en tanke till er om hur ni ska lösa era allvarliga utmaningar.
Repa mod, mina kära. Ni behöver inte leva konstant i en hög vibration, även om ni mår bättre ju oftare ni gör det. Sträva efter de här ögonblicken av att må bra, och ögonblick som påminner er om hur djupt och innerligt ni är älskade. Det tar bara en sekund att vara i en hög vibration för att ta emot den vägledning som kan vända er situation.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *