Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 24 maj 2019

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 24 maj 2019

Per Staffan 25 maj 2019

Mike Quinsey (channeled information)

24 maj 2019. Mike Quinsey.

Den långa väntan fortsätter och det ser ut som att saker fortsätter att komma fram som indikerar att viktiga förändringar kommer att inträffa, utan att det finns en slutsats. Ändå finns det resultat som säger att allt vad som händer är en del av den långsamma processen att flytta sig bort från det gamla paradigmet, så att det nya får god tid att träda i kraft. Det är tydligt att många av de gamla sätten som fortfarande finns kvar måste göra plats för det nya och delvis innebär det att man tar bort de som står i vägen för framsteg. Förändringar på toppen är väsentliga om ingen tid skall gå förlorad när förändringarna påbörjas. Världen har plötsligt setts i det stadium den är, det beror till stor del på människans stridslystnad, ett tillstånd som inte kan ignoreras av er. Den allmänna opinionen är inte en kraft som kan förbises och dess krav på handling måste beaktas.

UTDRAG FRÅN KRYON. 2019. ALLT KOMMER ATT FÖRÄNDRA NEGATIVITETEN 2020.

Er framtid ses ofta som en upprepning av det förflutna, men om ni har ett paradigmskifte, kan ingen av principerna, handlingarna eller gränssnitten eller förväntan på vad som hänt i det förflutna tillämpas på framtiden, och eftersom ingen av er har varit där än, eller upplevt dess förändringar så uppskattar, gillar eller förstår ni dem inte. I djupet av detta går det längre än bara ett paradigmskifte för er. Om ni verkligen förstår elementen i fysiken som talar om tiden, skulle ni veta att den är en cirkel och i den brukar ni springa över samma energier som ni skapade i det förflutna och skapa det avsnitt som ni kommer att kalla “historien upprepar sig” och jag sa till er att ingen har varit där än, så några av er är långt före mig och då skulle ni säga “Vad hände med cirkeln” och svaret är att ni bröt den. Ni är på en annan väg, kalla den “dimensionsskifte” om ni så önskar, kalla det vad ni vill som säger detta – “ni börjar något nytt som aldrig har hänt på den här planeten någonsin tidigare” och det som driver det är inte den externa källan som några av er alla fruktar, det är ni. Det är medvetenheten hos individer som börjar få en sammanhållning tillsammans, ett sammanflöde av energi som kommer att börja styra planeten.

Titta på timingen, ni har aldrig haft sociala medier tidigare, ni har aldrig haft möjlighet att vara ensamma i en garderob och kontakta en miljon människor, och det kan ni idag. Ni har aldrig haft möjlighet att skapa enighet om vad ni tänker, och det gör ni idag. Tio tusentals, hundratusentals människor kan gemensamt göra någonting som de aldrig kunde förut, de kan göra saker som skulle få politiker att darra i sina stövlar, för att de är i sådan kontroll, och ni förstår det inte det ännu, men ni kommer att göra det. Perfekt timing för ett paradigmskifte som förutspåddes för tusentals år sedan långt före modern religion, antikens människor var involverade i tusentals år som det sades från stjärnorna. Det kommer en dag, uppmätt av dagjämningens precession, ett 26.000 års wobblande av Jorden. Det kommer en dag när mänskligheten kommer att avsluta tiden den var i och påbörja en annan tid. I grunden kallade Mayafolket det kalendern som slutade år 2012. Det var inte ett misstag eftersom den kalendern var 5 125 år lång. Det är dags för ett skifte och ni är i det. En tidsförändring, ett paradigmskifte, en dimension och den största kommer att ske med futuristerna.

Kursen är nu annorlunda, ni kan inte ta det som var och tillämpa det på det som kommer baserat på samma principer och paradigmer. Det som har hänt är systemiskt, ni måste ha en annan bakgrund, ni måste gå ett tag innan ni kan börja se tecknen som ser annorlunda ut än de brukade. Även de mest djupgående studierna är baserade på det förflutna, inte framtiden, så de står i vägen för ett logiskt tänkande om vad som kan hända härnäst. Tänk inte att det kommer att vara det här, eller det där som baseras på det förflutna, eller ens det du tror är analytiskt korrekt i det förflutna. Den mänskliga naturen kommer att förändras och hur i all världen spårar ni det. När ni blandar det gamla med det nya har ni problem, att flytta in i den nya energin är svårt och vissa kommer se det som skrämmande och läskigt eftersom det roder som ni tidigare räknade med är borta. Rodret saknas, ett nytt byggs som kallas paradigmet för hur den nya Mänskligheten tänker och vad de vill och kan kollektivt göra i en ny tid, i en tidsålder där koherens mäts mellan ländernas medvetenhet.

De gamla själarna är de unika, en efter en, kanske av de miljoner som kommer att förändra planetens koherens, sammanflödet av tankar på planeten, och när det börjar kommer ni att se något. Det är häftigt och vi har sagt det här förut, de som är av den gamla energin kommer så småningom att dö ut, de kommer att bära den till sina gravar, de kommer att försöka göra det här och det där för det och ni kommer att se den sista av det gamla gardet, den sista av Illuminati som ni har känt till, som för evigt har kontrollerat Mänskligheten, och i stället sådant som ni inte förväntade er, och det är därför ni måste göra saker med er intuition, inte logiskt utan baserat på den mänskliga naturen. Några av de saker som inte är mätbara alls finns redan inuti dig, som getts till dig som en futurist, där du kan projicera saker utan data och då kommer de att hända. Du flyttar från en mörkare plats till en ljusare plats eftersom det magnetiska rutnätet har förändrats för att du ska klara det. Det är platsen i rymden som ni är som solsystem. Det är svårt att uppnå detta, men stjärnorna anpassar sig för att uppnå det, rätt plats vid rätt tidpunkt. Var inte rädda för vad ni anmälde er till.

 

SLUT PÅ UTDRAG.

Ingenting kan stoppa utvecklingen av mänskligheten vilken har påbjudits av dem som övervakar ert öde. Ni har ett mäktigt följe som uppmanar er och skickar er sin kärlek så att ni vet att ni inte är ensamma i er kamp mot dem som skulle försöka stoppa era framsteg. Ge aldrig upp er beslutsamhet att övervinna alla hinder som står i er väg, eftersom ni alltid har osynliga hjälpare som uppmuntrar er. Energin för det goda växer dag för dag och hjälper era positiva åtgärder att fortsätta och gå i rätt riktning. Ni attraherar sådana energier eftersom “lika attraherar lika” och snart kommer ni att inse att ni får hjälp.

Fortsätt att titta mot framtiden, den är gyllene, allt ni någonsin trodde den kunde vara. Den är vad ni har varit på väg emot under eoner av tid så titta aldrig tillbaka, allt är bra.

 

I Ljus och Kärlek

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

You may also like...