Änglarna via Ann Albers, 26 juli, 2020

Änglarna

Via Ann Albers, 26 juli 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

”När kommer allt det här att vara över” frågar ni er? ”Vad sägs om nu” svarar vi. Mitt i en historisk, aldrig tidigare skådad och osäker tid på er planet, har ni otroliga möjligheter för andlig tillväxt och expansion. Även nu kan ni hitta lycka genom att omfamna styrkan, skönheten och det majestätiska hos ert sanna Jag.

  • När ni känner er begränsade, har ni chans att upptäcka er obegränsade själ.

I en värld där det inte längre är så lätt att röra sig lika fritt som det en gång var, och kommer att bli igen, ta er tid att gå till ert inre. Sitt ner och andas djupt, in och ut, in och ut. Om ni vill kan ni sätt på lite lugnande musik. När ni andas in, föreställ er då ett ljus inom er som växer sig starkare och ljusare och expanderar utanför er kropp. När ni andas ut, slappna av i det här ljuset.

När ni slappnar av och överlämnar er och låter andetagen skölja genom er, kommer ni att uppleva känslor av djup frid, expansion och kanske till och med en känsla av att sväva. Några av er kan även somna. Vi kommer att arbeta tillsammans med er, om ni vill, för att hjälpa er att börja känna omfattningen av er obegränsade, utvidgade och gränslösa själ!

  • När ni känner er begränsade, har ni möjlighet att upptäcka er inre frihet.

Många av er uppmanas fortfarande att stanna inomhus så mycket som möjligt, men ni kan ändå inom era 3D-begränsningar, hitta er själs frihet bortom era vildaste drömmar. Vart skulle ni vilja resa på Jorden? Vad skulle ni vilja göra? Blunda och föreställ er att ni är där nu! Använd så många sinnen som möjligt. Vad föreställer ni er att ni kan se, höra, känna, lukta? Vem är med er? Vilken årstid är det? Är ni inomhus eller utomhus?

Ni kan besöka stranden, skogen, familjen eller vännerna bara genom att blunda. Er kropp stannar kvar där den är, men er själ är inte begränsad av tid eller rum. Om ni praktiserar denna förmåga ofta, kommer ni att börja känna det som om ni faktiskt är på platsen för er föreställning, eftersom er själ verkligen är det. Era ”inre besök” kommer att magnetisera upplevelsen i den yttre verkligheten i perfekt nåd och gudomlig samordning.

  • När ni känner er fysiskt isolerade, har ni möjlighet att få kontakt på ett sätt ni aldrig trodde var möjligt.

Er själ är inte begränsad av avstånd. Ni kan resa i anden för att ge någon en kram, heala eller för att ge någon uppmuntran och stöd. Nästa gång ni vill ge någon en fysisk kram, be dem att göra ett experiment med er. Blunda. Föreställ er att ni har armarna om varandra. Känn kramen, upplev den och jämför sedan era upplevelser. Om ni vill kan ni öva på detta när ni talar i telefon eller via Skype, så att ni kan beskriva kramen för varandra. Med övning kommer ert icke-fysiska Jag att bli alltmer verkligt för er. Medan en fysisk omfamning är en välsignelse, kan en omfamning av själar vara en otroligt fantastisk upplevelse av välsignad andlig kärlek.

  • När ni känner er osäkra har ni möjlighet att skapa.

Om ni lever enligt ert hjärta i nuet, kan ni vara säkra på att ni kommer att uppleva de saker ni har känt, därför att i samma ögonblick som ni har en önskan börjar Universum arbeta med att föra den till er. Ert enda arbete är att njuta av resan och upprätthålla en hög vibration där vi kan vägleda er.

  • När ni upplever brist, har ni möjlighet att få ett rikligt överflöd.

Källan som lever och andas inom er är inte begränsad av mänskliga förhållanden. Om ni har förlorat ett jobb eller har en inkomst som har blivit påverkad av nuvarande förhållanden, är ni inte ödesbestämda att uppleva brist. Avstå från att förbanna ödet och räkna istället era välsignelser. Skifta er inre energi för att skapa en yttre manifestation.

Kanske har ni fått obegränsat med tid så att ni kan vila, eller gå till ert inre och skapa en ny framtid. Ni behöver kanske be om hjälp, så att ni kan uppleva det överflöd av kärlek som finns tillgängligt för er!

Tacka för det överflöd som redan finns i ert liv – ett hem, mat, vänner, familj, hälsa, den enorma himlen ovanför er. Utmana er själva att se en överflödig värld och snart kommer detta inre fokus av rikedom att dra till sig mirakler och pengar på ett överraskande och härligt sätt.

  • Om ni är sjuka har ni möjlighet att koppla av, och låta det Gudomliga Ljuset läka er.

Världarnas Skapare lever inom er med en perfekt mall av er själs helhet och hälsa. Förutom er medicinska hjälp, få lite sol om det så bara är genom ett fönster. Tillåt er själva att be om och få hjälp från någon som bryr sig om er. Fokusera på ert inre ljus och föreställ er att det löser upp allt mörker i er kropp. Vila i änglarnas famn. Vi finns alltid där och koncentrerar all vår energi på den hälsosamma själen inom er.

  • Om ni är en healer, en ”viktig arbetare” eller i ”frontlinjen” så att säga, har ni möjlighet att fokusera på Gudomligt beskydd.

Gud välsigna er kära änglar på Jorden, om ni tar hand om andra vid denna tid. Ta vara på er själva. Omge er med en skyddande bubbla när ni går ut. Föreställ er att ljuset strömmar in i er från ovan och strålar sedan ut i alla riktningar. Älska era klienter eller patienter och inse att ni är en av de modiga som sprider välbefinnande.

Kom också ihåg, att oavsett vad ni gör, är varje människas öde en sak mellan deras själ och det Gudomliga. Ni kan älska, ni kan hjälpa, hela och assistera, men ni kan inte kontrollera utgången för någon annan människa. Så gör vad ni kan med mycket kärlek och var medvetna om att det räcker.

  • Oavsett om ni håller med politiska partier eller andras åsikter om att bära mask, har ni möjlighet att finna inre frid.

Det här är en tid när det är viktigt att komma ihåg att ”det är bättre att vara kärleksfull än att ha rätt.” Sanningen att säga mina kära, ert ”rätt” är rätt för er. Alla har ett unikt ”rätt” för dem som underlättar deras själs tillväxt och expansion. Dela med er av era åsikter, men tvinga aldrig på dem på någon annan, och om någon annan försöker tvinga på er deras åsikter, lyssna artigt eller gå er väg. Om ni måste säga någonting säg: ”Tack för att du delar med dig, jag har lärt mig en hel del av det du sa”. Det har ni. Ni har lärt er vad som är viktigt för dem.

Missa inte möjligheterna i varje ögonblick. Denna otroliga tid är mogen för tillväxt som ingen annan tid. När den är över kan ni naturligtvis fortfarande växa. Just nu är ni alla i situationer som gör att tillväxt är en nödvändighet. Ni kommer att upptäcka en djup glädje när ni väljer att expandera bortom tidigare upplevda 3D-begränsningar, och omfamna er själs välsignade frihet.

Det bästa av allt, när ni omfamnar er obegränsade själ kommer ni att utveckla ett tänkesätt och förmågor som kommer att leda er framåt med större lätthet, säkerhet, överflöd, välbefinnande och glädje i resten av ert jordiska liv.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...