Änglarna via Ann Albers, 26 oktober 2019

Änglarna, 26 oktober 2019

Via Ann Albers

Mina kära vänner. Vi älskar er så mycket.

Allt vad ni ser som händer på er Jord är en återspegling av den kollektiva inre världen i det mänskliga hjärtat. Varje vänlig handling är en återspegling av godheten i det mänskliga hjärtat. Varje våldsam handling är en återspegling av våldet i det mänskliga hjärtat. De lätta vågorna på havet återspeglar er frid, och stormarna reflekterar ert kaos.

Moder Jord bearbetar de kärleksfulla energierna genom att frigöra energi i form av jordbävningar, vulkanutbrott och andra stora händelser. Hon är en spegel av det kollektiva hjärtats tillstånd. Om kärlek inte flödar fritt genom det mänskliga kollektivet, byggs det upp ett tryck i Hennes hjärta, och Hon måste släppa ut det på något sätt.

Om ni vill ha frid i era liv, skapa frid i era hjärtan! Var inställda på det faktum att ni vill uppleva frid. Så när kaos knackar på er dörr, vägra att låta er dras in i dess energifält. När människor är upprörda, kan ni förbli lugna. När människor är arga, kan ni förbli medkännande. När ni ser katastrofer på nyheterna, kan ni tacka Gud för att ni har valt lugnet.

Var och en av er bidrar varje dag, med varje ord, tanke och handling, antingen till kollektiv frid eller kollektivt kaos. Vi säger inte det här för att få er att känna skuld, utan snarare för att låta er veta att ni har mycket mer makt än ni kan föreställa er att skapa förändringar och fred, och att skapa en återspegling av Gudomlig kärlek på er planet.

I varje potentiell verklighet finns det en själ som kommer att vara tungan på vågen och skapa obalans från fred till kaos, eller kaos till fred. Idag kanske just du kommer att vara den själen som väljer att vara tungan på vågen och skapa balans för fred, kärlek och ett liv som är mer himmelskt här på Jorden. Ni har den makten!

Det är genom att tillåta er kärlek och er vänlighet att flöda som ni lättar bördan för Moder Jord och låter Hennes hjärta uttrycka sig. När Hon uttrycker sitt hjärta, uttrycker Gud sin kärlek genom er alla. Ni är alla Ett. Ni är alla anslutna. Ni är alla betydelsefulla och ni gör skillnad. Här, i himlarna, uppskattar vi er, er kärlek och ert engagemang för fred. Vi känner ert vackra, kärleksfulla hjärta.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...