Änglarna via Ann Albers, 28 december, 2019

Änglarna

via Ann Albers

28 december, 2019

Kära Vänner! Vi älskar er så väldigt mycket.

I och med att ert år närmar sig sitt slut, ta er tid att fokusera på era liv med tacksamhet och kärlek, snarare än att dra en kollektiv suck av lättnad och säga: ”Pust, tack gode gud att det är slut”. Själen vet att oberoende hur utmanande, eller hur enkelt, så är varje värdefullt ögonblick av livet på er planet en gåva. I och med att årtiondet växlar, kära ni, använd detta som en möjlighet till att tacka för ert liv, era välsignelser och mest av allt för er själva.

Ni har uppvisat ett storslaget mod att inkarnera på planeten Jorden under dessa tumultartade och otroliga tider! Ni har modet att varje morgon på nytt välja att vakna från himlarna och åter dyka ner till er jordiska dröm. Ni har modet att vara bärare för Sanningen – att kärlek är en större kraft än hat, att vara vänlig är ädelt, samt att sträva efter förståelse är en högre form av makt än att försöka ”ha rätt”.

För många av er var detta inget enkelt år. Er kära Moder Jord vände sig djupt inombords för att ge näring till sig själv, vilket lämnade många av er att få bearbeta känslor vilka ni tidigare var omedvetna om att ni bar inombords. Era politiska och sociala klimat var extremt splittrande. Det verkade som om det existerade en massutvandring, i och med att många själar abrupt och utan förvarning lämnade planeten.

Många av er har ställt frågan till oss här uppe i himlarna: ”Vad ska det bli av världen?” Det finns bara ett svar, kära ni … Kärlek.

Er värld försöker växa in i Kärlek.

Ni är ljusarbetarna. Ni är fackelbärarna för denna Kärlek! Ni är de som ropar efter enhet mitt bland mångfalden. Ni är de som ber om och försöker älska ljuset inombords, till och med inom dem vilkas personligheter ni inte kan tåla. Ni är de som förstärker vår Moder Jord.

Oberoende av hur mycket eller hur lite ni känner att ni har uppnått detta år; oberoende av hur många löften ni har hållit, eller inte … så är ni de som har modet att ta Kärlek till ytan här på er Jord.

Ni är de som har modet att leva alltmer medvetet för varenda dag som går. När ni faller tillbaka i gamla rädslor, gamla ilskor, gamla nederlag av tvivel, så har ni den inre styrkan att söka efter er förbindelse med änglarna och det Gudomliga, för att på nytt få er styrka åter.

Var och en av er, är till er essens inget mindre än den Kärlek som bor inuti alla ting och alla varelser. Var och en av er är här för att finna detta, känna det, dela det och framför allt … att vara det.

De löften ni ger är underbara. Era målsättningar är handlingar av själv-kärlek. Men ifall ni bara avger ett löfte och bara har en enda målsättning under det kommande året – faktiskt för resten av ert liv – gör det enkelt:

I allting jag tänker; i allting jag gör; i varje ord jag uttalar, så kommer jag att försöka få mer Kärlek att komma till ytan.”

”Mest av allt, under detta år och för alltid, så ska jag försöka älska mig själv. Jag ska försöka tala vänligt till mig själv. Jag ska försöka respektera mina känslor. Jag ska försöka vara äkta. Jag ska röra mig i riktning mot det som ger mig glädje och ”vända andra kinden” bort från det som förorsakar mig smärta. Jag ska hedra ljuset inom mig och andra och vägra hedra mörkret, oberoende av hur det visar sig. Jag väljer Kärleken.”

Kära ni, detta är er själs löfte, inte bara i och med att ett nytt år och det nya årtiondet tar vid, utan i och med vartenda andetag ni tar på er planet Jorden.

Vi älskar er. Vi ärar er. Vi bevittnar ert ljus när det fortsätter att framträda och förstärkas i en värld av nöd. Var vänliga mot er själva under detta kommande år. Ära ljuset inombords. Handla som om ni visste att självaste Gud hade upplevelsen av ert liv, för det Gudomliga bor i själva verket inom er och upplever var och en av er.

Gott Nytt År, kära Vänner! Må kärlekens ljus fortsätta utvidgas inom er upplevelse av livet på Jorden och må ni lära er att se bortom illusionerna och få bevittna blott denna Kärlek.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Änglarna

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...