Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 december, 2019

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 december, 2019

ENERGIN I DINA FÄLT ∞ 9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är glada att få kontakta er alla.

Vi har börjat märka förändringarna i era personliga energifält som ett resultat av hur mycket ni har öppnat er själva för att få de energier som kommer in, och vi är ganska imponerade av hur ni har kunnat tillgodogöra er de senaste högfrekventa energierna. När ni tränar något i livet, tenderar ni att bli bättre på det, och de av er som är vakna har praktiserat er förmåga att ta emot och vänja er vid högre frekvensenergier under ganska lång tid. Ni har möjlighet att göra så mycket mer nu än ni kunde bara för några år sedan med de energier som ni accepterar och absorberar, på grund av de vackra sätt på vilka ni har evolverat era medvetanden.

Det är kombinationen av evolution av ert medvetande och er förmåga att ta emot och assimilera högre frekvens energier som gör förändringarna i era energifält så tydligt uppenbarade för oss. Vi ser er alltid som mäktiga skapande varelser, men nu ser vi er också som de som har tillgång till idéer, koncept och energier för att skapa dessa era underbara nya historier. Detta är högt över spännande för oss, när vi ser fram med ivrig förväntan vad ni kommer att göra. Vi vet att ni kommer att använda era evolverade  medvetanden och dessa högre frekvens energier för någon ny form av det goda, men vi vet inte exakt vad det kommer att bli.

Ni är skaparna av er verklighet, och vi är imponerade av hur många människor på jorden inser det om sig själva nu. Eftersom du förstår den sanningen, är du de som leder resten av mänskligheten in i den gyllene åldern som leder fram till övergången i medvetandet. Du måste visa för andra hur mäktiga ni alla är. Nu är det dags att drömma stort, att skapa ännu större, och att manifestera det som är ditt och ditt allena. Nu är det också dags att skapa för hela mänskligheten och att samlas i grupper för att samskapa, eftersom du är mer kraftfull när du kommer tillsammans med andra med ett gemensamt mål än du är när du sitter själv.

Vi inbjuder er att känna in er i era energifält just nu. Känn för vad som finns där, och fråga er själva vad ni vill göra med all denna högfrekvensiella energi. Vi tror på er, och vi vet att ni kommer att göra val som tjänar er, och vi vet att vi kommer att fortsätta att imponeras av er och av den fortsatta utvecklingen av era medvetanden.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har haft glädje i kontakten med er. ”

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-december-27th-2019/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...