Änglarna via Ann Albers, 25 februari 2024 

Änglarna Via Ann Albers, 25 februari 2024 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

Många av er känner rädsla för framtiden för er värld, ert land eller era individuella liv. Det är förståeligt. Många i er värld tjänar på era rädslor. Om ni är rädda för att ni inte får tillräcklig information från myndigheterna kommer det att göra er sårbara för attacker, och då kommer ni att spendera timmar med att hålla er informerade. Om ni är rädda för brist i framtiden, kommer ni att köpa mer än ni tänkt er när det är rea. Om ni är rädda för att bli sjuka kommer ni att köpa varor och tjänster för att förhindra er död, och spendera otaliga timmar på att läsa om möjliga tillstånd. 

Som en mänsklig ras börjar ni just nu förstå att oavsett vilka förebyggande eller korrigerande åtgärder ni än vidtar, om ni tar dem utifrån rädsla, kommer ni inte att få det kärleksfulla resultat ni önskar. 

Ni kan naturligtvis göra precis samma sak av kärleksfulla skäl. Ni kanske håller er informerade eftersom ni vill veta om världen omkring er. Ni kanske köper något på rea för att ni älskar att använda era pengar på något ni njuter av. Ni kanske köper varor och tjänster för att ni vill känna er friska och vitala. Ni utför samma handling, men resultaten av en rädslobaserad handling kontra en kärleksbaserad handling är väldigt olika. 

De flesta av er utför dessa handlingar utifrån en blandning av anledningar, delvis rädsla och delvis kärlek, och ni får därför blandade eller mindre bra resultat. Säg till exempel att ni får höra att ekonomin är dålig. Ni kan acceptera detta, skjuta upp inköp som ni ville njuta av och börja prata om den dåliga ekonomin och på så sätt fokusera på ekonomisk brist och svårigheter, och därmed locka till er den. Eller så kanske ni känner er helt okej och säger: “Jag lever i Guds ekonomi där jag alltid blir omhändertagen, och saker flyter på när jag behöver dem.” I det första fallet attraherar ni det ni fokuserar på. I det andra fallet attraherar ni det ni fokuserar på! Ju fler av er som fokuserar på Guds ekonomi av överflöd, desto mer kommer er värld att uppleva den. Åtminstone kommer ni att uppleva denna verklighet. 

Så när ni hör om händelser, trender och möjligheter i er värld, stanna där och bestäm er för hur ni vill uppleva er världs framtid. När världen skriker att ni är dömda att förlora ert jobb och kontrolleras av en grupp illasinnade individer, sluta. Bestäm er för hur i vill uppleva framtiden. De flesta av er skulle säga: “Jag vill inte ha den verkligheten!” Vad vill ni då? Många av er vill ha ett meningsfullt arbete som stödjer det liv ni vill leva. De flesta av er skulle säga att ni vill ha er frihet. Hur skulle det kännas att ha ett arbete som ni älskar och som stödjer ert liv? Hur skulle det kännas att vara fri? 

Ni kan använda era sinnen som de verktyg de var skapade för att vara. Minns en gång när ni gjorde något för att ni tyckte om att göra det, och kom ihåg hur det kändes. Minns en gång när ni kände er fria, om så bara för ett ögonblick, och kom ihåg hur det kändes. När ni fokuserar på de saker som inspirerar dessa känslor, skapar ni den framtid som ni kommer att uppleva. Ni påverkar också er världs framtid.  

Ni är inte utlämnade till den yttre världens nåd. Även om någon skulle beordra att ert område skulle bombas, skulle ni i vibrationen av att vila tryggt i Guds kärlek, vägledas till en säker plats från vilken ni kan skapa er framtid. Även om ekonomin skulle bli urusel, skulle ni i en vibration av överflöd uppleva hjälpsamma själar, fantastiska idéer och möjligheter att uppfylla alla era behov och önskemål. Även om ni skulle förlora ert jobb, skulle ni i en vibration av gudomlig kärlek bli vägledda till ett jobb ni älskar mer. 

Så när världen försöker dra in er i en skrämmande verklighet och framtid, stanna upp. Vad vill ni uppleva? Hur kan ni hitta de känslorna? Inte en enda av er skulle någonsin säga att vi vill att någon annan ska kontrollera vår framtid, men när ni överlåter era sinnen till de rädslor som sprids av andra, gör ni just det. 

Kära ni, ni är så vackra, så kraftfulla, så älskade och så kärleksfulla. Ni har förmågan att minnas eller föreställa er scenarier som kommer att inspirera till vackra känslor som ni vill känna när nivistas i detta tid/rum som ni kallar livet. Ni har briljanta hjärnor som kan användas som verktyg för att ställa in känslor som skapar verkligheter bortom era vildaste drömmar.  

Så ni väljer, kära vänner. Kommer ni att skapa en skrämmande framtid eller en fantastisk en som också påverkas världens riktning? Ni kommer åtminstone att njuta av livet. I bästa fall kommer ni att vara en av de vibrationella tonerna eller “rösterna” som styr mänsklighetens historia mot en strålande framtid. 

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna  

 

 

Översättning Ulla Krogh 


Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *