Änglarna via Ann Albers, 3 juli, 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 3 juli 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Ni kom till den här planeten, ivriga. Ni kom för att ni ville skapa. Ni kom, inte för att ni hade brister, inte för att ni hade trasslat till det i tidigare liv, inte för att ni ville lära er att bli bättre människor, utan snarare för att ni ville förkroppsliga, uppleva och utveckla kärleken – både inom er själva och i världen omkring er. Ni är ingenting mindre än kärlek från Källan i mänsklig form som sprider kärlek.
Eken vill göra ekollon. Ekollonen vill växa till ekar, och ekarna vill göra ekollon. Ekollonen och ekarna växer därför att livskraften inom dem ständigt utvecklas. Genom att överlämna sig till sin egen expansion, ger de mat och skydd åt otaliga djur. De håller jorden på plats. De fäller sina löv på hösten och gödslar skogsmarker.
Likaså lever haven. De utvidgar inte nödvändigtvis sin volym hela tiden, men de utvecklar sin erfarenhet. De formar och omformar hela tiden sina djup och sina strandlinjer. De tar in nya ämnen som erbjuds dem av jorden och regnet, såväl som människorna. De stödjer olika livsformer vid olika tider, och när livsformer upphör att njuta av sin tillvaro, återgår de till de andliga rikena igen.
Liv utvecklas, växer och blir mer hela tiden – inte nödvändigtvis mer i termer av kvantitet, utan mer i termer av erfarenhet. Livet försöker alltid att utvecklas till större kärlek.
Även ni utvecklar liv. Ni är också en del av denna enorma och ofantliga kraft som skapar världar. När ni upplever situationer här på Jorden, i den här stora buffén av liv, gör ni val. Ni har preferenser. Ni drömmer om nya upplevelser och i ert drömmande – både individuellt och kollektivt – tar ni fram nya drömmar.
Vad ni aldrig hade för avsikt att göra var att fokusera så obevekligt på problemen att ni bevarade dem i er skapade verklighet. Ni avsåg att fokusera på bättre, snällare, mer harmoniska resultat. Ni menade att utöka kärleken.
Så när ni ser de svåra, och till och med de fruktansvärda saker som pågår i er värld, erkänn dem naturligtvis. De pågår. Men sedan, kära ni, vänd er till ljuset. Vänd er till känslan av en bättre framtid, en värld i fred. ”Det är en fantasi säger ni.” Vi säger att det är det tills tillräckligt många av er fantiserar om och fokuserar på det som en verklighet. Om ni verkligen tonar in er på känslor av fred ofta, och flyttar ert fokus tillbaka till fred när ni vacklar, skulle ni börja njuta av frid i ert eget hjärta och ert eget liv. Er frid skulle spridas utåt och lugna dem omkring er. Så småningom skulle ni börja förändra er värld.
Det finns förstås betydligt fler personliga utmaningar. Ni vill skapa överflöd, så hitta känslan av det och varje gång ni vacklar bort från den känslan, försök att hitta en tanke som gör att ni känner er mer överflödiga. Praktisera detta till ni känner er överflödiga i ert hjärta för det mesta. Kanske är ni rika på kärlek, talang, vänlighet och goda människor. Kan ni hitta känslan av överflöd och stanna där till överflöd flödar till er? Livet vill utöka er upplevelse av kärlek.
Säg att ni förlorar någon. Det känns inte som ett kreativt äventyr eller en utveckling för er själ. Det här känns som en förlust. Ni har blivit tränade i att se det som en förlust. Vi ser det som en utveckling. När någon dör betyder det helt enkelt att de är redo att återvända till de icke-fysiska världarna. Vissa lämnar för att de känner sig kompletta på själsnivå. Vissa lämnar därför att de fattade ett beslut att göra det innan de föddes. Vissa känner sig helt enkelt fast och vet, i djupet av sin själ, att döden erbjuder mer kärlek än de för närvarande är öppna för att ta emot här på Jorden.
I andra världar är Källans kärlek så uppenbar och så överväldigande att ni inte kan motstå den. Ni motsätter er  inte att vara en kärleksfull varelse. Ni motsätter er inte att ta emot Guds kärlek. Ni motsätter er inte att ta emot kärlek från era nära och kära på Jorden. Ni kan titta tillbaka på era liv med alla dess upp- och nedgångar, men ni ser på dem med kärleksfulla ögon. Ni ser utvecklingen som ägde rum. Ni ser allt ni lärde och hur ni växte. Ni ser de saker ni kunde gjort bättre också, men utan de dömande ni lägger på er själva på Jorden. Ni lever i ljuset, i kärlek.
Så när ni förlorar någon, sök lugn och tröst och vet att era nära och kära i ljuset inte dömer er på något sätt. De ser er som samarbetspartner i sina egna vibrationella val på Jorden. De vet att ni älskar dem. De hyser inte längre några dömande över huvud taget. Med tiden , mina kära, när ni tänker på den kärlek ni har för dem, mer än förlusten och längtan efter dem, kommer ni att känna dem. Ni kommer att få kontakt med dem. De har så mycket kärlek att erbjuda er nu i deras utvecklade form. När ni överlämnar er till den kärlek ni känner för dem och den kärlek och medkänsla ni känner för er själva, det lugn ni behöver och de glada möten ni hade tillsammans, kommer ni att nå deras vibration och ni kommer att börja uppleva alla själars eviga natur.
Ni hade för avsikt att utvecklas genom att titta på en mängd olika liv och välja bland dem. Ni hade för avsikt att pröva nya saker, ha nya känslor, tänka nya tankar och skapa nya upplevelser. Ni hade inte för avsikt att ”stå vid sidan om”, ”överleva” eller ”uthärda.” Varje dag, även om ni gör samma saker och har samma rutiner, kan ni nå större kärlek i upplevelsen.
Även mitt i livets största utmaningar kan ni uppleva mer kärlek. Ni kan göra det medan saker och ting går bra också, lyssna till ert hjärta och erkänn dess önskningar när de uppstår naturligt.
Ni är varelser som utvecklas. Ni utvecklas inte för att ni har brister, lika lite som ekollonet skulle anse sig vara defekt när den växer till en ek. Ni utvecklas och växer för att livet inom er söker expandera till större kärlek. Ni är perfekta nu, även när ni utvecklas till något mer. Ekollonet är perfekt när det utvecklas till en ek. Eken är perfekt även när den dör och gödslar nya ekollon när dess själ ger nytt liv åt andra ekar.
Ljus, mina kära, är den substans som lever och andas inom er. Släpp det fri inom er. Låt det lysa utan villkor så ofta ni kan. Var snälla mot er själva och låt era drömmar spelas upp i era egna tankar tills de orsakar känslor som matchar, och så småningom blir er personliga verklighet.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...