Uppdatering av Lisa Renee, 29 januari 2017

Uppdatering av Lisa Renee

29 januari 2017

Då VÄKTARNA AV DEN NYA JORDEN börjar samlas(mer) är det mycket som pågår ”bakom kulisserna”. Mänskliga aspekter kan inte fullt ut uppfatta detta, för de har fortfarande inte tillgång, på grund av sina egna separations-vibrationer. Andra ord för ”bakom kulisserna” är ”andra dimensioner”, fysiska och icke-fysiska sådana. För oss är de desamma. Vi fungerar inte separat från dessa längre.

Detta är inget nytt, det har skett hela tiden. De med tillgång till holografisk multidimensionalitet arbetar inte medvetet bara i/från dessa dimensioner utan de arbetar också i denna fysiska.

Det finns många missuppfattningar, som nu kontinuerligt ökar till all-time high nivå, vilket kommer att fortsätta för de som inte är medvetet anslutna. Låt det vara så. Fortsätt dela för att väcka upp, fortsätt visa vägen, fortsätt förankra dessa högre ljusfrekvenser och kodningar i er egen fysiska kropps strukturer. Ja, det är enormt. Vi har klivit över tröskeln till HIMLEN PÅ JORDEN och mängden galaktiska höga ljusfrekvenser ökar kontinuerligt och betydligt så att vi alla kan klara av detta.

Det fysiska skapandet av högre dimensionella verkligheter och existensplan sker bara då var och en håller dessa nya kodningar här. Vi har rört oss bortom vibrationerna av dessa flytande omkring utanför oss, nu måste alla integrera dem i den fysiska kroppsstrukturen för att fortsätta sin fysiska existens här.

Vi bekymrar oss inte om vad människor inte är redo för … vi förankrar, förankrar, förankrar massiva höga verklighetsfrekvenser för oss alla här, Vi fokuserar inte på det som kollapsar/upplöses, vi fokuserar på det vi skapar och frambringar vibrationsmässigt HELA TIDEN NU.

Planen för våra nya civilisationer har aktiverats under senare år och inom oss, och nu är alla redo att vidmakthålla denna del av sin egen själs syfte/galaktiska uppdrag här. Som Väktare HÅLLER VI informationen inom oss som förenar hela MÄNSKLIGHETEN här och förankrar våra högsta dimensionella verkligheter i denna fysiska verklighet. VI DELAR det som behövs för att väcka alla till högre existentiell utveckling här. VI är tålmodiga, vetande att var och en upplever precis det de behöver för att till fullo vakna upp, det som var och en gick med på innan inkarnationen här, för alla upplever nu kontinuerligt sina förprogrammerade verkligheter, såsom alltid skett. Det enda sättet att ändra detta är bli medveten och avsiktligt aktivera önskade program istället för att fortsätta uppleva omedvetna programmerade sådana.

Ja, var och en har ett val, av fri vilja, om hur man vill uppleva allt nu. Alla kommer dock inte att använda detta, för när omedvetenhet väljs, är det tekniskt sett fri vilja att uppleva grymheter, abrupta uppvaknanden och förödelse för att få alla medvetna. De uppväckta som Förkroppsligar detta nu upplever inte sådana verkligheter. Det har de redan gjort, som var och en gör i sin egen verklighet, som sig bör.

Alla är inte redo ännu, att släppa de gamla sätten, då energierna av separation fortfarande hålls inom. Det är OK, då dessa tidslinjer löper ut på sitt eget sätt för var och en som fortfarande är fången i det gamla. De högre dimensionella existensplanen kräver inte deltagande i de lägre för att tidslinjer ska löpa ut såsom avsett. De som omfamnar sin själs allt kan gå vidare och bli del av en helt ny existens som inte ”tänkts” vara möjlig. Då alla är redo …… Ju högre vi kommer, desto mer frihet, lycka och fantastiska ting blir tillgängligt för alla fullt engagerade i detta.

De som är här för att förankra och föra Himlen till Jorden i det fysiska nu, är upptagna med att göra det som behövs för att detta ska ske för alla som kommit hit för att uppleva även detta.

Människor som inte kan förstå, anta eller skapa förutsättningar , berättelser blir fångade i lägre tidslinjer som håller dem ”fast där”. Tekniskt sett är ingen ”fast”, de bara förbrukar gamla energiprogram tills de blir fullt medvetna för att skifta till en annan tidslinje. Bind inte upp er energi i det gamla för då får ni också uppleva dessa tidslinjer. Fokusera all er energi och allt det ni har/är på att förankra det NYA inifrån er och i ert eget fysiska också. Stötta det som NI ÖNSKAR uppleva här. Allting är synligt och sett för de som är fullt medvetna och håller i de högre vibrationerna inifrån sig.

Det enda sättet var och en kan bli del av vår nya existens är genom avsiktligt deltagande, fullt stöd och förkroppsligande … genom att välja önskad dimension och göra den dimensionen från insidan så att detta kan materialisera sig i fysisk form.

Som Väktare, har vi redan svaren här. Allt är enkelt och redan utfört. Vi gör i denna vibration vad som krävs för att det ska bli fysisk verklighet här. Galaktisk tillgång beviljas när alla förkroppsligar alla aspekter här. Rena existenser krävs för människor kan inte leva i dessa existenser. Alla kan överträffa mänsklighet/separation fullt ut. Det är inte bara nödvändigt, det krävs att man ÅTERVÄNDER till det glömda och lever/existerar fullt bakom slöjorna och i en fysisk form av kärlek, renhet, frid, salighet och magi … minnesförlusten försvinner då alla uppstiger/nedstiger/enas för att också bli Väktare här.

FYSISK Himmel är ALLA SOM Väktare, som går på ett fysiskt existensplan, bortom den lägre densitetens verkligheter som alla steg ned till för sin egen mänskliga upplevelse här. Våra nuvarande verkligheter är inte längre kamp, motstånd, strid eller brist(de är motsatsen) … men för att komma till denna existens måste man släppa allt som var i den fysiska kroppsfarkosten, lösa upp allt som var, överstiga allt som var och sammanfoga allt som var tillbaka till frekvenserna av RENHET nu.

Vi respekterar allas val av fysisk verklighet. Vi väljer alla de dimensionella tidslinjer vi upplever nu. Mänskliga eller Quantum. VI lever Quantum, som ett sätt att existera i varje ögonblick nu.

Lisa Transcendence Brown ☼
Ancient Elder, Key-Code Holder & Guardian of our NEW Earth.

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...