Änglarna via Ann Albers, 4 januari, 2020

Änglarna

via Ann Albers

den 4 januari, 2020

Mina kära vänner! Vi älskar er så väldigt mycket.

Gott Nytt År! Ett Gott År av Utrensande! Detta är ett underbart år under vilket man kan åta sig att se sig själv genom kärlekens ögon – med en perfekt ”2020”- vision! Detta är ett fantastiskt år att träda in i ett djupare partnerskap tillsammans med det Gudomliga.

Mitt uppe i allt kaos i er värld så kan ni se och vara en större kärlek. Inför världens kontraster kommer ni ännu mer att få ta del av och älska era egna perspektiv. Snarare än att se på världen och döma andra som att ha ”rätt” eller ”fel”, vara ”bra” eller dåliga”, använd i stället olikheten i åsikter och aktiviteter som en bakgrund mot vilka ni alltmer tydligt kan se och uppmärksamma ert eget hjärta och era egna sanningar.

När ni tittar i de speglar som livet uppvisar, fråga er själva: ”Av allt jag ser, vad genljuder med mig?” Vad hör hemma i mitt liv? Vem hör hemma i mitt liv? Vilken övertygelse fungerar för mig? Vilka ideologier genljuder med mig och vilka gör det inte? Snarare än att döma dig själv och andra, använd olikheterna till att hjälpa dig förstå, urskilja och fatta tydliga beslut gällande vem du är, vem du vill vara och hur du vill leva och älska i denna värld av kontraster.

Likt snöflingor, så är inte två av er exakt likadana. Likt cellerna i kroppen kom var och en av er till Jorden av en annorlunda anledning, ni önskade olika upplevelser och ville dela olika gåvor. Vissa av er genljuder med varandra och kommer lätt överens. Vissa av er gör det inte. Ni alla var inte menade att tycka lika. Var och en av er är en dyrbar gåva och ett unikt förkroppsligande av Gudomlig kärlek. När du känner dig själv såsom ett med det oändliga, så inser du att dina övertygelser är de rätta – för dig. Du inser att din längtan är rätt – för dig. Du vet att dina åsikter och preferenser är de rätta – för dig. Din moral och din etik är rätt – för dig. I detta ljus förstår du också att alla på planeten har sina egna unika övertygelser, sin längtan, sina preferenser och åsikter vilka är enastående de rätta för den väg som deras själstillväxt väljer.

Det är genom mångfalden och kontrasterna som mänskligheten såsom en kollektiv energi, samt du såsom en individ inom denna Energi av Ett, kommer att fortsätta växa och utvecklas.

Att ”leva och låta leva”, att ”älska och låta älska”, utan dömande av sig själv eller andra, är en av de högsta formerna av andlig frihet.

I stället för att fokusera på vad världen eller andra runtomkring dig gör, låt därför ditt eget hjärta och din egen glädje bli en prioritet under detta år. Fokusera på att älska dig själv, så att du i sanning kan älska andra. Fokusera på att uppskatta dina egna perspektiv, så att du ska kunna sluta upp med att söka efter kongruens, främja argumenteringar, samt låt andra ha sina egna åsikter.

Ta dina egna känslor och drömmar på allvar och sätt igång med arbetet med att manifestera dem utan några bekymmer i världen som handlar om vad någon annan manifesterar! Vi uppmuntrar var och en av er! Vi hejar på er! För inom er ligger den allra högsta kraften och kärleken och i denna förståelse, med denna ”20/20 – verklighetsutsikt” så kan denna kraft tillgodose var och en av era drömmar på ett sätt som passar allas högsta goda.

Titta dig i spegeln och gör ett helt åtagande av din relation med det Gudomliga Ljuset och kärleken inom dig. Åta dig självkärlek. Åta dig själv-acceptans. Åta dig dina egna drömmar. Låt det politiska och sociala klimatet vara vad det är. Det behöver inte påverka din glädje. Låt den finansiella världen vara vad den är. Den behöver inte påverka ditt gudagivna överflöd. Låt andra vara vilka de är. Deras åsikter om dig betyder inte något vad gäller hur du känner för dig själv eller ditt liv generellt.

I ett sådant tillstånd av sann självkärlek och sanning, så kan du inte hjälpa att bli till ett verkligt och kärleksfullt bidrag på denna Jord.

Låt detta år – året då du gör det tydligt, året 2020 – ge dig en ”20/20”-vision så att du tydligt ska kunna se och känna den kära Gudomligheten inombords. Tvåorna är när allt kommer omkring siffrorna för partnerskap och vi kan inte tänka oss något större partnerskap du kan forma än det som sker tillsammans med Ljuset, Kärleken och Gudomligheten inom dig.

Gud Välsigne Er! Gott Nytt År! Vi älskar er så väldigt mycket.

Änglarna

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...