Änglarna via Ann Albers, 9 juni, 2018

Änglarna

via Ann Albers

9 juni, 2018

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket!

Världen är upp och ner just nu! I mitten på maj månad blev ni katalyserade till att ta upp till ytan allt som ni har ignorerat inom er själva. Som ett resultat kan ni plötsligt upptäcka gamla beteendemönster som inte längre tjänar er, känslor som ni har skuffat undan, eller gåvor, förmågor och önskningar som ni inte längre vill ignorera.

De emotionella påtryckningarna inom mänskligheten har ökat i en sådan omfattning att er Moder Jord var tvungen att släppa ut dem via vulkanisk aktivitet. Så som ovan, så också nedan. Nu fortsätter lavan att bubbla fram och hittar sin väg tillbaka till havet, den svalnar och formar ett nytt landområde.

Det som stiger fram inom er hjälper er att hitta er väg tillbaka till oceanerna av kärlek och det förändrar även landskapet i era hjärtan och liv. Detta är inte en tid då ni ska ignorera det som stiger upp ur djupen hos er, utan snarare en tid för att utforska dessa tidigare sovande känslor, önskningar och drömmar.

Det är en gynnsam tid för att ”göra en inventering” i era sinnen, hjärtan och liv. Detta är en gynnsam tid för att ta er en uppriktig titt, både inombords och på ytan, för att bli klar över vilka beteenden, tankar, människor och omständigheter som bidrar till en kärleksfull och glädjefylld upplevelse av livet, i motsats till det som inte gör detta.

Samtliga val leder er slutligen till kärlek … Varför inte välja de vägar som låter er uppleva det nu?

Se nu på era liv med stor själv-uppriktighet. Ifall ni vill, ta er tiden att reflektera över följande frågor:

  • Vilka tankar gällande livet bereder mig stor glädje?
  • Vilka tankar förorsakar mig smärta?
  • Vad i mitt liv bringar mig stor glädje? Hur kan jag göra för att hålla mig i närheten av mer av detta?
  • Vad i mitt liv orsakar mig smärta? Hur kan jag skifta ut ur denna verklighet? Behöver jag förändra mina egna tankar? Behöver jag ta mig bort från en situation som inte längre fungerar?
  • Vad har jag alltid velat försöka göra men har skjutit upp? Hur skulle jag kunna börja ta steg för att manifestera dessa upplevelser?

Era liv, kära ni, ligger i era egna händer. Men så som ert mänskliga talesätt säger: ”Ifall man gör vad man alltid har gjort (och vi vill tillägga: ’ifall man tänker vad man alltid har tänkt’), så får man vad man alltid har fått.”

Det är dags att utvärdera både i er inre och er yttre värld, samt att börja göra ändamålsenliga förändringar.

Ni behöver inte växa genom smärta. Ifall ni har viljan, modet och tilliten till att släppa det som inte längre understödjer er glädje, så kommer ni att ha låtit ert förflutna bana vägen för en mer underbar framtid och glädjefylld tid, likt lava som lägger grunden till ett nytt landområde.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

— Änglarna

 

 

The Angels via Ann Albers, June 9th, 2018 – Sananda

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...