Rådet via Ron Head, 11 augusti 2017

Rådet via Ron Head, 11 augusti 2017

Rådet – Synkronicitet

Idag kommer vi att diskutera ett ämne som, för många av er, kommer vara vad ni kallar en ’gammal hatt’. Var snälla och läs det med förståelsen att det finns många fler nyligen uppvaknade bland er än det finns ’avancerade’. Och vi ber att ordet avancerad ska stå inom citationstecken för det betyder bara att ni har lyckats bli påminda, en stund tidigare, om vad ni alla vet på högre nivåer.

Vi blev tillfrågade idag att förklara de många siffersignalerna, livfulla drömmarna, och synkroniciteter som en person nyligen sett. Och vi tror att det kommer vara något som är bra att diskutera i nuläget.

Låt oss se på siffer ’signalerna’. Var på det klara med att klockor, nummerskyltar, etc alltid har de siffrorna. Vad vi, ni som vi, har är impulsen att se och notera vid de rätta tillfällena. I ett annat medvetandetillstånd, skulle ni titta på klockan, till exempel, och antingen inte registrera 11:11, eller betona betydelsen för er själva. Hur många taxibilar har ni kört förbi utan att se de väldigt stora 444-4444 eller 777-7777 telefonnumren som står skrivet på dem? Hur många bilar läser ni nummerskylten på? Så när en av dessa saker kommer in i ert synfält, säger ert Högre Jag helt enkelt (sänder en känsla)”Hej, titta!” Ni kan alltid tolka detta som ”Jag Är Här”. Det är det inledande budskapet tills ni börjar titta efter mer. Och de är otroligt signifikant för ett inledande meddelande. Det kan mycket väl vara den första gången som en av er börjar inse att ni är mer, mycket mer, än ni har blivit ledda att tro.

Nästa ’ord’ i språket som ni kanske lär er är ”Charlie”, eller ”Fran”, eller ”Bob!”, ert eget namn som ni hör i ert inre öra. Åter igen, tolka detta som ”Jag Är Här”.

Om ni vill ta emot basala meddelanden via nummer ni ser, välj ett system för att tolka siffrorna och håll er till det. Vi kommer att anpassa oss till det.

Vid det här laget borde ni börja notera att några saker på oförklarligt vis är ’gynnsamma’ för er på ett sätt som ni inte uppfattat tidigare. Detta är det tredje ordet i ert växande vokabulär. Det betyder också ”Jag Är Här”, men vid det här laget borde ni börja sätta likhetstecken mellan ”Jag” och ert Själv. Ni borde börja inse att NI, som ni, skapar ert liv, steg för steg. Det skulle hjälpa om ni hade, på ett tidigt stadium, börjat ha en pågående mental konversation med denna större del av er. Hon, eller Han, behöver inte detta. NI behöver det för att lära er själva att ni blir hörda.

Detta har nu så här långt varit ganska basalt. Men låt oss ta ett steg till. Vad vi har sagt er hittills gäller er alla. Men hur är det med varelsen som heter Mänskligheten? Hur är det med varelsen som heter Amerikan? Eller Fransmän? Ni förstår, ni är en del av många större fält av medvetande.

Ni lär er att se omfattningen av hur ni skapar era omständigheter. Nästa sak att förstå är att det Franska medvetandet, Amerikanska medvetandet och Kinesiska medvetandet, etc, skapas alla av sina deltagare, och alla skapar ert mänskliga medvetande, gott eller ont, som ni skulle uppfatta det. Och alla deltar i skapelsen av vad ni kallar verkligheten.

Och fälten ni deltar i sträcker sig långt bortom det, men vi väntar på era doktorandstudier för det!

Varför sker detta? Det sker för ert större Själv vill leva som ni, ännu mer än ni vill att det sker. Och vi vet att ni vill att det sker. Det är i stort sett ert överbryggande syfte under denna livstid. Ni kallar det uppstigning.

Så de siffrorna som vi diskuterade säger samtidigt som de säger ”Jag Är Här”, säger de ”Bra Jobbat”!

Vi känner att detta är tillräckligt för idag. Välsignelser.

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...