Änglarna via Ann Albers, 9 januari 2021

 

Änglarna via Ann Albers

9 januari 2021

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

Då ni rör er framåt i ert nya år skulle det vara till hjälp att ställa följande fråga till er själva: ”Vilken värld väljer jag att leva i?” Emedan ni alla lever på er planet Jorden finns det miljarder världar inom denna värld, och var och en av er kommer – genom er vibration – att välja den ni vistas i.

Ni behöver bara sätta en stor grupp människor i ett rum och fråga dem vad de tycker om ”världen” och ni kommer att få lika många olika synpunkter som det finns människor där. Alla skulle säga att de berättar för er om ”världen”, när de i realiteten berättar för er om ”deras värld”. Medvetet eller inte skulle de dela sina perspektiv, övertygelser och åsikter. Medvetet eller inte skulle de beskriva situationer, frågor, källor och bevis de valt att fokusera på och de resulterande situationer de dragit in i sina liv.

Deras synpunkter, oavsett hur övertygande de verkar, speglar inte hela världen, utan en delmängd av verklighet de fokuserat på och attraherat in i deras personliga erfarenhet.

Vissa skulle säga att världen är i krig, och medan det i vissa fall är sant finns det många fler själar som väljer att leva i fred. Vissa skulle säga att världen tagits som gisslan av sjukdom och död, och en del av den har det, men en mycket större procentandel av er är hälsosamma och levande. Vissa skulle säga att ett politiskt parti, ras, religion eller grupp har orsakat kaoset och våldet, medan andra påstår det exakt motsatta.

Alla skulle ha rätt i deras egen personliga upplevelse av verkligheten.

Så hur navigerar man i de många världarna inom världar, speciellt när man har andra i sitt liv som insisterar på att ”deras värld” är den ”enda världen?”

Att försöka ändra på andra är aldrig svaret. Ni vet redan att ni inte kan argumentera någon till att hålla med er. Ni kan inte mobba någon att ta sig an er synpunkt. Ni kan inte manipulera någon till att se livet såsom ni ser det. Ni kanske får dem att foga sig men kommer aldrig att få till sant samarbete.

Istället är lösningen för att skapa en värld ni vill leva i att göra er personliga energi till en vibrationell motsvarighet.

Oavsett vad andra i världen gör kan ni välja att leva i en värld av fred. Oavsett hur många som säger att det finns brist, kan ni leva i en värld med överflöd. Oavsett om andra väljer det eller inte, kan ni leva i en värld av vänlighet, omtanke, medkänsla och artighet.

Om ni vill ha frid, vänd er bort från kaos och upprördhet. Andas djupt. Ägna er åt saker som gör er fridfulla.

Om ni vill känna er trygga, hitta sätt att ansluta till det Gudomliga, för det finns inget tryggare än att djupt känna hur älskade ni är av den makt som skapar världar.

Om ni vill ha välstånd, börja med att med uppskattning fokusera på allt som ni har.

Om ni vill ha kärlek, börja med att älska och acceptera er själva, utan dömande.

Ni kan välja att se den ”halvtomma koppen” eller den ”halvfulla koppen”. Ni kan välja att se världens problem eller världens framsteg. Ni kan välja att se ljuset inom alla själar försöka växa och träda fram, eller ni kan välja att se deras mörker. Ni kan selektivt välja att fokusera på det som lyfter upp och inspirerar er och vända er bort från det som inte gör det.

Detta är själar i glädje och frid mitt i kriget. Detta är de som blomstrar till och med mitt i recessioner. Detta är de som kan älska ljuset inom en själ när andra väljer att hata. Det är upp till er. Vad väljer ni att fokusera på i år? Vilka energier väljer ni att utstråla? Hur kommer ni att se över er vibration? Svaret på dessa frågor hjälper till att tydligare definiera svaret på vår initiala fråga, ”Vilken värld väljer jag att leva i?”

”Världen” rör sig in i en större verklighet då ni, en själ i taget, var och en väljer att förändra ”er värld” – er egen personliga verklighet – till det bättre.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket-

-Änglarna

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...