Samtal #4 via AiA Maria, 13 januari, 2021

 

Samtal #4 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas o kommunicera. Tack!

 

Vi önskar tala med er om trosföreställningar.

Människan bär många av skilda slag. Olikheterna kan ur ett perspektiv te sig tydliga men vi säger er detta -det finns två starka gemensamma nämnare inom samtliga religioner och den synligaste är att var och en av dom säger att deras trosföreställning är den enda rätta vägen.

Vi ber er reflektera över det vi tidigare har talat om-att motstånd föder motstånd det vill säga att när människan kämpar emot något stannar problemet kvar.

Vi väljer här att använda ert ord problem men ur vårt perspektiv existerar inga problem. Vi ser endast olika val som fungerar i olika omfattning.

Ur vårt perspektiv utspelar sig otaliga strider och utkämpas i en högre makts namn.

Vi säger er detta:- En konsekvens av detta är att mången av er har genom detta förlorat er tro eller än tydligare uttryckt mången av er har bestämt er för att ni inte tror.

Kanske känner ni igen er i -”Om det hade funnits en Gud hade inte världen sett ut som den gör” eller -”Om Gud finns så är han inte god för då hade världen sett annorlunda ut”.

Så skapar människan bilden av Gud och upplever motstånd och vänder sig bort från Gud.

Vi säger er detta: -Om så endast ett korn kvarstående tro finns kvar som misstro det vill säga ett motstånd skapas i förlängningen en underliggande rädsla för en högre makt en Gud som icke är god.

Vi ber er väga detta vårt påstående på en våg och säger att häri finns en nyckel till det som är grunden i er trosföreställning.

Vi ser och känner väl till mångens motstånd till ordet Gud men väljer ändock att använda det i stunden för att aktivera minnen på djup cellminnes nivå hos var och en.

Ni har vandrat många liv under kyrkans män.Notera att vi här väljer att tala om kyrkans män.

Vi talar här om att det är ingen -absolut ingen skillnad på skapelsen förutom skalet ni just i nu valt som er boning.

Här sår vi ett frö till att se bortom det ni tror er se. Människan oavsett kön eller ickekön bär exakt-exakt samma och lika även om det vid ytlig anblick kan tyckas vara olika.

Vi ber er här att reflektera över ännu några fler trosföreställningar ni bär.

Från vårt perspektiv ser vi en stor-mycket stor obalans råda. En så enkel sak som hur människans SER ut är för otaliga människor helt livsavgörande eller hur?

SE-vad det är ni TROR att ni ser.

SE vad er TRO skapar i er verklighet och nöj er inte med mindre än det som skänker glädje, frid, fred.

Ni är fria att välja en verklighet där kärlek är allt som är.

Här där vi ÄR-är allt som ÄR-kärlek-vi bär VETSKAPEN och är fria från behov av tro.

Vi säger icke detta för att säga att vi har kommit längre, högre eller är bättre på något sätt- vi delar detta för att påminna er om sanningen varje själ bär.

Vi vet att var och en av er är på väg hem till er själva och vi är med er varje steg på er väg. Det finns inga fel eller rätt- det finns endast oändligt med möjligheter.

Innan vi avslutar samtalet för denna gång vill vi skänka pusselbiten med lust, längtan och glädje som bistånd längs vägen tillbaka hem till er själva och med en symbolisk bild av oändliga möjligheter att skapa i livets överflöd.

Det lilla barnet sitter i sin egen värld och låter sig icke störas av omvärlden brus och rörelse. Barnet som är fullständigt fokuserad på att måla sin teckning, sin egen bild får frågan:

– Vad målar du?

– Gud. Schhh…

– MEN -lilla vän det vet du väl att ingen vet hur Gud ser ut!

– Jo…men om du väntar- tills jag målat klart.

Tänd ett ljus för den lilla stora själ du bär och är!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärlekens ljus.

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

Du gillar kanske också...